Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN NN041 - Các tiếng chứa âm đệm trong tiếng Việt - Nguồn gốc và hướng giải quyết

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
  5
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. MỞ ĐẦU


  1. Lý do chọn đề tài

  Từ trước đến nay, mô hình cấu trúc âm tiết tiếng Việt, một vấn đề hết sức cơ bản cho mọi nghiên cứu về Việt ngữ học vẫn chưa đạt được sự thống nhất giữa các nhà ngôn ngữ. Sự không đồng thuận này dẫn đến một thực trạng với mỗi quan điểm, cái tạm gọi là “âm đệm”, một thành phần của cấu trúc âm tiết tiếng Việt không tìm thấy một “chỗ đứng” ổn định của mình trong các mô hình kể trên. Thành phần âm đệm, có khi được xem như một đơn vị ngang hàng với âm chính, âm cuối trong vần, có khi lại được phân tách ra khỏi cấu trúc chiết đoạn của âm tiết, trở thành một đơn vị siêu đoạn với đầy đủ các tính chất của một thành tố mà phạm vi hoạt động của nó có vùng chức năng lớn hơn một chiết đoạn. Lựa chọn đề tài này, trước tiên, chúng tôi muốn đưa ra kiến giải về vị trí và vai trò của âm đệm trong mô hình cấu trúc âm tiết, làm cơ sở cho các nghiên cứu về âm vị học, ngữ âm học và các chuyên ngành khác của ngôn ngữ học.
  Hiện nay, trong vốn từ vựng tiếng Việt, các tiếng có chứa âm đệm không nhiều. So với vốn từ của một ngôn ngữ, con số này bước đầu cho thấy âm đệm trong tiếng Việt không có giá trị khu biệt lớn trong toàn hệ thống. Nói cách khác, so với hệ thống, các hình tiết, nhất là các hình tiết thực có chứa âm đệm chỉ là thiểu số trong đa số. Dù vậy, âm đệm với tất cả các đặc tính của mình khi biểu hiện ra trên bề mặt chữ viết lại không hề đơn giản. Sự tồn tại của nó gây rất nhiều khó khăn trong việc học tiếng không chỉ với người nước ngoài mà còn với cả các trẻ em bản ngữ. Đề tài này đề cập đến vai trò của âm đệm và kiến giải về sự tồn tại của nó, theo hướng một giải pháp âm vị học có tính tiết kiệm, tự nhiên.
  Tiếng Việt là một ngôn ngữ thống nhất trong sự đa dạng của các phương ngữ. Kiến giải về âm đệm giúp chúng ta lý giải được sự khác biệt giữa các phương ngữ, cụ thể là sự vắng mặt của âm đệm trong các phương ngữ Nam so với phương ngữ Bắc, phương ngữ Trung và tiếng Việt toàn dân.
  Hơn nữa, trong quá trình thu thập tư liệu, chúng tôi nhận thấy chưa có một công trình, một tập chuyên khảo nào cho riêng âm đệm nhìn từ góc độ đồng đại và cả lịch đại. Nếu có đề cập, chúng chỉ là một phần nhỏ trong khi trình bày về cấu trúc âm tiết tiếng Việt. Xuất phát từ những bất cập như thế, chúng tôi chọn đề tài “Các tiếng chứa âm đệm trong tiếng Việt - Nguồn gốc và hướng giải quyết” với hy vọng tìm ra một giải pháp âm vị học hữu ích nhất.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trong đề tài này, chúng tôi đã khảo sát tất cả các tiếng có chứa âm đệm trong tiếng Việt và so sánh chúng qua các thời kỳ lịch sử nhằm mục đích:
  - Mô tả các khả năng kết hợp của âm đệm trong âm tiết tiếng Việt.
  - Tìm những lý giải về nguồn gốc của âm đệm.
  - Đề ra một kiến giải về khả năng tồn tại của âm đệm trong tiếng Việt.
  3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu
  Để tiến hành nghiên cứu, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu: thống kê tư liệu, mô tả, phân loại, so sánh .

