Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Ôn thi chuyên viên chính năm 2012 (bài soạn nhiều câu hỏi + đáp án)

  N
  nhipchinhzuong1 nhipchinhzuong1 is offline (38 tài liệu)
  Thành Viên Chính Thức
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  17
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  21
 5. Công cụ
 6. Câu hỏi + bài soạn phục vụ ôn thi chuyên viên chính 2012 [Tài liệu rẻ cho mọi người ôn thi]

  o
  Câu 1 : Đ/c hãy Mô tả hệ thống các cơ quan HCNN ta, nêu các chức năng của từng loại các cơ quan HCNN và phương hướng cải cách tổ chức bộ máy HCNN theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước

  o Câu 2 . Đ/c hãy làm rõ các Quan điểm có tính nguyên tắc của đảng và nhà nước ta về đổi mới Hệ thống chính trị và CC tổ chức, h oạt động của bộ máy NN ta trong giai đoạn hiện nay.

  o Câu 3 . Điều 2 Hiến pháp VN năm 2002 sửa đổi có ghi –“ Nhà nược CHXHCNVN là NN pháp quyền XHCN, của nhân dân, do nhân dân, vì dân - Đ/c hãy phân tích làm rõ nội dung XD NN Pháp Quỳen và bản chất Nhân dân của của Nhà Nước ta .

  o Câu 4. Đ/c hãy trình bày yếu tố Cấu thành của nền hành chính và phân tích đặc điểm cơ bản nền HCNN ta hiện nay?.

  o Câu 5. Hãy trình bày nguyên tắc, yêu cầu đổi mới hoạt động công sở NN và đánh giá hiệu quả hoạt động công sở hiện nay theo nguyên tắc yêu cầu đó.

  o Câu 6: Hãy trình bày những yêu cầu T hợp lý – hợp pháp của QĐ hành chính NN ta – phân tích mqh giửa hai nhóm yêu cầu đó. Cho Ví dụ minh họa?

  o Câu 7: CBCC

  o Câu 8 . Diều 2 hiến pháp VN năm 1992 có ghi Quyền lực NN là thống nhất có sự phân công phối hợp giưa các cơ quan NN trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Hãy trình bày nội dung các quyền LP,HP,TP và sự phân công các quyền đó cho các cơ quan NN ta hiện nay.

  o Câu 9 Hãy trinh bày K niệm.Đ điểm, hoạt động áp dụng pháp luật của cquan HCNN. Neu rõ các cquan HCNN được áp dụng PL trong những trường hợp nào, ví dụảotong những trường hợp áp dụng PL củacquan HCNN.

  o Câu 10 . Trình bày nội dung cơ bản về kỹ thuật điều hành công sở. Liên hệ thực tế, chỉ ra những tồn tại hiện nay và nêu lên những giải pháp để nâng cao hiệu quả điều hành công sở ?

  o Câu 11: Đ/c hãy biên soạn biên bản tổng hợp nội dung phiên họp của UBND về phê duyết dề án xây dựng đường giao thong nông thon trong tỉnh năm ?hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý NN đ/v ngành BIÊN BẢN

  o Câu 12: Đ/c hãy soạn thảo KHoạch triển khai một đợt công tác lien quan đến nhiệm vụ của cơ quan đ/c đang công tác để trình lãnh đạo quyết định và tổ chức thực hiện?

  o Câu 13: Đ/c hãy soạn thảo Tờ trình đê thủ trưởng cơ quan ký trình lên cấp trên xin phép thực hiện một hoạt đông mà chức năng quyền hạn c ủa m ình, Cquan đ/c khg thể tự quyết định

  o Câu 14: Đ/c hãy lập dự thảo Tờ trình về ban hành chỉ thị c ủa UBND hoặc của thủ trưởng cơ quan đơn vị

  o Câu 15: Phân biêt VB QPPL-VB HC cá biệt- VB HC thong thường

  o Câu 16: Phân biệt chức năng của các loại VB được SD trong hoạt động của bộ máy NN hiện nay. Ví dụ minh họa. tại cơ quan đồng chí có VB nào được áp dung, đúng hay không

  o Câu 17: trình bày các laọi VB q lý HCNN do cơ quan NN ban hành . Ở ngành đ chí được ban hành VB Q lý HC nào, đúng hay sai

  o Câu 18: Qui trình tổng thể của việc soạn thảo Vb, p tích ý nghĩa của từng bước cụ thẻ quy trình đó

