Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Những biện pháp hướng dẫn học sinh đọc sáng tạo để hiểu sau giá trị bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  3
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  I. Lý do chọn đề tài 1
  II. Lịch sử vấn đề 2
  III. Mục đích nghiên cứu 5
  IV. Phạm vi nghiên cứu 6
  V. Nhiệm vụ nghiên cứu 6
  VI. Phương pháp nghiên cứu . 6
  VII. Đóng góp mới của luận văn . 7
  VIII. Cấu trúc luận văn . 7
  PHẦN NỘI DUNG 8
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA PHƯƠNG PHÁP
  ĐỌC SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG . 8
  I. Quan niệm chung về phương pháp đọc sáng tạo . 8
  1. Quan niệm của các nhà nghiên cứu nước ngoài . 8
  2. Quan niệm của các nhà nghiên cứu trong nước . 10
  II. Nội dung của phương pháp đọc sáng tạo 13
  1. Khái niệm về phương pháp đọc sáng tạo . 13
  2. Bản chất của phương pháp đọc sáng tạo . 13
  2.1. Đọc sáng tạo là phương pháp đổi mới tích cực trong quá trình dạy học
  tác phẩm văn chương ở nhà trường phổ thông 13
  2.2. Đọc sáng tạo là đào sâu vào giá trị nội dung và hình thức tác phẩm
  trong dạy học tác phẩm văn chương 16
  2.3. Đọc sáng tạo hình thành được bầu không khí văn chương và khắc sâu
  trong lòng học sinh ấn tượng về tác phẩm 18
  2.4. Đọc sáng tạo phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong
  quá trình tiếp nhận tác phẩm, đồng thời giúp học sinh phát triển tư duy
  và mạnh dạn bộc lộ chính kiến của mình 19
  2.5. Đọc sáng tạo giúp học sinh thực hiện sự giao tiếp nghệ thuật với tác giả
  thông qua tác phẩm 21
  3. Những điều kiện cần thiết để thực hiện phương pháp đọc sáng tạo 22
  3.1. Năng lực tri giác ngôn ngữ . 22
  3.2. Năng lực tưởng tượng tái hiện hình tượng 23
  3.3. Năng lực liên tưởng và cảm xúc thẩm mỹ 23
  3.4. Tạo không khí dân chủ và hứng thú trong giờ học tác phẩm văn chương . 25
  4. Cách thức đọc sáng tạo trong dạy học tác phẩm văn chương . 26
  4.1. Từ đọc kỹ đến đọc diễn cảm . 26
  4.2. Từ đọc diễn cảm đến đọc nghệ thuật 29
  4.3. Từ đọc nghệ thuật đến đọc khám phá giá trị mới của tác phẩm 29
  III. Nguyên tắc vận dụng phương pháp đọc sáng tạo trong dạy học tác phẩmvăn chương . 30
  1. Phải bám sát vào văn bản 30
  2. Phải phù hợp với trình độ năng lực văn học của học sinh 32
  3. Phải nắm vững đặc trưng loại thể khi tiến hành đọc sáng tạo . 32
  4. Vận dụng đa dạng các hành động đọc khác nhau 33
  IV. Thực trạng của việc vận dụng phương pháp đọc sáng tạo trong dạy học
  tác phẩm văn chương ở nhà trường THPT . 35
  1. Tình hình vận dụng phương pháp đọc sáng tạo trong sách giáo khoaTHPT hiện nay . 35
  2. Nhận thức của giáo viên THPT về việc vận dụng phương pháp đọc
  sáng tạo trong dạy học tác phẩm văn chương . 36
  3. Phương pháp đọc sáng tạo còn là một lý thuyết xa lạ đối với học sinh THPT 37
  CHƯƠNG 2. NHỮNG BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH
  ĐỌC SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC BÀI THƠ “SÓNG” CỦA XUÂN QUỲNH 39
  I. Những yêu cầu khi tiến hành dạy học bài thơ "Sóng" . 39
  1. Nắm vững đặc trưng thể loại thơ trữ tình . 39
  2. Nắm được những nét cơ bản về thể thơ 5 chữ 40
  3. Nắm vững phong cách nghệ thuật thơ Xuân Quỳnh . 41
  II. Những đặc điểm về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật của bài thơ “Sóng” . 42
  1. Kết cấu của bài thơ “Sóng” thể hiện sự đứt mạch trong cảm xúc trữ tình . 42
  2. Những khổ thơ độc đáo trong bài thơ “Sóng” . 44
  3. Ngôn từ tinh luyện mang ý nghĩa mới của bài thơ . 46
  4. Xác định chủ đề tư tưởng của bài thơ 49
  5. Cảm xúc và suy tư trong cái tôi trữ tình . 50
  III. Vận dụng những biện pháp hướng dẫn học sinh đọc sáng tạo bài thơ“Sóng” của Xuân Quỳnh . 54
  1. Đọc kĩ những khổ thơ thể hiện khát vọng khám phá bản chất của tình yêu . 54
  2. Đọc chính xác ý nghĩa và cảm xúc của ngôn từ để hiểu rõ giá trị
  nghệ thuật biểu tượng “Sóng” . 56
  3. Đọc diễn cảm khổ thơ bộc lộ tình yêu nồng nàn và ước vọng hạnh phúcvẹn toàn vĩnh cửu . 58
  4.Đọc sâu để tìm cách lý giải những nghịch lý chứa đựng trong bài thơ “Sóng” 61
  5. Kết hợp đọc chậm và bình những điểm sáng thẩm mĩ trong bài thơ . 62
  6. Sử dụng câu hỏi đọc hiểu kết hợp với câu hỏi khám phá giá trị nội dung
  và hình thức nghệ thuật bài thơ “Sóng” . 64
  7. Đọc trọn vẹn bài thơ, phát biểu sự nhận thức mới và thái độ ứng xử
  trong tình yêu của mình và rút ra bài học . 66
  CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIÁO ÁN THỂ NGHIỆM DẠY ĐỌC
  SÁNG TẠO BÀI THƠ “SÓNG” CỦA XUÂN QUỲNH 68