  Chúng tôi tạm chấp nhận thuật ngữ “âm đệm” như một khái niệm mang tính chất công cụ. Tư liệu dùng để khảo sát là tất cả các tiếng có chứa âm đệm trong từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên - 2002). Ngoài ra chúng tôi cũng tham khảo một số tư liệu về âm đệm được rút ra từ những công trình đã được công bố của các tác giả khác cùng những điều tra bước đầu về thực trạng phát âm âm đệm của các em học sinh tiểu học tại Hà Nội.
  4. Bố cục đề tài
  Đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận bao gồm những phần sau:
  I. Thống kê và xử lý tư liệu.
  II. Các quan niệm khác nhau về vị trí âm đệm trong cấu trúc âm tiết âm tiết tiếng Việt. Nguồn gốc của âm đệm.
  III. Kiến giải về khả năng tồn tại của âm đệm tiếng Việt.
  Trả lời · 22-11-2010 lúc 09:32
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 6,310 Mua 3 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  MỤC LỤC TÀI LIỆU


  MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài
  2. Mục đích nghiên cứu
  3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu
  4. Bố cục đề tài
  NỘI DUNG
  I. THỐNG KÊ VÀ XỬ LÝ TƯ LIỆU
  1.Tổng số tiếng
  2. Phân loại tiếng
  3. Phân loại theo phạm vi sử dụng
  4. Nhận xét
  II. CÁC QUAN NIỆM KHÁC NHAU VỀ VỊ TRÍ ÂM ĐỆM TRONG CẤU TRÚC ÂM TIẾT TIẾNG VIỆT. NGUỒN GỐC CỦA ÂM ĐỆM
  1. Những quan niệm khác nhau về vị trí âm đệm trong cấu trúc âm tiết tiếng Việt
  1.1. Quan điểm cho rằng âm đệm là một đơn vị chiết đoạn
  1.2. Quan điểm cho rằng âm đệm là một đơn vị siêu đoạn
  1.3. Tiểu kết
  2. Nguồn gốc của âm đệm
  III. KIẾN GIẢI VỀ KHẢ NĂNG TỒN TẠI CỦA ÂM ĐỆM TRONG TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI
  1. Cơ sở cho kiến giải
  1.1. Hiện trạng âm đệm của 3 vùng phương ngữ tiếng Việt
  1.2. Ảnh hưởng của âm đệm đến sự tồn tại song song nhiều cách viết tương tự trong hiện trạng chính tả tiếng Việt
  1.3. Khó khăn trong việc dạy phát âm ở bậc tiểu học
  1.4. Tính không quan yếu của âm đệm trong việc gieo vần ở thơ lục bát và sự hoà phối ngữ âm trong từ láy tiếng Việt
  1.5. Âm đệm và xu hướng tiết kiệm, đơn giản, tự nhiên về cấu trúc âm tiết tiếng Việt
  2. Kiến giải về khả năng tồn tại của âm đệm trong tiếng Việt hiện đại
  KẾT LUẬN
  PHỤ LỤC
  NHỮNG TIẾNG CHỨA ÂM ĐỆM TRONG TIẾNG VIỆT
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  (70 TRANG)
  Trả lời · 22-11-2010 lúc 09:32 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  NỘI DUNG


