Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Nhân tố con người và phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
  3
 4. Thông tin
  28
 5. Công cụ
 6. LỜI MỞ ĐẦU


  Hiện nay nước ta đang là một nước có nền kinh tế kém phát triển qui mô sản xuất nhỏ, tích luỹ kém năng suất lao động chưa cao, mặc dù đã có nhiều tiến bộ và khoản cách về sự tụt hậu về kinh tế và khoa học kĩ thuật so với thế giới ngày càng được rút ngắn muốn khắc phục được các nguy cơ này, nước ta phải có các chính sách hợp lí để phát triển kinh tế xã hội, mà cơ vản là phải xác định được rằng mọi hoạt động của chúng ta nhằm làm phát triển nền kinh tế đều là vì lợi ích của con người và do con người làm chủ do vậy phải xác định được các yếu tố về con người và phát triển nguồn nhân lực, trong chủ trương của đảng và nhà nước ta thì muốn phát triển đất nước, đưa đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020, xây dựng một xã hội công bằng, giàu có, văn minh,dân chủ thì tất yếu phải xác địnhchính sách CNH-HĐH, sự tất yếu đó có thành công và có hiệu quả hay không còn phụ thực vào nhiều yếu tố như, môi trường chính trị ổn định, cơ sở vật chất kĩ thuật, nguồn vốn nguồn lực, và con người trong đó yếu tố con người là một nhân tố con người là một nhân tố quết định sự thành công của CNH-HĐH do đó em chọn đề tài “Nhân tố con người và phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá” xung quanh vấn đề về nguồc lực con người trong sự nghiệp CNH-HĐH ở nước ta còn rất nhiều nội dung đặt ra mà trong bài viết này em chưa đề cập hết. Do hạn chế về thời gian và khả năng vản thân đang là sinh viên, bài viết khó tránh khỏi thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý của thầy cô giáo để nâng cao tầm hiểu biết và phát triển vấn đề một cách hoàn thiện hơn.
  Trả lời · 22-09-2010 lúc 22:54
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 9,238 Mua 28 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9191
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  MỤC LỤC TÀI LIỆU

  LỜI MỞ ĐẦU
  NỘI DUNG
  I. NHÂN TỐ CON NGƯỜI

  1. Nhân tố con người
  2. Những phương hướng chủ yếu nhằm phát huy nhân tố con người
  a. Hình thành và từng bước hoàn chỉnh hệ thốngchính sách xã hội phù hợp
  b. Từng bước xây dựng và không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý của chế độ xã hội mới
  3. Một số vấn đề cấp bách nhằm phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta hiên nay

  II. VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT XÃ HỘI
  1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó đối với xã hội
  2. Lực lượng sản xuất và vai trò của con người trong lực lượng sản xuất
  3. Tính tất yếu của việc đòi phải có con người trong quá trình CNH – HĐH
  5. Thực trạng về nguồn lực con người ở nước ta hiện nay
  6. Yêu cầu về con người để phục vụ CNH, HĐH

  III. NHỮNG GIẢI PHÁP
  1. Về vấn đề giáo dục và đào tạo
  2. Cần đổi mới chính sách đối với những người làm khoa học
  3. Phải lấy sự phát triển con người Việt Nam làm thước đo chung
  4. Nâng cao trình độ tri thức công nhân để CNH – HĐH đất nước
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trả lời · 22-09-2010 lúc 22:55 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9191
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  NỘI DUNG

  I. NHÂN TỐ CON NGƯỜI
  1. Nhân tố con người

  Bản chất con người không phải là một cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội.
  Nhân tố con người là toàn bộ những dấu hiệu riêng có nhữn khía cạnh, những mặt nói lên vai trò của con người như là chủ thể hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
  Như vậy nhân tố con người là một khái niệm rộng, bao gồm những nhân tố, những tiêu chí cả về vai trò xã hội của con người (năng lực phẩm chất ) cả về hoạt động vật chất lẫn tinh thần, nói lên vai trò của con người với tư cách là chủ thể của các mối quan hệ xã hội, trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  Cũng với tinh thần đó, đảng cộng sản việt nam cho rằng “con người việt nam coá truyền thống yêu nước cần cù, sáng tạo có nền tảng văn hoá, giáo dục, có khả năng nắm bắt nhanh khoa học và công nghệ là nguồn lực quan trọng nhất”trong số các nguồn lực ổn định và phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Lấy việc “phát triển nhanh và bền vững”.
  Nhân tố con người bao gồm các nội dung sau đây.
  Thứ nhất, đó là một chỉnh thể các giai cấp và tầng lớp xã hội khác nhau, nhưng liên kết chặt chẽ với nhau, mà tác động qua lại và hoạt động của các giai tầng ấy bảo đảm cho sự phát triển tiến bộ của xã hội.
  Thứ hai.Nhân tố con người được là những chỉ tiêu về số lượng, chất lượng, nói lên khả năng của con người, của cộng đồng người như là một tiềm năng cần bồi dưỡng cần khai thác và phát huy.
  Thư ba. Đó là những tiêu chí về nhân cách, về chức năng xã hội của con người, những tiêu chí này nói lên mức độ, khả năng sáng tạo của cá nhân trong hệ thống các quan hệ xã hội, bao gồm cả năng lực chuyên môn, kỹ thuật đựoc đào tạo lẫn thái độ lao động, ý thức xã hội chính trị và lập trường xã hội của cá nhân.
  Trả lời · 22-09-2010 lúc 22:55 #3
 11. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9191
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. H
  hanamtccb · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  mai có bài để nộp rồi
  Trả lời · 15-03-2014 lúc 10:07 #4
 13. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1148432
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. Uyên VnPay · Facebook User · 4 bài gởi
  Càng xem nhiều tài liệu càng thấy yêu trang web này! thật sự vô cùng hữu ích. Cảm ơn bạn!
  Trả lời · 04-12-2014 lúc 17:13 #5
 15. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2014
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  1278006
  Tài khoản thưởng
  680 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks