Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng diacetyl trong bia bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ

 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
  7
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC
  Trang

  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 3
  1.1. TỔNG QUAN VỀ DIACETYL 3
  1.1.1. Giới thiệu về diacetyl 3
  1.1.2. Sự hình thành diacetyl trong quá trình lên men bia 4
  1.1.3. Tính độc hại của diacetyl 6
  1.1.4. Các phương pháp định lượng diacetyl trong bia. 7
  1.2. PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ 8
  1.2.1. Tổng quan về sắc ký khí 10
  1.2.2. Cột mao quản trong sắc ký khí 10
  1.2.3. Detectơ trong sắc ký khí 11
  1.2.4. Phương pháp phổ khối lượng (khối phổ) 12
  1.3. KỸ THUẬT CHIẾT PHA RẮN (SPE). 19
  1.4.1. Đại cương về phương pháp chiết pha rắn 19
  1.4.2. Cơ chế chiết pha rắn 19
  1.4.3. Các bước cơ bản trong kỹ thuật thực hiện chiết pha rắn 22
  CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24
  2.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 24
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25
  2.2.1. Lấy mẫu và bảo quản mẫu. 25
  2.2.2. Quy trình xử lý mẫu. 25
  2.2.3. Nghiên cứu quy trình phân tích. 25
  2.2.4. Đánh giá độ tin cậy của phương pháp phân tích. 27
  2.2.5. Đánh giá phương pháp nghiên cứu. 29
  2.3. HÓA CHẤT, THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ PHÂN TÍCH 30
  2.3.1. Hóa chất 30
  2.3.2. Dụng cụ. 30
  2.3.3. Thiết bị 30
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 31
  3.1. KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN SẮC KÝ 31
  3.1.1. Lựa chọn cột tách. 31
  3.1.2. Khảo sát tốc độ dòng khí mang. 33
  3.1.3. Lựa chọn các điều kiện tiến hành sắc ký để phân tích dẫn xuất của diaxetyl trong bia 35
  3.2. KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHIẾT TÁCH DIACETYL VÀ TẠO DẪN XUẤT SỬ DỤNG CỘT CHIẾT PHA RẮN (SPE). 38

  3.2.1. Quá trình tách chiết 38
  3.2.2. Khảo sát thể tích dung môi rửa giải hàm lượng diacetyl qua cột C18. 39
  3.3. THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP 40
  3.3.1. Độ ổn định của hệ thống sắc ký. 40
  3.3.2. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ). 42
  3.3.3. Khoảng nồng độ tuyến tính. 42
  3.4. XÂY DỰNG QUI TRÌNH PHÂN TÍCH 44
  3.5. ÁP DỤNG THỰC TẾ 45
  3.5.1. Kiểm soát chất lượng qui trình. 45
  3.5.1.1. Độ lặp lại và độ thu hồi 45
  3.5.1.2. So sánh phương pháp nghiên cứu với phương pháp hiện hành theo TCVN 6058-1995 (UV-Vis) 46
  3.5.2. Áp dụng thực tế. 49
  KẾT LUẬN 51
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 52
  PHỤ LỤC
  Trả lời · 15-01-2013 lúc 11:57
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  S
  sieuhaihuoc sieuhaihuoc is offline (2 tài liệu)
  0
  Xem 1,753 Mua 3 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  S
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã gửi
  2
  Tài liệu đã bán
  3
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  879144
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. V
  vitran2 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Chia sẻ để thành công
  Trả lời · 14-06-2013 lúc 15:21 #2
 9. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  993927
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. L
  lenhung93 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Mình là người thứ 2 mua tài liệu này
  Trả lời · 16-11-2014 lúc 19:12 #3
 11. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1266498
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. P
  planchc · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Tài liệu này tôi độc quyền rồi nha ^^
  Trả lời · 30-10-2016 lúc 16:52 #4
 13. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2016
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1526260
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

cach xac dinh ham luong diacetyl trong bia

Tong quan ve diacetyl

phuong phap xac dinh diacetyl

diacetyl trong bia

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)