Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  ĐỒ ÁN Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxy hóa nâng cao

 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  19
 3. Chia sẻ
  10
 4. Thông tin
  52
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxy hóa nâng cao

  MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN 2
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 3
  KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẤT 4
  DANH MỤC CÁC BẢNG 5
  DANH MỤC CÁC HÌNH 6
  MỤC LỤC 7
  CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 12
  1.1 Lý do chọn đề tài 12
  1.2 Nội dung nghiên cứu 13
  1.3 Mục đích nghiên cứu 13
  1.4 Đối tượng nghiên cứu 13
  1.5 Phạm vi nghiên cứu 13
  1.6 Phương pháp nghiên cứu 13
  1.6.1. Phương pháp thí nghiệm thực nghiệm 13
  1.6.2. Phương pháp xử lý số liệu 13
  1.6.3. Phương pháp tổng hợp tài liệu 13
  1.6.4. Phương pháp chuyên gia. 13
  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI NHUỘM 14
  2.1 Quy trình công nghệ 14
  2.2 Đặc tính nguồn thải 15
  2.3 Tìm hiểu quy trình công nghệ của Xí nghiệp dệt Cty 28 16
  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÁC QUÁ TRÌNH OXY HÓA NÂNG CAO .18
  3.1 Định nghĩa 18
  3.2 Phân loại 20
  3.3 Tình hình nghiên cứu và áp dụng các quá trình oxy hóa nâng cao hiện nay 20
  3.4 Cơ sở lý thuyết của quá trình Fenton 21
  3.4.1 Cơ chế phản ứng và phương thức phản ứng của gốc hydroxyl *OH 21
  3.4.2 Cơ chế tạo thành gốc hydroxyl OH và động học các phản ứng Fenton: 22
  3.4.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình Fenton 24
  3.4.3.1 ảnh hưởng của độ pH 24
  3.4.3.2 ảnh hưởng của tỉ lệ Fe2+/H2O2 và loại ion Fe (Fe2+ hay Fe3+) 25
  3.4.3.3 ảnh hưởng của các anion vô cơ 25
  3.5 Cơ chế của quá trình Catazon 26
  3.5.1 Quá trình catazon đồng thể 26
  3.5.2 Quá trình Catazon dị thể 28
  CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30
  4.1 Quá trình Fenton 30
  4.1.1 Mục đích nghiên cứu 30
  4.1.2 Đối tượng nghiên cứu 31
  4.1.3 Mô hình nghiên cứu 31
  4.1.4 Tiến hành thí nghiệm 31
  4.2 Quá trình Catazon 31
  4.2.1 Mục đích nghiên cứu 31
  4.2.2 Đối tượng nghiên cứu 32
  4.2.3 Mô hình nghiên cứu 32
  4.2.4 Tiến hành nghiên cứu 32
  CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . .32
  5.1 Xác định các thông số đầu vào ban đầu 32
  5.2 Oxy hoá nước thải bằng Fenton 33
  5.2.1 Khảo sát sơ bộ ảnh hưởng của pH 33
  5.2.2 Khảo sát giá trị pH tối ưu 35
  5.2.3 Khảo sát sơ bộ ảnh hưởng của lượng Fe2+ đến quá trình Fenton 36
  5.2.4 Khảo sát lượng Fe2+ tối ưu cho quá trình Fenton 37

