Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN NT206 - Quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

  pilot pilot is offline (4,198 tài liệu)
  đang tập lái
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  5
 3. Chia sẻ
  2
 4. Thông tin
  51
 5. Công cụ
 6. lời mở đầu

  Việt Nam đang trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, mở cửa nền kinh tế để hội nhập cùng nền kinh tế thế giới.
  Quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế này đã làm bộc lộ rõ nhiều yếu kém và bất hợp lý trong công tác quản lý. Hơn nữa, trong xu thế phát triển của thời đại con người có tri thức và kỹ năng ngày càng đóng vai trò quan trọng, là động lực của sự phát triển, là nội lực của nền kinh tế. Do đó, thách thức to lớn và nặng nề đặt ra đối với các doanh nghiệp Việt Nam không phải là trang bị các máy móc hiện đại mà chính là trang bị cho con người trong doanh nghiệp các yếu tố cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thời đại và của công cuộc đổi mới, hay nói cách khác là cần quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Chính vì thế, việc đi sâu nghiên cứu nhằm tìm ra những giải pháp hữu hiệu để tăng cường hiệu quả của công tác quản lý mà trọng tâm là công tác quản trị nguồn nhân lực trở thành một hoạt động cần thiết.
  Cũng trong quá trình chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế đất nước, chúng ta đã nhận thức được vai trò quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có diện rộng phổ cập, chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số các doanh nghiệp và có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội. Cùng với nông nghiệp và kinh tế nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ là một trong những nhân tố đảm bảo sự ổn định và bền vững của nền kinh tế, tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, khai thác và tận dụng có hiệu quả tiềm năng về vốn, tay nghề và những nguồn lực còn tiềm ẩn trong dân cư, góp phần phân bố công nghiệp trên các địa bàn khác nhau, giữ vai trò bổ sung cho công nghiệp lớn, cân bằng những vấn đề kinh tế – xã hội, môi trường, bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc.
  Chúng ta cũng đều ý thức được rằng với quy mô vốn còn nhiều hạn chế, nguồn lực con người chính là tài sản quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tầm quan trọng của yếu tố con người trong khu vực doanh nghiệp này là một thực tế hiển nhiên, không ai có thể phủ nhận. Trong tất cả các nhiệm vụ của quản trị, quản trị con người là nhiệm vụ trung tâm và quan trọng nhất vì tất cả các vấn đề khác đều phụ thuộc vào thành công của quản trị nguồn nhân lực. Vì vậy, vấn đề quản trị nguồn nhân lực ngày càng được coi trọng, xem đây là chức năng quản trị cốt lõi và quan trọng nhất của tiến trình quản trị.
  Do đó, tôi đã chọn vấn đề “Quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp đại học của mình.
  Trong khóa luận này, tôi sẽ phân tích mô hình quản trị nguồn nhân lực của Nhật Bản, một quốc gia châu á có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực cũng như đã gặt hái nhiều thành công trong việc sử dụng hiệu quả nguồn lực con người. Sau khi tiến hành phân tích, tôi cũng sẽ đưa ra một số bài học cụ thể đối với công tác quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.
  Nội dung chính của khóa luận được trình bày ở 3 chương:

  Chương I: Những vấn đề cơ bản về Quản trị nguồn nhân lực
  Chương II: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam
  Chương III: Giải pháp cho vấn đề quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam
  Trả lời · 11-05-2009 lúc 02:19
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  pilot pilot is offline (4,198 tài liệu)
  đang tập lái
  5
  Xem 4,756 Mua 51 Bình luận 5

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  đang tập lái
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,336
  Tài liệu đã gửi
  4198
  Tài liệu đã bán
  41444
  Tài liệu đã mua
  71
  Mã số thành viên
  2
  Tài khoản thưởng
  22594 đ
 8. pilot · đang tập lái · kilobooks.com · 5,336 bài gởi
  MỤC LỤC

