Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng đối với bánh Pía Quãng Trân Sóc Trăng

  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  5
 3. Chia sẻ
  2
 4. Thông tin
  8
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC
  CHƯƠNG I GIỚI THIỆU
  1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu . .1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu . .2
  1.2.1. Mục tiêu chung . 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 2
  1.3. Câu hỏi nghiên cứu . .2
  1.4. Phạm vi nghiên cứu . 3
  1.4.1. Không gian nghiên cứu . .3
  1.4.2. Thời gian nghiên cứu . 3
  1.4.3. Đối tượng nghiên cứu . .3
  1.4.4. Lược khảo tài liệu . .3
  1.4.5. Nội dung nghiên cứu . 4
  1.4.6. Cấu trúc đề tài . 5
  CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1. Cơ sở lý luận . .6
  2.1.1. Định nghĩa sản phẩm và các thuộc tính sản phẩm . .6
  2.1.2. Khái niệm và lược sử của bánh Pía . 7
  2.1.3. Định nghĩa sự hài lòng khách hàng . 7
  2.1.4. Phân loại sự hài lòng khách hàng . 9
  2.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối sản
  phẩm bánh Pía . .10
  2.2. Phương pháp nghiên cứu . .12
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . .12
  2.2.1.1. Thu thập số liệu thứ cấp . .12
  2.2.1.2. Thu thập số liệu sơ cấp . 12
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . .14
  2.2.2.1. Phương pháp so sánh . 14
  2.2.2.2. Phương pháp thống kê mô tả . 15
  2.2.2.3. Phương pháp phân tích tần số . .15
  2.2.2.4. Phương pháp kiểm định Cronbach’s alpha . .16
  2.2.2.5. Phương pháp phân tích nhân tố . 16
  GVHD: Châu Thị Lệ Duyên viii SVTH: Đỗ Ngọc Hằng
  Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng đối với bánh Pía Quãng Trân Sóc Trăng
  2.2.2.6. Phương pháp hồi quy bội . 18
  2.2.3. Mô hình nghiên cứu . .20
  CHƯƠNG 3 KHÁT QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP QUÃNG
  TRÂN
  3.1. Giới thiệu về doanh nghiệp Quãng Trân . 21
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . .21
  3.1.2. Mặt hàng kinh doanh . .22
  3.1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý . .22
  3.1.4. Thành tích đạt được . 23
  3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2009 - 2011 . .24
  CHƯƠNG 4 NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH
  HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BÁNH PÍA CỦA DOANH NGHIỆP QUÃNG
  TRÂN
  4.1. Thống kê mô tả kết quả nghiên cứu . .28
  4.1.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu . 28
  4.1.1.1. Giới tính . .28
  4.1.1.2. Nghề nghiệp . .29
  4.1.1.3. Độ tuổi . 29
  4.1.1.4. Thu nhập . 30
  4.1.1.5. Trình độ học vấn . 31
  4.1.2. Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm bánh Pía của khách hàng . .31
  4.1.2.1. Số lần tiêu dùng bánh Pía . .31
  4.1.2.2. Mục đích tiêu dùng bánh Pía . 31
  4.1.2.3. Thời điểm tiêu dùng bánh Pía . .33
  4.1.2.4. Địa điểm mua bánh Pía . 34
  4.1.3. Sự lựa chọn thương hiệu bánh Pía và các nguồn thông tin khách hàng
  tiếp cận . .35
  4.1.3.1. Sự lựa chọn thương hiệu bánh Pía . .35
  4.1.3.2. Nguồn thông tin khách hàng thường tiếp cận để lựa chọn bánh Pía .36
  4.1.4. Cảm nhận của khách hàng đối với sản phẩm bánh Pía thương hiệu
  Quãng Trân . .37
  4.1.4.1. Lý do khách hàng lựa chọn bánh Pía Quãng Trân . .37
  GVHD: Châu Thị Lệ Duyên ix SVTH: Đỗ Ngọc Hằng
  Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng đối với bánh Pía Quãng Trân Sóc Trăng
  4.1.4.2. Mức độ hài lòng của khách hàng đối với bánh Pía Quãng Trân 38
  4.1.4.3. Khả năng lựa chọn bánh Pía Quãng Trân của khách hàng trong tương
  lai . 39
  4.2. Phân tích mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bánh Pía của
  doanh nghiệp Quãng Trân . .40
  4.2.1. Phân tích mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng bánh 41
  4.2.2. Phân tích mức độ hài lòng của khách hàng đối với thương hiệu . 42
  4.2.3. Phân tích mức độ hài lòng của khách hàng đối với giá cả . 43