  5.2.5 Khảo sát lượng H2O2 sơ bộ cho quá trình Fenton 38
  5.2.6 Khảo sát lượng H2O2 tối ưu cho quá trình Fenton 39
  3.2.7 Khảo sát ảnh hưởng của xúc tác dị thể MnSO4. 40
  5.2.8 Khảo sát ảnh hưởng xúc tác đồng thể axit oxalic 41
  5.2.9 Khảo sát hiệu quả xử lý của quá trình Fenton 43
  5.3 Oxy hóa nước thải bằng Catazon 43
  5.3.1 Xác định pH sơ bộ của quá trình Catazon 43
  5.3.2 Xác định pH tối ưu của quá trình Catazon 44
  5.3.3 Khảo sát thể tích Fe2+ tối ưu 45
  3.3.4 Khảo sát tỷ lệ phèn Fe2+/Al3+ tối ưu 46
  5.4.5 Khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian sục khí 46
  5.4.6 Khảo sát ảnh hưởng của xúc tác dị thể MnSO4 đến quá trình Catazon 47
  5.4.7 Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng PAC 5% 48
  5.2.9 Khảo sát hiệu quả xử lý của quá trình Catazon 50
  CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN CHI PHÍ XỬ LÝ 50
  6.1 Phương pháp Fenton 50
  6.2 Phương pháp Catazon 51
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51
  1. KẾT LUẬN 51
  2. KIẾN NGHỊ 53
  PHỤ LỤC 1: QCVN13: 2008/BTNMT 53
  PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ CHI TIẾT CÁC NGHIÊN CỨU 54
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 57
  Trả lời · 03-06-2011 lúc 22:50
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  N
  nqkieu07 nqkieu07 is offline (1 tài liệu)
  0
  Xem 2,343 Mua 52 Bình luận 19

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  N
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã gửi
  1
  Tài liệu đã bán
  52
  Mã số thành viên
  270337
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  CHƯƠNG 1
  MỞ ĐẦU
  1.1 Lý do chọn đề tài

  Trong những năm gần đây phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là chủ đề tập trung sự quan tâm của nhiều nước trên thế giới.
  Một trong những vấn đề đặt ra cho các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam là cải thiện môi trường ô nhiễm do các chất độc hại do nền công nghiệp tạo ra. Điển hình như các ngành công nghiệp cao su, hóa chất, công nghiệp thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, y dược ,luyện kim, xi mạ, giấy, đặc biệt là ngành dệt nhuộm đang phát triển mạnh mẽ và chiếm kim ngạch xuất khẩu lớn của Việt Nam.
  Ngành dệt nhuộm đã phát triển từ rất lâu trên thế giới nhưng nó chỉ mới hình thành và phát triển hơn 100 năm nay ở nước ta. Ngành dệt may thu hút nhiều lao động góp phần giải quyết việc làm và phù hợp với những nước đang phát triển không có nền công nghiệp nặng phát triển mạnh như nước ta. Hầu hết các nhà máy xí nghiệp dệt nhuộm ở nước ta đã có hệ thống xử lý nước thải tuy nhiên nước thải đầu ra chưa đạt QCVN 13: 2008/BTNMT. Nguyên nhân do trong thành phần chứa một số hợp chất khó phân hủy nên hiệu quả xử lý không triệt để, chi phí cao. Nhận thấy tính cấp thiết của việc xử lý nước thải dệt nhuộm đạt tiêu chuẩn, với giá thành hợp lý trước khi thải ra môi trường nên đề tài “Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxy hoá nâng cao” được tiến hành.
  1.2 Nội dung nghiên cứu
  Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxy hoá nâng cao ( Fenton, Peroxon, Catazon ). Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình Fenton như độ pH, tỉ lệ Fe2+/H2O2, ảnh hưởng của anion vô cơ. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình peroxon như các anion vô cơ, pH và độ kiềm, tỉ lệ H2O2/O3,
  1.3 Mục đích nghiên cứu
  Tiến hành các thí nghiệm thực tế như xác định pH, lượng H2O2, lượng Fe2+ đi đến xác định các yếu tố tối ưu cho quá trình xử lý của từng phương pháp và đưa ra so sánh tổng quan về hiệu quả xử lý của các phương pháp tính hiệu quả về mặt công nghệ và kinh tế.
  1.4 Đối tượng nghiên cứu
  Nước thải dệt nhuộm.
  1.5 Phạm vi nghiên cứu
  Nước thải Xí nghiệp nhuộm, thuộc Tổng công ty 28, bộ Quốc Phòng.
  1.6 Phương pháp nghiên cứu
  1.6.1. Phương pháp thí nghiệm thực nghiệm
  Đề tài thực hiện nghiên cứu thực nghiệm từ PTN có đủ dụng cụ, thiết bị, hóa chất cần thiết. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu, phương pháp phân tích mẫu nước thải dưa trên tiêu chuẩn đánh giá QCVN 13:2008/BTNMT.Tiến hành thí nghiệm được lặp lại nhiều lần để lấy kết quả tin cậy.
  1.6.2. Phương pháp xử lý số liệu
  Kết quả thí nghiệm và khảo sát được nhập vào phần mềm Microsoft word, Excel, để xử lý đưa ra bảng biểu, đồ thị, bản vẽ tìm các kết quả nghiên cứu tin cậy và tối ưu.
  1.6.3. Phương pháp tổng hợp tài liệu
  Các tài liệu liên quan đề tài của nhóm được thu thập từ sách, báo, internet, thư viện được tổng hợp so sánh, phân tích, tích đánh giá.
  1.6.4. Phương pháp chuyên gia.
  Đề tài thực hiện do hướng dẫn của giảng viên có chuyên môn nhằm đánh giá về mặt khoa học đề tài.
  Trả lời · 04-06-2011 lúc 08:58 #2
 9. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 10. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

