Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Nghiệp vụ thuê tàu chuyến tại công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương VINATRANS - chi nhánh Hải Phòng

  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  2
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Nghiệp vụ thuê tàu chuyến tại công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương VINATRANS - chi nhánh Hải Phòng


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH VINATRANS HẢI PHÒNG 2

  1. Giới thiệu chung về chi nhánh Vinatrans Hải Phòng .2

  1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh Vinatrans Hải Phòng 2
  1.2. Một số đặc điểm về chi nhánh Vinatrans Hải Phòng .3
  1.2.1. Lĩnh vực hoạt động 3
  1.2.2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban 4
  1.2.3. Nhân sự trong chi nhánh 5
  2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt độngkinh doanh của chi nhánh .6
  2.1. Yếu tố vĩ mô 6
  2.1.1. Yếu tố kinh tế 6
  2.1.2. Yếu tố chính trị .7
  2.1.3. Yếu tố xã hội .7
  2.1.4. Yếu tố pháp luật 7
  2.2. Yếu tố vi mô 8
  2.2.1. Yếu tố nhân sự .8
  2.2.2. Chính sách điều hành chi nhánh 8
  2.2.3. Cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật .9
  2.2.4. Định hướng phát triển 9
  CHƯƠNG 2: NGHIỆP VỤ THUÊ TÀU CHUYẾN TẠI CHI NHÁNH VINATRANS HẢI PHÒNG 11
  1. Giới thiệu về nghiệp vụ thuê tàu chuyến 11
  1.1. Các khái niệm liên quan đến nghiệp vụ thuê tàu chuyến .11
  1.2. Phương thức thuê tàu chuyến .13
  1.2.1. Khái niệm và đặc điểm .13
  1.2.2. Các hình thức thuê tàu chuyến .13
  1.3. Trình tự thuê tàu chuyến .14
  1.4. Hợp đồng thuê tàu chuyến 14
  1.4.1. Khái niệm và phân loại .14
  1.4.2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thuê tàu chuyến .16
  2. Tình hình thực hiện nghiệp vụ thuê tàu chuyến tại chi nhánh Vinatrans Hải Phòng .23
  2.1. Hình thức chuyến một liên tục .24
  2.2. Hình thức khứ hồi .25
  3. Đánh giá tình hình thực hiện nghiệp vụ thuê tàu chuyến tại chi nhánh Vinatrans Hải Phòng 26
  3.1. Công tác tìm kiếm khách hàng .26
  3.2. Công tác chuẩn bị và ký kết hợp đồng 27
  3.3. Công tác thực hiện hợp đồng 28

  3.4. Công tác giải quyết tranh chấp 29
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THUÊ TÀU CHUYẾN Ở CHI NHÁNH VINATRANS HẢI PHÒNG 30
  1. Những cơ hội và thách thức trong lĩnh vực thuê tàu chuyến .30
  1.1. Những cơ hội .30
  1.2. Những thách thức 32
  2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ thuê tàu chuyến ở chi nhánh Vinatrans Hải Phòng 33
  2.1. Về phía nhà nước 33
  2.1.1. Chính sách đầu tư .33
  2.1.2. Chính sách hải quan .34
  2.1.3. Chính sách thuế .35
  2.2. Về phía chi nhánh . 35
  2.2.1. Giải pháp marketing .36
  2.2.2. Giải pháp về cơ sở vật chất .37
  2.2.3. Giải pháp về nhân sự 37
  KẾT LUẬN 39
  Tài liệu tham khảo 40
  Trả lời · 09-06-2011 lúc 12:44
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 1,600 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7,280
  Tài liệu đã gửi
  7334
  Tài liệu đã bán
  3925
  Mã số thành viên
  195226
  Tài khoản thưởng
  70 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)