  4.2.4. Phân tích mức độ hài lòng của khách hàng đối với kênh phân phối .43
  4.2.5. Phân tích mức độ hài lòng của khách hàng đối với chủng loại bánh .44
  4.2.6. Phân tích mức độ hài lòng của khách hàng đối với thái độ phục vụ .45
  4.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng tiêu
  dùng bánh Pía Quãng Trân . 45
  4.3.1. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s alpha . .46
  4.3.2. Đánh giá thang đo bằng phân tích EFA . 49
  4.3.3. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến mức độ hài lòng của khách hàng
  CHƯƠNG 5 GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA
  KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BÁNH PÍA CỦA QUÃNG TRÂN
  5.1. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm . .62
  5.2. Giải pháp đa dạng chủng loại sản phẩm . .63
  5.3. Giải pháp hoàn thiện công các xây dựng thương hiệu . 63
  5.4. Giải pháp nâng cao các hoạt động chiêu thị . .64
  5.5. Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối . .65
  5.6. Giải pháp hoàn thiện giá cả . .65
  5.7. Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ . .65
  CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  6.1. Kết luận . .67
  6.2. Kiến nghị . .68
  6.2.1. Đối với doanh nghiệp Quãng Trân . .68
  6.2.2. Đối với chính quyền địa phương . .68
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng đối với bánh Pía Quãng Trân Sóc Trăng
  CHƯƠNG 1
  GIỚI THIỆU
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  Ẩm thực Việt Nam đã từ lâu nổi tiếng với những món ăn truyền thống và dân
  dã. Có những món ăn không chỉ thu hút được sự yêu thích của người dân trong
  nước mà còn lôi cuốn được nhiều du khách nước ngoài. Những món ăn ngon ấy
  đã được lưu truyền từ xa xưa và được biến tấu phát triển để trở thành những món
  đặc sản của từng vùng, từng địa phương Với nét đặc trưng riêng của văn hóa
  từng miền từng khu vực mà mỗi món ăn đều có một hương vị rất riêng và đặc
  biệt.Mỗi hương vị của từng món ăn đó đã góp phần vào nền ẩm thực Việt Nam
  ngày một phong phú đa dạng, mang đậm bản sắc dân tộc.
  Và khi nhắc đến Sóc Trăng - một xứ sở đa dạng về văn hóa của ba dân tộc
  Kinh-Hoa-Khơ me chung sống, không ai có thể quên được hương vị ngọt ngào
  thơm béo của bánh Pía. Đã từ lâu, bánh Pía trở thành đặc sản nổi tiếng nhất của
  quê hương Sóc Trăng, là niềm tự hào của mỗi người dân nơi đây. Có thể nói,
  bánh Pía có ở nhiều tỉnh Tây Nam Bộ nhưng chỉ có bánh Pía Vũng Thơm Sóc
  Trăng là nổi tiếng nhất với lớp bột da mềm mại ôm lấy nhân bên trong màu vàng
  cam, lòng trứng đỏ tươi và hương vị sầu riêng đậu xanh thơm diệu đặc biệt
  không dùng hương liệu hóa chất. Người phương xa ghé thăm Sóc trăng đều
  muốn mang về phong bánh Pía để thưởng thức và làm quà biếu người thân Và
  đó là lí do mà ngày nay có rất nhiều lò bánh được thành lập sản xuất bánh Pía
  ,dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt. Dọc tuyến đường Quốc lộ từ Sóc Trăng về phía
  Cần Thơ, có hơn 50 lò bánh Pía với quy mô lớn nhỏ trưng bày sản phẩm bắt mắt
  thu hút khách hàng với tổng công suất sản xuất hơn 3000 tấn mỗi năm. Trong đó
  Quãng Trân là một trong những doanh nghiệp nổi tiếng làm bánh Pía lâu đời.
  Thế nhưng hiện nay lò bánh Quãng Trân vẫn chịu sự cạnh tranh khốc liệt với các
  đối thủ khác. Vì vậy việc phân tích đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng
  nhằm tìm ra các giải pháp hữu hiệu để có thể nâng cao sự thõa mãn khách hàng,
  nâng cao thương hiệu và thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng là hết sức cần
  thiết cho các doanh nghiệp. Đó là lý do tác giả quyết định thực hiện đề
  tài ‘‘Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bánh Pía
  Quãng Trân trên địa bàn thành phố Sóc Trăn
  g’’. Từ kết quả nghiên cứu sẽ

  mang đến nhiều thông tin hữu ích giúp doanh nghiệp tìm ra một số giải pháp để
  nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng tiềm
  năng.
