Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Nghiên cứu thành phần hóa học của rễ cây thông đỏ taxus wallichiana zucc. Họ thanh tùng (taxaceae)

  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC
  Trang
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ
  DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC PHỔ
  ABSTRACT
  MỞ ĐẦU 1
  1. TỔNG QUAN 2
  1.1. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT . 2
  1.1.1. Mô tả thực vật . 2
  1.1.2. Phân bố, sinh thái 3
  1.2. ĐỘC TÍNH VÀ TÍNH CHẤT DƯỢC LÍ . 4
  1.2.1. Độc tính 4
  1.2.2. Tác dụng dược lý theo kinh nghiệm dân gian . 4
  1.3. THÀNH PHẦN HÓA HỌC . 5
  1.3.1. Thành phần hóa học có trong lá 5
  1.3.2. Thành phần hóa học có trong thân và rễ . 6
  2. NGHIÊN CỨU . 9
  2.1. GIỚI THIỆU CHUNG . 9
  2.2. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN . 9
  2.2.1. Hợp chất ZU 1 . 9
  2.2.2. Hợp chất ZU 2 . 14
  2.2.3. Hợp chất ZU 3 . 19
  2.2.4. Hợp chất ZU 4 . 24
  2.2.5. Hợp chất ZU 5 . 28
  2.2.6. Hợp chất ZU 6 . 33
  3. THỰC NGHIỆM . 38
  3.1. Các phương pháp sử dụng trong thực nghiệm 38

  3.2. Điều kiện thực nghiệm 38
  3.3. Thu hái và xử lý mẫu . 39
  3.4. Cô lập các cấu tử hóa học 41
  3.4.1. Khảo sát phân đoạn F2 41
  3.4.2. Khảo sát phân đoạn F6 42
  3.4.3. Khảo sát phân đoạn F7 43
  3.4.4. Khảo sát phân đoạn F8 44
  3.4.5. Khảo sát phân đoạn F9 46
  4. KẾT LUẬN 48
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 51
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH 54
  PHỤ LỤC
  Trả lời · 02-01-2013 lúc 11:32
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 296 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  17,143
  Tài liệu đã gửi
  16723
  Tài liệu đã bán
  20689
  Tài liệu đã mua
  121
  Mã số thành viên
  247998
  Tài khoản thưởng
  18660 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)