Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

    TIỂU LUẬN Phạm trù mỹ học cơ bản - Cái Bi

    Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
    Trùm Bựa
    4
  1. Gửi tài liệu
  2. Bình luận
    5
  3. Chia sẻ
    3
  4. Thông tin
    29
  5. Công cụ
  6. Đề tài: Phạm trù mỹ học cơ bản - Cái Bi

    MỤC LỤC


    ĐẶT VẤN ĐỀ
    GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
    I. Bản chất của cái bi
    1. Cái bi là một phạm trù mỹ học cơ bản
    2. Cái bi là một tình huống xã hội
    3. Nội dung xã hội của cái bi
    II. Các quan điểm khác nhau về lịch sử cái bi
    III. Các hình thức biểu hiện
    1. Cái bi trong lịch sử
    1.1. Bi kịch của các nhân vật chêt trong đêm trường đen tối
    1.2. Bi kịch của những nhân vật chết trước bình minh
    2. Cái bi trong đời sống con người:
    2.1. Bi kịch của cái cũ
    2.2. Bi kịch của chính cái xấu
    2.3. Bi kịch của sự nhầm lẫn, sự kém hiểu biết hoặc củ của sự “ngu dốt”
    2.4. Bi kịch của những khát vọng con người
    IV. Nghệ thuật bi kịch

    1. Nguồn gốc của bi kịch
    2. Bi kịch Hy Lạp cổ đại
    3. Bi kịch thời trung cố phương Tây
    4. Bi kịch thời Phục hưng
    5. Thành tựu nghệ thuật bi kịch cổ điển thế ký XVII
    6. Thành tựu nghệ thuật Bi kịch của thế kỷ Khai sáng
    7. Những khái quát chung về nghệ thuật bi kịch hiện đại
    KẾT LUẬN
    Trả lời · 25-11-2010 lúc 03:08
    #1
  7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
    Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
    Trùm Bựa
    4
    Xem 5,488 Mua 29 Bình luận 5

    Gửi bình luận

    ♥ Tải tài liệu

    Đang tải dữ liệu...

    Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
    Trùm Bựa
    4
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Bài gởi
    4,684
    Tài liệu đã gửi
    2526
    Tài liệu đã bán
    10419
    Tài liệu đã mua
    154
    Mã số thành viên
    43
    Tài khoản thưởng
    50 đ
  8. pilot · đang tập lái · kilobooks.com · 5,223 bài gởi
    ĐẶT VẤN ĐỀ


    Cái bi cũng như cái hài và cái đẹp nằm trong các phạm trù cơ bản của khách thể thẩm mỹ. Vậy trước hết chúng ta cần tìm hiểu khách thể thẩm mỹ là gì ? Có ba thành tố cấu tạo nên đời sống thẩm mỹ, đó là: bản chất thẩm mỹ, khách thể thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ. Như vậy, khách thể thẩm mỹ là một trong ba thành tố cấu tạo nên đời sống thẩm mỹ. Khách thể thẩm mỹ được hiểu là khái niệm thể hiện nhận thức khái quát của con người về những hiện tượng thẩm mĩ trong tự nhiên, trong đời sống con người và trong nghệ thuật, là một phương diện hợp thành mối quan hệ thẩm mỹ của con người với thế giới hiện thực khách quan. Khách thể thẩm mỹ được hiểu một hệ thống các phạm trù chỉ các hiện tượng, các quy luật thẩm mỹ tồn tại bên ngoài chủ thể, là những yếu tố những hiện tượng bao quát mọi hiện tượng thẩm mỹ quanh ta từ tự nhiên, xã hội đến nghệ thuật.
    Khách thể thẩm mỹ bao gồm 4 phạm trù cơ bản: cái đẹp, cái bi, cái hài, cái trác tuyệt. Ta chỉ có thể nắm vững toàn bộ hiện tượng thẩm mỹ và những quy luật thẩm mỹ khi ta nắm vững 4 phạm trù cơ bản này
    CÁI BI
    Cái đẹp trong là phạm trù trung tâm, cơ bản, là yếu tố hạt nhân các phạm trù khác xoay quanh nó. Cái bi là sự xung đột giữa cái đẹp và cái xấu, cái đẹp ở vị trí thấp hơn và bị cái xấu tiêu diệt. Cái hài là sự xung đột giữa cái đẹp và cái xấu, nhưng cái hài thông minh hơn có thể đánh bật cái xấu ra khỏi cái đẹp
    Là một trong những phạm trù cơ bản của khách thể thẩm mỹ cái bi là một hiện tượng thẩm mỹ đặc biệt. Cái bi không có trong tự nhiên, bởi vì các sinh vật trong tự nhiên không có tư duy, tình cảm, ý thức nên dù có xung đột căng thẳng đến máy cũng không thể tạo thành cái bi. Cái bi chỉ xuất hiện trong xã hội loài người.
    Xuất phát từ những yêu cầu trên, bài tự học xác định xin đề cập tới một phạm trù mĩ học cơ bản đó là: CÁI BI
    Trả lời · 25-11-2010 lúc 18:10 #2
  9. đang tập lái
    5
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Bài gởi
    5,223
    Tài liệu đã gửi
    4086
    Tài liệu đã bán
    35037
    Tài liệu đã mua
    71
    Mã số thành viên
    2
    Tài khoản thưởng
    18364 đ
  10. Q
    quanghuynhptit · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
    Đúng tài liệu mình cần, cỡ nào cũng mua
    Trả lời · 18-05-2013 lúc 11:32 #3
  11. Q
    Thành Viên KiloBooks
    0
    Tham gia ngày
    May 2013
    Bài gởi
    1
    Tài liệu đã mua
    1
    Mã số thành viên
    997707
    Tài khoản thưởng
    0 đ
  12. K
    kuzip · Thành Viên KiloBooks · 9 bài gởi
    nội dung luận văn perfect
    Trả lời · 22-06-2013 lúc 12:03 #4
  13. K
    Thành Viên KiloBooks
    0
    Tham gia ngày
    Jun 2013
    Bài gởi
    9
    Tài liệu đã mua
    10
    Mã số thành viên
    1014932
    Tài khoản thưởng
    0 đ
  14. N
    nhoclun94 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
    nội dung luận văn perfect
    Trả lời · 02-07-2013 lúc 16:08 #5
  15. N
    Thành Viên KiloBooks
    0
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gởi
    1
    Tài liệu đã mua
    1
    Mã số thành viên
    1025754
    Tài khoản thưởng
    0 đ
  16. L
    luuly891 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
    Hạ giá xuống tí bạn ơi!
    Trả lời · 08-09-2013 lúc 09:58 #6
  17. L
    Thành Viên KiloBooks
    0
    Tham gia ngày
    Sep 2013
    Bài gởi
    1
    Tài liệu đã mua
    1
    Mã số thành viên
    1055500
    Tài khoản thưởng
    0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

cai bi trong mi hoc

pham tru cai bi

cái bi là gì

phạm trù cái bi trong mỹ học

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)