  Lời mở đầu
  Chương I: Những vấn đề cơ bản về quản trị nguồn nhân lực

  1 Lý luận chung về Quản trị nguồn nhân lực
  1.1 Quản trị là gì?
  1.2 Khái niệm “Quản trị nguồn nhân lực”
  1.3 Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
  1.4 Mô hình quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay
  2 Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ
  2.1 Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ
  2.2 Đặc điểm khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
  2.3 Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam
  3 Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
  3.1 Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
  3.2 Vai trò của phòng quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
  Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
  1 Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
  1.1 Đánh giá chung về sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
  1.2 Các thách thức đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam hiện nay
  2 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
  2.1 Ưu điểm:
  2.2 Nhược điểm:
  Chương 3: Giải pháp cho vấn đề quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
  1 Xu hướng quản trị nguồn nhân lực tại Nhật Bản
  1.1 Những thay đổi trong cách tuyển dụng, đào tạo nhân viên
  1.2 Những thay đổi trong thâm niên và chế độ làm việc suốt đời
  1.3 Thay đổi trong cách ra quyết định tập thể Ringi
  1.4 Các nhóm kiểm tra chất lượng (Quality Control - QC) chuyển thành các nhóm phục vụ khách hàng (Customer Satisfaction - CS).
  1.5 Sự biến đổi từ phong cách quản lý lao động theo hướng chuyên môn hóa sang phong cách quản lý linh hoạt
  2 Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Nhật Bản
  2.1 Nhân tố con người giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển của công ty nói riêng và của quốc gia nói chung
  2.2 Quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong quản trị
  2.3 Chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo nhân tài
  2.4 Có chính sách quan tâm, đối nhân xử thế khéo léo đối với đội ngũ nhân sự
  2.5 Cần trang bị đội ngũ các nhà quản trị giàu năng lực
  3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện vấn đề quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
  3.1 Những giải pháp vĩ mô
  3.2 Giải pháp vi mô
  Kết luận
  Phụ lục 1
  Phụ lục 2: bản mô tả công việc
  Tài liệu tham khảo
  Trả lời · 25-11-2010 lúc 16:43 #2
 9. đang tập lái
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,336
  Tài liệu đã gửi
  4198
  Tài liệu đã bán
  41444
  Tài liệu đã mua
  71
  Mã số thành viên
  2
  Tài khoản thưởng
  22594 đ
 10. pilot · đang tập lái · kilobooks.com · 5,336 bài gởi
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Tài liệu tiếng Việt
  1. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 1993
  2. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Hệ thống thông tin về lao động và nguồn nhân lực, Hà Nội, 1999.
  3. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Số liệu thống kê Việt Nam: Lao động việc làm ở Việt Nam 1996 – 2000, Nhà xuất bản Thống kê, Hà nội 2001.
  4. Nguyễn Cúc: Đổi mới cơ chế và chính sách hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam đến năm 2005, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.
  5. Nguyễn Đình Cung, Trần Kim Hào, Lê Viết Thái, Tô Đình Thái, Hoàng Văn Thành: Doanh nghiệp nhỏ và vừa – Hiện trạng và những kiến nghị, giải pháp, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội, 2000.
  6. Nguyễn Hải Hữu: Đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.
  7. MPDF: Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân số 5: Dịch vụ kinh doanh tại Việt Nam, Dorothy Riddle và Trần Vũ Hoài, Hà Nội, 1998.
  8. MPDF: Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân số 8: Động lực, tăng trưởng chưa đủ lớn của Việt Nam, kết quả điều tra 95 doanh nghiệp sản xuất tư nhân lớn, Leila Webster, Markus Taussig, Hà Nội, 1999.
  9. MPDF: Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân số 9: Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam: Khỏaảo sát về nhận thức chung, Hà Nội, 1999.
  10. MPDF: Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân số 10: Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam: Trên đường tiến tới phồn vinh, Leile Webster, Hà Nội, 1999.
  11. Ngân hàng Thế giới: Việt Nam – Quản lý tốt hơn các nguồn lực nhà nước, đánh giá chi tiêu công năm 2000, Hà Nội, 2001.
  12. Per Ronnas: Tạo việc làm thông qua phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam, SIDA-ILO, 1992.
  13. Lê Văn Tâm: Phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996.
  14. Tổng cục Thống kê: Niên giám thống kê 2000, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 2001.
  15. Phạm Thị Thu Hằng: Tạo việc làm tốt bằng các chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.
  16. Nguyễn Thanh Hội: Quản trị nhân sự, Nhà xuất bản Thống kê, 2000.
  17. Trần Kim Dung: Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Giáo dục, 2001.
  18. Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ pháp lý (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn): Kỷ yếu hội thảo: chính sách, pháp luật và một số giảái pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh, 2000.
  19. Nguyễn Thanh Hội, Phan Thăng: Quản trị học, Nhà xuất bản Thống kê, 1999.
  20. MPDF: Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân số 1: Khu vực kinh tế tư nhân mới nổi lên và sự nghiệp công nghiệp hóa ở Việt Nam, James Riedel, Chuong Tran, 1997.
  21. Tài liệu hội thảo “Doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội, 24/9/1999.
  22. Nguyễn Hải Sản: Quản trị học, Nhà xuất bản Thống kê, 1998.
  23. Phạm Đức Thành: Giáo trình “Quản trị nhân lực”, Nhà xuất bản Thống kê, 1998.
  24. Nguyễn Hữu Thân: Quản trị nhân sự, Nhà xuất bản Thống kê, 1998.
  25. Mạc Văn Tiến: Vai trò của nguồn nhân lực trong nền kinh tế tri thức, Tạp chí Lao động và Xã hội, số 166 tháng 9/2000, trang 33.
  26. Thu Hường: Những xu thế thay đổi trong phong cách quản lý nhân sự ở các công ty Nhật Bản, Tạp chí “Nghiên cứu Nhật Bản”, số 3, tháng 6/2000, trang 3.
  27. Konosuke Matsushita: Nhân sự, chìa khóa của thành công, Trần Quang Tuệ biên dịch, Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, 2000.
  28. Trần Mạnh Dũng: Vai trò của nhóm trong các công ty Nhật Bản, Thời báo kinh tế Sài Gòn, số 28, tháng 9/2000.
  29. Nguyễn Đình Hiển: Quản trị nhân sự trong các công ty Nhật Bản, Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, 1994.
  30. Smith G.D, Arnol D.R, B.G.Bizzel: Chiến lược và sách lược kinh doanh, Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, 1994.
  31. Trung tâm Nghiên cứu Thông tin Khoa học và Lao động Xã hội: Thống kê lao động và các vấn đề xã hội, Hà Nội, 1994, trang 94 – 95
  32. Phạm Diệp: Nhân tài là nguyên khí quốc gia, Tạp chí Lao động Thủ đo, số 70, tháng 9/2000, trang 15.
  33. Nguyễn Hữu Dũng: Một số biện pháp giảm sức ép về việc làm ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 260, tháng 1/2000, trang 35.
  34. Nguyễn Thế Hùng (K34 Đại học Ngoại thương Hà Nội): Báo cáo thực tập: Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân sự ở công ty xuất nhập khẩu tổng hợp 1, Hà Nội, 1999.
  35. Vũ Minh Trai: Các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 34 năm 2000, trang 33
  36. Kỷ yếu doanh nghiệp trẻ Hà Nội, 2001.
  37. Liên minh châu Âu và các hoạt động hợp tác phát triển tại Việt Nam, Nhà xuất bản Thống kê, 2000.
  38. Luật Lao động của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 1995
  39. MPDF, Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lý nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Trẻ, 1999
  40. MPDF, Hệ thống tiền lượng và tiền công, Nhà xuất bản Trẻ, 1999
  41. MPDF, Mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc, Nhà xuất bản Trẻ, 1999
  42. MPDF, Phân tích công việc, Nhà xuất bản Trẻ, 1999
  43. MPDF, Thu hút, tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Trẻ, 1999
  44. Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hội thảo về doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1999