  o Câu 19: VB QPPL

  Bài soạn tiếp theo

  Câu 1 : Trình bày bản chất của Nhà nước Cộng hòa XHCH Việt Nam?
  Câu 2 : Trình bày mối quan hệ giữa Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam với các tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam và nhân dân?
  Câu 3 : Trình bày những quan điểm và nguyên tắc cơ bản chỉ đạo tổ chức bộ máy Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam?
  Câu 4 : Trình bày sơ đồ hệ thống bộ máy tổ chức Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam theo hiến pháp 1992?
  Câu 5 : Trình bày vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội? thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội?
  Câu 6 : Trình bày sơ đồ cơ cấu tổ chức của Quốc hội? Nêu nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức đó?
  Câu 7 : Trình bầy vai trò, vị trí và quyền hạn của Chủ tịch nước? Nêu thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước?
  Câu 8 : Trình bày vị trí quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chính phủ? Nêu thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ?
  Câu 9 : Trình bầy hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước ở địa phương? Nêu vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn chung của tổ chức đó?
  Câu 10 : Nêu khái niệm về tổ chức, cơ quan Nhà nước trong cơ quan hành chính Nhà nước ?
  Câu 11 : Trình bày phân loại cơ quan hành chính Nhà nước.
  Câu 12 : Hãy nêu các chức năng và đặc điểm cơ bản của các cơ quan hành chính Nhà nước.
  Câu 13 : Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu của các cơ quan hành chính Nhà nước.
  Câu 14 : Hãy nêu cơ cấu tổ chức cơ quan hành chính thẩm quyền chung? Nêu địa vị pháp lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
  Câu 15 : Hãy nêu cơ cấu tổ chức cơ quan hành chính thẩm quyền riêng? Nêu vị trí pháp lý của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân.
  Câu 16 : Hãy nêu cơ cấu tổ chức cơ quan hành chính Nhà nước.
  Câu 17 : Hãy nêu những nguyên tắc cơ bản của hoạt động quản lý hành chính Nhà nước?
  Câu 18 : Nêu khái niệm công chức là gì, viên chức là gì ? So sánh sự giống nhau, khác nhau giữa công chức và viên chức?
  Câu 19 : Nêu quyền lợi và nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định trong Luật Viên chức?
  Câu 20 : Nêu quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương được quy định trong Luật Viên chức?
  Câu 21 : Nêu quyền lợi và nghĩa vụ của công chức quy định trong Luật Công chức?
  Câu 22 : Nêu những việc viên chức không được làm được quy định trong Luật Viên chức?
  Câu 23: Nêu mục đích và các căn cứ đánh giá viên chức?
  Câu 24 : Nêu nội dung đánh giá và phân loại đánh giá Viên chức?
  Câu 25 : Các hình thức khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức?
  Câu 26 : Hợp đồng làm việc là gì? Theo Luật Viên chức có mấy loại hợp đồng làm việc?
  Trả lời · 10-10-2012 lúc 16:18
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  N
  nhipchinhzuong1 nhipchinhzuong1 is offline (38 tài liệu)
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Xem 2,630 Mua 21 Bình luận 17

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  N
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gởi
  77
  Tài liệu đã gửi
  38
  Tài liệu đã bán
  300
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  747846
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. S
  sao_vang07 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Tài liệu có phí à? Thôi kệ đầu tư cho sự học mà
  Trả lời · 18-12-2012 lúc 16:08 #2
 9. S
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  718988
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. K
  khacvinhkidkid · Thành Viên KiloBooks · 6 bài gởi
  Đề tài khó thật, mãi mới tìm thấy ở đây bài mẫu. Thanks
  Trả lời · 04-01-2013 lúc 09:20 #3
 11. K
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  866793
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. T
  tancvc2012 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
  Trả lời · 04-01-2013 lúc 11:03 #4
 13. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  867205
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. N
  Nphai1234 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
  Trả lời · 14-01-2013 lúc 14:58 #5
 15. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  878075
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. T
  tranngochieu1970 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 14-01-2013 lúc 15:56 #6
 17. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  878182
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. N
  ngo quang yen · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks
  Trả lời · 27-02-2013 lúc 18:46 #7
 19. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  907768
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. Q
  quangthinh70 · Thành Viên KiloBooks · 7 bài gởi
  Chúc thư viện kilobooks ngày càng phát triển lẫn số lượng và chất lượng nhé!
  Trả lời · 02-03-2013 lúc 08:05 #8
 21. Q
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  908267
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. C
  congbt2004 · Thành Viên KiloBooks · 6 bài gởi
  Đúng tài liệu mình cần, cỡ nào cũng mua
  Trả lời · 03-03-2013 lúc 08:12 #9
 23. C
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã mua
  8
  Mã số thành viên
  911243
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. M
  minh_duong_1974 · Thành Viên KiloBooks · 19 bài gởi
  Tài liệu có phí à? Thôi kệ đầu tư cho sự học mà
  Trả lời · 11-03-2013 lúc 20:08 #10
 25. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2011
  Bài gởi
  19
  Tài liệu đã mua
  40
  Mã số thành viên
  349658
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  42 cau hoi bai soan dap an thi chuyen vien chinh

  đáp án thi chuyên viên chính năm 2012

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)