  I. THỐNG KÊ VÀ XỬ LÝ TƯ LIỆU

  Khảo sát tất cả các tiếng có chứa âm đệm trong Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên tái bản năm 2002, chúng tôi có được những số liệu như sau:
  1.Tổng số tiếng
  Có tất cả là 575 tiếng có chứa âm đệm, trong đó:
  - Số lượng phụ âm đầu C1 kết hợp được với âm đệm là: 20/23.
  Ba phụ âm đầu còn lại trong tiếng Việt không kết hợp với âm đệm là /ʐ/, /f/ và /p/.
  Trong số 20 phụ âm có khả năng kết hợp với âm đệm, xuất hiện nhiều nhất là các âm tiết bắt đầu bằng phụ âm:
  · /k/: 124 tiếng (21,56 %)
  · /h/: 57 tiếng (9,91 %)
  · /x/: 50 tiếng (8,69 %)
  · /t/: 50 tiếng (8,69%)
  · /s/: 45 tiếng (7,83%)
  Xuất hiện ít nhất là các phụ âm đầu /b/:1 tiếng (boa), /v/: 1 tiếng (voan), /m/: 1 tiếng (moay), /n/: 2 tiếng (noãn, nuy).
  - Số lượng phụ âm cuối C2 kết hợp được với âm đệm là: 6/6 âm cuối (/m/, /n/, /ŋ/, /j/, /w/ và / ?/, biểu hiện ra chữ viết là các chữ cái: c, i, n, ng, nh, ch, t, o, p, m, u.
  - Số lượng nguyên âm V kết hợp được với âm đệm: 7/12 nguyên âm chính. (Theo hệ thống nguyên âm của Hoàng Cao Cương). Trong đó:
  · a: 281 tiếng (48,87 %)
  ồ: 73 tiếng (12,69%)
  ơ: 51 tiếng (8,87%)
  e: 44 tiếng (7,65%)
  ie: 52 tiếng (9,04%)
  i: 73 tiếng (12,69%)
  o: 1 tiếng (0,19%) (chỉ xuất hiện trong tiếng “quọ”)
  Như vậy, tổng số vần (kết hợp với âm đệm) theo chính tả là: 64 vần. Cụ thể như sau:
  - oa, oac, oai, oan, oanh, oach, oang, oac, oao, oap, oay (11 vần)
  - oăt, oăc, oăm, oăn, oăng. (5 vần)
  - oe, oen, oeo, oet. (4 vần)
  - uăc, uăm, uăn, uăng, uăt, uăp. (6 vần)
  - uân, uất, uây, uâng. (4 vần)
  - ua, uai, uac, uan, uang, uanh, uach, uat, uao, uau, uay, (11 vần)
  - ue, uen, ueo, uet (4 vần)
  - uêch, uênh, uê, uên, uêt, uêu. (6 vần)
  - uo (1 vần)
  - uơ (1 vần)
  - uy, uyên, uyêt, uych, uynh, uyt, uya, uyp, uyu. (9 vần)
  - ui, uit. (2 vần)
  Còn nếu theo cách phiên âm thì còn 33 vần trong tiếng Việt có chứa yếu tố tròn môi. Đó là các vần: -a, -ak, -aj, -aŋ, -at, -aw, -ap, -aŋ+căng, -ak+căng, -aj+căng, -at+căng, -am+căng,-an+căng, -ap+căng, -Ɔ, -i, -ien, -iet, -ik, iŋ, -it, -ie, -ip, -iw,-ɤ, -ɤn+căng, -ɤt+căng, -ɤŋ +căng, -ɤj+căng, -ɛ, -ɛn, -ɛw, -ɛt. (đI kèm yếu tố tròn môi).
  2. Phân loại tiếng
  Chúng tôi chấp nhận cách phân loại tiếng của G.S Nguyễn Tài Cẩn [3] như sau:
  Nhóm I: Tiếng vừa có nghĩa vừa độc lập; bao gồm các từ gốc Việt, các từ gốc Hán, gốc Âu đã được Việt hoá cao và các từ Hán Việt không có từ Việt cạnh tranh.
  Nhóm II: Tiếng có nghĩa không độc lập: các từ Hán Việt.
  Nhóm III: Tiếng vô nghĩa; bao gồm các từ phiên âm, từ ngẫu hợp, tiếng đệm trong từ láy và các tiếng không rõ nghĩa trong từ ghép.
  Theo tiêu chí này, chúng tôi có được kết quả thống kê phân loại tiếng từ bảng các âm tiết chứa âm đệm trong tiếng Việt:
  Nhóm I: 442 tiếng (76,87%)
  Nhóm II: 38 tiếng (6,61%)
  Nhóm III: 95 tiếng (16,52%)
  3. Phân loại theo phạm vi sử dụng
  Chúng tôi tạm chấp nhận cách phân loại tiếng theo phạm vi sử dụng của các tác giả Phạm Đức Dương và Phan Ngọc [13] như sau:
  - Trung hoà: 457 tiếng
  - Khẩu ngữ: 36 tiếng
  - Phương ngữ: 23 tiếng
  - Ít dùng: 39 tiếng
  - Văn chương: 36 tiếng
  - Vay mượn: 2 tiếng
  - Thông tục: 5 tiếng
  Lưu ý: Một tiếng có thể tham gia đồng thời vào các nhóm khác nhau.
  4. Nhận xét
  Qua các số liệu thống kê trên, chúng tôi có một vài nhận xét như sau:
  · 575 từ trong vốn từ của một ngôn ngữ là một con số rất nhỏ, nếu xét trên tổng số vốn từ của một ngôn ngữ. Như vậy chứng tỏ rằng tần số xuất hiện của âm đệm trong các văn bản của tiếng Việt sẽ có phần hạn chế hơn.
  · Các âm đệm thường xuất hiện trong các những đơn vị từ vựng như các từ tượng thanh, tượng hình, các từ vay mượn trong tiếng Hán bắt đầu bằng những âm đầu ngạc mềm như /k/: 124 tiếng (21,56 %) và âm họng như /h/:: 57 tiếng (9,91%) vốn là những âm không phổ biến trong tiếng Việt.
  · Trong 154 vần tiếng Việt chỉ có khoảng 64 vần theo chính tả (33 vần theo ngữ âm) chứa yếu tố tròn môi. Tuy nhiên, yếu tố tròn môi không phải chỉ ảnh hưởng đến phần vần mà ảnh hưởng đến toàn bộ âm tiết, nghĩa là nét tròn môI có từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc âm tiết.
  · Trong tiếng Việt, sự xuất hiện yếu tố tròn môi là có điều kiện:
  - Điệu vị tròn môi không xuất hiện khi C1 là các phụ âm [+môi] trong các hình vị thuần Việt. Điều này là kết quả của luật kết hợp theo tuyến tính của các âm vị. Một số trường hợp đặc biệt như /b/:1 tiếng (boa),/v/: 1 tiếng (voan), /m/: 1 tiếng (moay ơ). Đây là các tiếng có nguồn gốc ngoại lai trong tiếng Việt.
  - ĐIệu vị tròn môi ít xuất hiện trong các âm tiết tiếng Viêt có hạt nhân là các nguyên âm sau, tròn môi. Ngoại trừ nguyên âm /Ɔ/ trong từ “quọ” là một trường hợp rất hi hữu.
  - Điệu vị tròn môi không xuất hiện trong các âm tiết có hạt nhân là nguyên âm [+giữa, +cao].
  - Điệu vị tròn môi xuất hiện ít và đặc biệt khi C2 là các phụ âm hoặc bán nguyên âm có chứa yếu tố [+môi] (quắp, quắm, quào, ngoáo, ngoáp .)
  - Chúng tôi nhận thấy rằng có sự phân bố một cách đều đặn của thế đối lập [+tròn môI]/ [- tròn môI] trong các âm tiết mở, nửa mở. Có thể giải thích điều này ở chỗ trong các âm tiết này, cơ chế tạo nên khuôn âm tiết là giản dị nên về mặt tiềm năng có thể chứa thêm nhiều đIệu vị (hoặc [căng]/[lơI], hoặc [+tròn môi]/ [- tròn môI]).
  Trong hai vế đối lập [+tròn môI]/[- tròn môI] thì về [- tròn môI] là vế bình thường, tự nhiên, không bị đánh dấu, có số lượng sản sinh cao. Vế [+tròn môI] là vế bị đánh dấu, không tự nhiên, cấu trúc phân lập, lực sản sinh yếu, nằm ở phần biên của hệ thống âm vị học tiếng Việt.
  Từ những nhận xét trên, chúng tôi đề xuất kiến giải về khả năng tồn tại của âm đệm trong những phần tiếp theo.
  Trả lời · 22-11-2010 lúc 09:33 #3
 11. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. V
  vuhungster · Thành Viên KiloBooks · 6 bài gởi
  Tài liệu này tôi độc quyền rồi nha ^^
  Trả lời · 19-07-2015 lúc 00:08 #4
 13. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  318983
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