  I. Nhứng vấn đề về dạy học bài thơ “Sóng” trong chương trình THPT 68
  1. Vị trí bài thơ "Sóng" . 68
  2. Những thuận lợi và khó khăn khi dạy học bài thơ "Sóng" . 68
  2.1. Thuận lợi . 68
  2.2. Khó khăn . 69
  3. Bài thơ "Sóng" với sự phát triển tâm hồn, nhân cách học sinh THPT 69
  4. Việc hướng dẫn học sinh đọc và tìm hiểu bài thơ "Sóng" trong cơ chế dạy học cũ 71
  II. Thiết kế giáo án thể nghiệm . 73
  1. Mục đích thể nghiệm 73
  2. Đối tượng và địa bàn thể nghiệm . 73
  2.1. Đối tượng thể nghiệm . 73
  2.2. Địa bàn thể nghiệm 73
  3. Nội dung thể nghiệm . 73
  4. Phương pháp thể nghiệm . 74
  5. Quy trình thể nghiệm . 74
  5.1. Xây dựng kế hoạch thể nghiệm . 74
  5.2. Phối hợp cùng giáo viên thể nghiệm thiết kế giáo án 74
  5.3. Dự giờ thể nghiệm, đối chứng 74
  5.4. Sau mỗi giờ dạy thảo luận với giáo viên dạy và các giáo viên dự
  giờ dạy, tổ chuyên môn trong nhà trường để rút kinh nghiệm . 74
  5.5. Thống kê, phân tích, tổng hợp kết quả, đúc rút bài học, kết luận 74
  6. Chuẩn đánh giá 75
  6.1. Chuẩn đánh giá mô hình thiết kế 75
  6.2. Chuẩn đánh giá giờ dạy học lên lớp 75
  6.3. Chuẩn đánh giá kết quả giờ dạy học thể nghiệm . 76
  7. Mô hình thiết kế bài học thể nghiệm 76
  III. Đánh giá kết quả thực nghiệm . 93
  1. Kết quả kiểm tra cụ thể 93
  2. Kết quả chung về thực nghiệm . 95
  PHẦN KẾT LUẬN 97
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 100
  Trả lời · 21-01-2011 lúc 13:37
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 3,157 Mua 3 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ

Các từ khoá được tìm kiếm:

khai niem phuong phap doc sang tao

phuong phap doc sang tao

phương pháp đọc sáng tạo

khái niệm phương pháp đọc sáng tạo

phuong phap doc sang tao la gi vận dụng phương pháp đọc sáng tạo phương pháp đọc sáng tao phuong phap doc sang tao trong day hoc van

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)