  Tài liệu bằng tiếng Anh
  45. Vietnam Chamber of Commerce and Industry: Project: Technical and support from EU to improve Vietnam’s SMEs capacities in international business management practice.
  46. Foot M., C.Hook: Introducing Human Resource Management, Longman, London and New York, 1996.
  47. Michael Carrel, Norbert Elbert, Robert Hatfield: Human Resource Management: Global strategies for managing a diverse workforce, Prentice Hall, New Jersey, 1995.
  48. Peter Dowling and Randall Schuter: International Dimensions of Human Resource Management, PWS-Kent publishing, Boston, 1990.
  49. Wayne Casio: Managing Human Resources, Mc Graw Hill, New York, 1992.
  50. World Bank: Vietnam public sector management and private sector incentives, an economic report, 1994.
  51. Wayne Mondy, Robert Noe and Shane Premeaux, Human Resource Management, Prentice Hall, 2000
  52. Website: www.job-interview.net
  53. Website: www.workforceonline.com
  54. Website: www.prenticehall.com
  Trả lời · 18-12-2010 lúc 22:41 #3
 11. đang tập lái
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,336
  Tài liệu đã gửi
  4198
  Tài liệu đã bán
  41444
  Tài liệu đã mua
  71
  Mã số thành viên
  2
  Tài khoản thưởng
  22594 đ
 12. U
  uyenphuonghoanam · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 16-09-2013 lúc 08:23 #4
 13. U
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1058439
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. H
  hoàng hà phương hoài · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  nội dung đồ án perfect
  Trả lời · 16-11-2013 lúc 11:50 #5
 15. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1096901
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. T
  truonghv1 · Thành Viên KiloBooks · 57 bài gởi
  Tài liệu chuẩn không cần chỉnh, à quên, phải chỉnh lại tên chứ
  Trả lời · 13-05-2014 lúc 15:25 #6
 17. T
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  57
  Tài liệu đã mua
  60
  Mã số thành viên
  934689
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)