Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Nhân thân người phạm tội dưới góc độ Khoa học Luật hình sự và Tội

  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Nhân thân người phạm tội dưới góc độ Khoa học Luật hình sự và Tội


  Luận văn dài 72 trang
  Chương I: Lý luận chung về nhân thân người phạm tội trang 5
  I. Nhân thân của một con người . trang 5
  II. Một số quan điểm về nhân thân người phạm tội . trang 7
  1. Quan điểm duy tâm về nhân thân người phạm tội . trang 7
  2. Quan điểm sinh học về nhân thân người phạm tội trang 8
  3. Quan điểm xã hội học về nhân thân người phạm tội . trang 9
  4. Mối quan hệ giữa quan điểm về yếu tố sinh học và yếu tố xã hội trong nhân thân
  người phạm tội . trang 11
  III. Khái niệm và đặc điểm nhân thân người phạm tội trang 12
  1. Một số quan điểm về khái niệm nhân thân người phạm tội . trang 12
  2. Khái niệm và đặc điểm nhân thân người phạm tội trang 14
  2.1. Các đặc điểm về mặt pháp lý hình sự của nhân thân người phạm tội . trang 14
  2.2. Các đặc điểm về mặt xã hội nhân khẩu học của nhân thân người phạm tội. trang15
  2.3. Các đặc điểm về mặt xã hội sinh học của nhân thân người phạm tội . trang19
  2.4. Các đặc điểm về mặt đạo đức tâm lý học của nhân thân người phạm tội trang 20
  Chương II: Phân biệt một số khái niệm gần giống với khái niệm nhân thân
  người phạm tội và phân loại những người phạm tội trang 22
  I. Một số khái niệm gần giống với khái niệm nhân thân người phạm tội . trang 22
  1. Các khái niệm trong Luật tố tụng hình sự . trang 22
  2. Phạm nhân – Khái niệm trong Luật thi hành án hình sự . trang 24
  3. Các khái niệm trong Luật hình sự . trang 25
  3.1. Khái niệm người đã thực hiện tội phạm . trang 25
  3.2. Khái niệm người đã có lỗi trong việc thực hiện tội phạm . trang 26
  3.3. Khái niệm nhân thân người phạm tội và chủ thể của tội phạm . trang 27
  II. Phân loại những người phạm tội trang 34
  1. Khái niệm và ý nghĩa của việc phân loại những người phạm tội . trang 34
  2. Các tiêu chí cơ bản để phân loại những người phạm tội trang 35
  2.1. Phân loại những người phạm tội theo dấu hiệu nhân khẩu học xã hội trang 35
  2.2. Phân loại những người phạm tội theo dấu hiệu pháp lý hình sự . trang 36
  Chương III: Ảnh hưởng của vấn đề nhân thân người phạm tội trong Luật
  hình sự và Tội phạm học trang 41
  I. Vai trò của tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thuộc về nhân thân
  người phạm tội trong việc cá thể hóa trách nhiệm hình sự và hình phạt trang 41

  1. Các tình tiết tăng nặng thuộc về nhân thân người phạm tội . trang 41
  1.1. Khái niệm trang 41
  1.2. Các đặc điểm cơ bản của tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thuộc về nhân
  thân người phạm tội . trang 47
  1.3. Vai trò của các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thuộc về nhân thân
  người phạm tội trong việc cá thể hóa trách nhiệm hình sự và hình phạt trang 49
  2. Các tình tiết giảm nhẹ thuộc về nhân thân người phạm tội . trang 50
  2.1. Khái niệm trang 50
  2.2. Các đặc điểm cơ bản của tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thuộc về nhân
  thân người phạm tội . trang 57
  2.3. Vai trò của các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thuộc về nhân thân
  người phạm tội trong việc cá thể hóa trách nhiệm hình sự và hình phạt trang 59
  II. Ảnh hưởng của vấn đề nhân thân người phạm tội trong Tội phạm học . trang 61
  Kết luận . trang 70
  Tài liệu tham khảo . trang 71
  Trả lời · 01-06-2011 lúc 19:33
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 758 Mua 2 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7,280
  Tài liệu đã gửi
  7334
  Tài liệu đã bán
  3925
  Mã số thành viên
  195226
  Tài khoản thưởng
  70 đ
 8. D
  duonghpuni · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  pass môn cuôi luôn nè
  Trả lời · 01-03-2013 lúc 09:11 #2
 9. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  908251
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. C
  Care.KiloBooks · Quản Trị Cấp Cao · 130 bài gởi
  Tài liệu không đúng nội dung
  Trả lời · 01-03-2013 lúc 14:34 #3
 11. C
  Quản Trị Cấp Cao
  2
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gởi
  130
  Tài liệu đã gửi
  38
  Tài liệu đã bán
  44
  Tài liệu đã mua
  1256
  Mã số thành viên
  277251
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)