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bánh Pía của
  lò bánh Quãng Trân trên địa bàn thành phố (TP) Sóc Trăng qua đó đề xuất một
  số giải pháp phù hợp hiệu quả nhằm hoàn thiện sản phẩm để nâng cao mức độ
  hài lòng của khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng tiềm năng.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  Đề tài thực hiện nhằm những mục tiêu sau:
   Mục tiêu 1 : Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của lò bánh Quãng
  Trân.
   Mục tiêu 2 : Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản
  phẩm bánh Pía Quãng Trân trên địa bàn TP Sóc Trăng.
   Mục tiêu 3 : Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của
  khách hàng đối với sản phẩm bánh Pía Quãng Trân.
   Mục tiêu 4 : Đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện sản phẩm
  để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng tiềm
  năng.
  1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
  Câu 1 : Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của lò bánh Quãng Trân
  như thế nào ?
  Câu 2 : Mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bánh Pía Quãng
  Trân như thế nào ? Mức độ cao hay thấp ?
  Câu 3 : Các yếu tố nào ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối
  với sản phẩm bánh Pía Quãng Trân ? Yếu tố nào khách hàng không hài lòng ?
  Câu 4 : Lò bánh Quãng Trân nên có những biện pháp hợp lý nào để nâng
  cao mức độ hài lòng và thu hút khách hàng trong thời gian sắp tới ?
  GVHD: Châu Thị Lệ Duyên
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  1.4.1. Không gian nghiên cứu
  Đề tài được khảo sát nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Sóc Trăng.
  1.4.2. Thời gian nghiên cứu
  Thời gian nghiên cứu của đề tài được thực hiện từ tháng 2/2012 đến tháng
  5/2012.
  1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là khách hàng cá nhân (khách hàng

  nội địa và khách hàng du lịch) có sử dụng sản phẩm bánh Pía Quãng Trân.
  1.4.4. Lược khảo tài liệu
  (1) Đặng Văn Khoa (2011), ‘‘đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng
  đối với sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng Đông Á tại Kiên Giang’’, luận văn
  thac sĩ, trường Đại Học Cần Thơ. Mục tiêu chính của đề tài nghiên cứu là khám
  phá những nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hảng Quy trình nghiên
  cứu được thực hiện thông qua 5 giai đoạn chính. Đề tài sử dụng các lý thuyết
  Parasuraman, chất lượng phục vụ dịch vụ cho vấn đề nghiên cứu. Tác giả dùng
  phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA, dùng hệ số Cronbach alpha, phân
  tích hồi quy đa biến để kiểm định mô hình lý thuyết và phân tích những nhân tố
  tác động đến sự hài lòng khách hàng. Cuối cùng tác giả đề xuất những giải pháp
  hoàn thiện và nâng cao mức độ hài lòng khách hàng tại Ngân hàng Đông Á Kiên
  Giang.
  (2) Nguyễn Thị Phương (2010), «nghiên cứu mức độ hài lòng của khách
  hàng tại Hà Nội đối với sản phẩm xe máy Air Blade của Honda Việt Nam «,
  đề án môn học .Mục tiêu nghiên cứu của tác giả là tìm hiểu sự mong đợi của
  khách hàng về sản phẩm xe máy Air Blade, xác định mức độ hài lòng và các yếu
  tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng từ đó tác giả đưa ra một số giải pháp
  Markting nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.Tác giả áp dụng mô
  hình chỉ số hài lòng khách hàng (SCI) gồm 6 biến : hình ảnh, sự mong đợi, giá trị
  cảm nhận, chất lượng cảm nhận, lòng trung thành và sự phàn nàn.Trước tiên,tác
  giả sử dụng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp để phân tích thị trường xe máy
  tại Hà Nội, doanh thu, thị phần của công ty.Sau đó tác giả thu thập số liệu sơ cấp
  bằng cách lập bảng câu hỏi điều tra phỏng vấn.Với phương pháp chọn mẫu là lấy

  mẫu phi xác suất tiện lợi và cỡ mẫu là 100, tác giả đã tiến hành điều tra những
  người dân sống tại Hà Nội đã và đang sử dụng sản phẩm Air Blade.Tác giả tiến
  hành phân tích xử lý bộ số liệu bằng phương pháp phân tích thống kê mô tả, phần
  mềm SPSS 13.0, sử dụng bảng tần số để phân tích tỉ lệ người hài lòng với sản
  phẩm, thống kê số người sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm và sử dụng bảng chéo để
  phân tích mối quan hệ giữa các dữ liệu liên quan đến đặc điểm nhân khẩu học và
  các kì vọng của khách hàng về sản phẩm.