  Tên viết tắt Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt
  ASIATECH Asia Technology Công ty phát triển công nghệ và môi trường Á Đông
  AOP Advanced oxydation process Quá trình oxy hóa nâng cao
  ANOP Advenced Non-Photochemical Process Quá trình oxy hóa nâng cao không nhờ tác nhân ánh sáng
  APO Advenced Photochemical Process Quá trình oxy hóa nâng cao nhờ tác nhân ánh sáng
  BTNMT Bộ tài nguyên môi trường
  BOD Biochemical Oxygen Demand Nhu cầu oxy sinh hóa
  COD Chemical Oxygen Demand Nhu cầu oxy hóa học
  HTXLNT Hệ thống xử lý nước thải
  PAC Polymer Aluminium Clorid Poly nhôm clorua
  POP Persistent Organic Polution Chất hữu cơ khó phân hủy
  QCVN Quy chuẩn Việt Nam
  TOC Total Organic Carbon Tổng cacbon hữu cơ
  TSS Total Suspended Solid Tổng chất rắn lơ lửng

  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 3.1 Thế oxy hóa của một số tác nhân oxy hóa thường gặp 14
  Bảng 3.2 Phân loại các quá trình oxy hóa nâng cao 15
  Bảng 3.3 Những hợp chất hữu cơ bị oxy hóa bởi tác nhân *OH đã nghiên cứu 19
  Bảng 3.4 Mức độ loại bỏ các Clobenzen khi áp dụng hệ O3/xúc tác đồng thể 22
  Bảng 5.1 Thông số đầu vào HTXL nước thải Cty 28 28
  Bảng 5.2 Hiệu quả xử lý của phương pháp Fenton 37
  Bảng 5.3 Hiệu quả xử lý của phương pháp Catazon 43

