Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Liên hệ với Việt Nam

  vipnguyentam081291 nguyentam081291 is offline (13 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  5
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC


  A. ĐẶT VẤN ĐỀ

  B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
  I. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước
  1. Khái niệm
  2. Cơ sở hình thành
  2.1. Cơ sở lí luận
  2.2. Cơ sở thực tiễn
  3. Nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ
  4. Mối quan hệ giữa tập trung và dân chủ
  5. Ý nghĩa của nguyên tắc tập trung dân chủ

  6. Biện pháp phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước XHCN
  II. Liên hệ với Việt Nam
  1. Cơ sở hình thành
  2. Thực tế thực hiện nguyên tắc ở Việt Nam

  C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ
  Trả lời · 28-11-2011 lúc 01:25
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  vipnguyentam081291 nguyentam081291 is offline (13 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Xem 1,209 Mua 5 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gởi
  49
  Tài liệu đã gửi
  13
  Tài liệu đã bán
  91
  Tài liệu đã mua
  94
  Mã số thành viên
  448399
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. H
  hnam7672395 · Thành Viên KiloBooks · 15 bài gởi
  nội dung đồ án perfect
  Trả lời · 10-04-2013 lúc 20:12 #2
 9. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  15
  Tài liệu đã mua
  16
  Mã số thành viên
  910755
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)