  (3) Lý Thuyền Trân (2010), « nghiên cứu hành vi tiêu dùng bánh Pía
  Tân Huê Viên tại quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ », luận văn tốt nghiệp,
  trường Đại Học Cần Thơ. Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu hành vi
  của người tiêu dùng đối với sản phẩm bánh Pía tại thị trường Cần Thơ và thực
  trạng đáp ứng của công ty Tân Huê Viên đối với khách hàng từ đó đề xuất những
  biện pháp nhằm góp phần giúp công ty Tân Huê Viên nâng cao khả năng đáp ứng
  đối với khách hàng.Tác giả sử dụng số liệu thứ cấp và tiến hành thu thập số liệu
  sơ cách bằng cách lập bảng câu hỏi phỏng vấn và sử dụng phần mềm Exel và
  SPSS đề phân tích số liệu.Tác giả dùng phương pháp so sánh để phân tích tình
  hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Tân Huê Viên và tình hình tiêu
  thụ bánh Pía tại thị trường Cần Thơ.Tiếp đến tác giả sử dụng phương pháp phân
  tích nhân tố để phân khúc thị trường khách hàng tiêu dùng bánh Pía dựa trên cơ
  sở về niềm tin về sản phẩm bánh Pía của người tiêu dùng .Kết quả nghiên cứu
  cho thấy người tiêu dùng Cần Thơ có thể phân khúc thành 5 nhóm chính: phân
  khúc quan tâm đến Hình thức và Kinh tế, phân khúc quan tâm đến Hương vị,
  phân khúc quan tâm đến sự Tiện lợi, phân khúc quan tâm đến Sức khỏe và phân
  khúc quan tâm đến Cảm nhận.Bên cạnh đó, tác giả kết luận được người tiêu dùng
  Cần Thơ thích bánh Pía có cỡ hơi nhỏ, đắc tiền và không cần khuyến mãi hấp
  dẫn nhưng bánh phải thật thơm sầu riêng, có vị ngọt và béo, bao bì đẹp.Cuối
  cùng theo nghiên cứu của tác giả cho thấy người tiêu dùng Cần Thơ đối với sản
  phẩm bánh Pía Tân Huê Viên là khá tích cực nhưng những người quan tâm đến
  lợi ích sức khỏe vẫn chưa hài lòng vì họ muốn bánh ít ngọt, ít béo và tốt cho sức
  khỏe hơn nữa.
  1.4.5. Nội dung nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu bao gồm : tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của lò
  bánh Quãng Trân, nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng, phân tích các yếu
  tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng, từ đó đề ra các giải pháp
  nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng của lò bánh Quãng Trân.
  1.4.6. Cấu trúc đề tài
  Kết cấu của đề tài gồm những phần sau:
  Chương 1: Giới thiệu.
  Chương 2: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3: Khái quát chung về Lò bánh Quãng Trân
  Chương 4: Nghiên cứu mức độ hài lòng khách hàng đối với sản phẩm bánh
  Pía Quãng Trân.
  Chương 5: Giải pháp.
  Chương 6: Kết luận và kiến nghị.
  Trả lời · 02-07-2012 lúc 21:14
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 1,540 Mua 8 Bình luận 5

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  17,143
  Tài liệu đã gửi
  16723
  Tài liệu đã bán
  20691
  Tài liệu đã mua
  121
  Mã số thành viên
  247998
  Tài khoản thưởng
  18660 đ
 8. V
  vitoria_nguyen · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? )
  Trả lời · 22-12-2012 lúc 11:18 #2
 9. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  859035
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Q
  quyetthang135 · Thành Viên KiloBooks · 13 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo khá tốt
  Trả lời · 18-03-2013 lúc 23:40 #3
 11. Q
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Bài gởi
  13
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  504676
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. D
  dinhngancn · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Tài liệu này tôi độc quyền rồi nha ^^
  Trả lời · 03-07-2013 lúc 10:21 #4
 13. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  614980
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. D
  duongtrang.ueh · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Tài liệu có phí à? Thôi kệ đầu tư cho sự học mà
  Trả lời · 20-09-2013 lúc 09:38 #5
 15. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1054044
  Tài khoản thưởng
  150 đ
 16. N
  nnthong · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Không hối hận khi mua tài liệu này
  Trả lời · 03-10-2013 lúc 15:57 #6
 17. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1070245
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)