  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Hình 2.1 Sơ đồ chung công nghệ dệt nhuộm 10
  Hình 2.2 Giản đồ nhuộm cellulose bằng thuốc nhuộm hoạt tính 11
  Hình 5.1 Đồ thị thể hiện phương trình đường chuẩn độ màu 28
  Hình 5.2 Đồ thị thể hiện tương quan giữa hiệu quả xử lý COD và pH trong quá trình Fenton 29
  Hình 5.3 Đồ thị thể hiện pH tối ưu trong quá trình Fenton 30
  Hình 5.4 Đồ thị thể hiện mối tương quan giữa lượng phèn và hiệu qua xử lý COD, độ màu trong quá trình Fenton 31
  Hình 5.5 Đồ thị thể hiện lượng phèn tối ưu trong quá trình Fenton 32
  Hình 5.6 Đồ thị thể hiện tương quan giữa hiệu quả xử lý COD, độ màu và lượng H2O2 sử dụng trong quá trình Fenton 33
  Hình 5.7 Đồ thị thể hiện lượng H2O2 tối ưu trong quá trình Fenton 34
  Hình 5.8 Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của lượng xúc tác dị thể MnSO4 sử dụng trong quá trình Fenton. 35
  Hình 5.9 Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của xúc tác Oxalic trong quá trình Fenton. 36
  Hình 5.10 Đồ thị thể hiện tương quan giữa hiệu quả xử lý và pH sơ bộ của quá trình Catazon. 37
  Hình 5.11 Đồ thị thể hiện pH tối ưu của quá trình Catazon 38
  Hình 5.12 Đồ thị thể hiện hiệu quả xử lý khi thay đổi lượng phèn sắt trong quá trình Catazon 39
  Hình 5.13 Đồn thị thể hiện tỷ lệ phèn sắt/ phèn nhôm tối ưu trong quá trình Catazon. 40
  Hình 5.14 Đồ thị thể hiện thời gian sục khí ozon tối ưu trong quá trình Catazon. 41
  Hình 5.15 Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của xúc tác lên hiệu quả xử lý COD, xử lý độ màu trong quá trình Catazon. 41
  Hình 5.16 Đồ thị thể hiện tương quan giữa hiệu quả xử lý và lượng chất trợ keo tụ PAC trong quá trình Catazon.
  Trả lời · 04-06-2011 lúc 08:59 #3
 11. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 12. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Lê Huy Bá và các cộng sự , Phương pháp nghiên cứu khoa học, tập 1, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM, 2006.
  2. Trần Mạnh Trí, Trần Mạnh Trung, Các quá trình oxy hoá nâng cao trong xử lý nước và nước thải, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2006.
  3. Trần Thị Ngọc Diệu, Giáo trình thực hành xử lý nước thải, Đại Học Công Nghiệp TPHCM, 2008 (lưu hành nội bộ)
  4. Lâm Minh Triết, Tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM, 2008.
  5. TCVN 51-1984, Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài công trình- Tiêu chuẩn thiết kế.
  6. Trần Đức Hạ, Xử lý nước thải sinh hoạt và đô thị, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006.
  7. Trịnh Xuân Lai, Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, Nhà xuất bản Xây dựng, 2005.
  8. Nguyễn Công Toàn, Công nghệ nhuộm và hoàn tất, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM, 2005.
  9. Trần Khắc Chương, Mai Hữu Khiêm, Động hoá học và xúc tác, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM, 2008.
  10. www.yeumoitruong.com.
  11. www.gree-vn.com
  Trả lời · 04-06-2011 lúc 08:59 #4
 13. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 14. C
  cohung1 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Chia sẽ thêm nhiều tài liệu hay nhen
  Trả lời · 18-12-2012 lúc 23:31 #5
 15. C
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  855993
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. D
  ductan07bs · 1 bài gởi
  thanks chủ thớt nhiều
  Trả lời · 20-12-2012 lúc 11:47 #6
 17. D
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  586423
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. L
  ltktrinh102 · 2 bài gởi
  hi vọng kilobooks nhiều tài liệu free hơn
  Trả lời · 15-04-2013 lúc 09:50 #7
 19. L
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã gửi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  724066
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. T
  truongthanhka · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
  Trả lời · 27-04-2013 lúc 17:06 #8
 21. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  8
  Mã số thành viên
  784821
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. H
  huyennuce · Thành Viên Mới · 17 bài gởi
  mình sẽ giới thiệu cho các bạn của mình về thư viện kilobooks
  Trả lời · 27-05-2013 lúc 02:56 #9
 23. H
  Thành Viên Mới
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  17
  Tài liệu đã mua
  18
  Mã số thành viên
  1001462
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. C
  co_xanh7489 · 1 bài gởi
  Xin cám ơn các bạn nhiều mình đang cần lắm ^^
  Trả lời · 07-01-2014 lúc 22:12 #10
 25. C
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1123037
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12 >>
 • Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)