âm đệm trong tiếng việt

từ có chứa vần oen

tim tu co van uya

những từ có chứa vần oen

âm đệm

từ có chứa vần uyu

tim tư chưa vân uây Tu co van uay từ chứa vần uyu http:www.kilobooks.comnn041-cac-tieng-chua-am-dem-trong-tieng-viet-nguon-goc-va-huong-giai-quyet-7187 cac tieng chua van uya tim tieng co chua van uyu van oen trong tieng viet Tim tu co van uay những từ chứa vần uya tim cau co van oac tim tu co van oeo tim tieng co van uya tim tieng co van ;uech tieng co chua van uyu từ có chứa vần oăc tiếng chứa vần có âm chính âm đệm và âm cuối những từ có chứa vần oeo tim van uây cac tu co chua van iem

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

âm đệm trong tiếng việt 5 tieng co van oen Am dem trong tieng viet âm đệm trong tiếng việt âm đệm âm đệm tiếng việt âm đệm trong tiếng việt âm đệm trong tiếng việt là gì báo cáo cac tieng chua van uya cac tu co van uay cac tu co van uya các các âm đệm trong tiếng việt các chữ có vần uây các từ có chứa vần oăc các từ chứa vần oao các tiếng chứa vần oac chứa chữ có vần uya chu co van oeo chuyên đề gốc giải luận án luận văn một số từ chứa vần oen ngôn ngữ học nguồn những từ có chứa vần oen nhung chu co van oeo nhung tieng chua van oen nhung tieng chua van uya nhung tieng co van uya nhung tu chua van oen nhung tu co van oac nhung tu co van uya nn041 quyết tài liệu trực tuyến tài liệu điện tử tìm từ ngữ có vần uây tìm tiếng có vần oăc tìm tiếng có vần uây từ có chứa vần oen từ có chứa vần uya từ có tiếng chứa vần uât từ chứa vần oét từ chứa vần oen từ chứa vần oeo từ chứa vần uây từ chứa vần uây trong tiếng Việt từ tiếng việt có vần oen từ điển tiếng việt các tu chua van oeo thư viện tài liệu thư viện trực tuyến thư viện điện tử tiếng tiếng chứa vần có âm đệm là tiếng chứa vần oeo tiểu luận tìm từ vần uây tìm vần uây tim 1tieng chua van oen tim 5 tieng co van oac tim 5 tu co van uay tim cac tu co chua van oen tim cau co chua van uya tim cau co van ( uya) tim cau co van oac tim cau co van uya tim nhung tu co van uay tim tieng co chua van uyu tim tieng co van oang oac uang uac tim tieng co van oen tim tieng co van oeo tim tieng co van uay tim tieng co van uya tim tu co chua tieng van oen tim tu co van oeo tim tu co van uya trong Tu co Chua van oac van oen trong tieng viet van oeo trong tieng viet van uyu trongtiengviet vần oeo kêt hop đuoc voi nhung âm nao việt đề án đệm đồ án tìm từ chứa vần uênh am co van uech tieng viet chua tieng van uyu tiếng chứa âm pháp những từ chứa vần uya Tìm từ chứa vần oen 5 tu co van oeo các tiếng có chứa từ uyu tu ngu han viet co van uech tu ngu co tieng cjua van uech van uya trong tieng viet từ có chứa vần uyu chu co chua van uyu nhung tu co chua van uyu co van uech từ chứa tiếng có vần uyu cac tu hai tiengco van uech từ có chứa vần uêch nhung tieng chua van oay cac tu co am uech nhung tieng co van oay từ chứa vần uyu tim nhung tu co van oay những từ chứa tiếng có vần uyu nhung tu ngu chua tieng co van uych Âm đệm từ chứa vần uêch tim 5tu chua uyu Viết từ có chứa vần oen tiếng co chua van oay tìm các âm đệm tiếng chứa vần oen tu co van uơ các từ chứa vần uơ nhung tu co chua van oen cac tu co chua van iem tim tu co chua van uyu tim 5 tu co van oen tu co van oen tieng chua van oen tìm vần oen tim tieng co van oet từ có vần uây cac từ coa chứa vần uây tim tieng co van uây Tu co van uay tiếng chứa vần oay van uay trong tieng viet từ chứa vần oet các từ có vần uây từ có chứa tim tieng co chua van uay Tim tu co van uay tim tư chưa vân uây tim tư co chưa vân uây tim 5 tu co van oac 5tieng van oay tìm từ có vần oay chu nao co van oao technology

Xem các từ khóa (tags) khác