Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tai biến mạch não từ 50 tuổi trở lên tại Viện Lão Khoa Quốc Gia

  Nước yến Nước yến is offline (2,629 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tai biến mạch não từ 50 tuổi trở lên tại Viện Lão Khoa Quốc Gia

  MỤC LỤC


  Đặt vấn đề 1

  Chương 1: Tổng quan 3
  1.1. Giải phẫu – sinh lý tuần hoàn não 4
  1.1.1. Tuần hoàn ngoại vi. 4
  1.1.2. Tuần hoàn trung tâm. 4
  1.1.3. Cơ chế tự điều hoà cung lượng máu não. 4
  1.2. Một số yếu tố nguy cơ của TBMN 7
  1.2.1. Nhóm các yếu tố nguy cơ có thể cải biến được 7
  1.2.2. Nhóm các yếu tố nguy cơ không thể cải biến được 19

  Chương 2:Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 20
  2.1. Đối tượng nghiên cứu 20
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 20
  2.3. Xử lý số liệu: 25

  Chương 3: Kết quả nghiên cứu 26
  3.1. Đặc điểm chung về đối tượng nghiên cứu 26
  3.1.1. Tuổi và giới 26
  3.1.2. Tỷ lệ NMN và CMN 28
  3.2. Phân tích các yếu tố nguy cơ của TBMN 29
  3.2.1. Tuổi 30
  3.2.2. Giới 32
  3.2.3. Huyết áp 33
  3.2.4. Đái tháo đường 36
  3.2.5. Rối loạn lipid 37
  3.2.6. Liên quan nồng độ cholesterol máu với các thể TBMN và giới 39
  3.2.7. Liên quan nồng độ triglycerid máu với các thể TBMN và giới 40
  3.2.8. Liên quan giữa các thành phần Cholesterol với các thể TBMN . 41
  3.2.9. Tiền sử bị TBMN 42
  3.2.10. Liên quan giữa nghiện rượu và các thể TBMN 43
  3.2.11. Thuốc lá 44
  3.2.12. Bệnh tim mạch 45
  3.2.13. Hẹp động mạch cảnh 45
  3.2.14. Thiếu máu cục bộ thoáng qua(TIAs) 46
  3.2.15. Liên quan giữa Homocystein máu với các thể TBMN. 47
  3.2.16. Liên quan giữa HbA1C với các thể TBMN. 48

  Chương 4: Bàn luận 50
  4.1. Các đặc điểm của nhóm nghiên cứu: 50
  4.1.1. Tuổi và giới tính với TBMN: 50

  4.1.2. Phân bố các thể lâm sàng NMN và CMN theo tuổi và giới 52
  4.2. Một số yếu tố thường gặp liên quan đến TBMN: 53
  4.2.1. Tăng huyết áp. 53
  4.2.2. Đái tháo đường. 55
  4.2.3. Rối loạn lipid máu. 56
  4.2.4. Hẹp động mạch cảnh không triệu chứng với TBMN 59
  4.2.5. Cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua với TBMN 59
  4.2.6. Bệnh tim với TBMN. 60
  4.2.7. Chỉ số khối cơ thể với TBMN. 61
  4.2.8. Lạm dụng rượu với TBMN. 62
  4.2.9. Hút thuốc lá với TBMN. 63
  4.2.10. Tai biến mạch não cũ với TBMN. 64
  4.2.11. Tăng Homocystein với TBMN. 65

  Kết luận 66
  Kiến nghị 68
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục
  Trả lời · 06-12-2012 lúc 22:35
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Nước yến Nước yến is offline (2,629 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 344 Mua 1 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  2,702
  Tài liệu đã gửi
  2629
  Tài liệu đã bán
  1775
  Tài liệu đã mua
  8
  Mã số thành viên
  838458
  Tài khoản thưởng
  60 đ
 8. N
  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGỌC · Thành Viên KiloBooks · 23 bài gởi
  Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.
  Trả lời · 20-10-2013 lúc 11:03 #2
 9. N
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gởi
  23
  Tài liệu đã mua
  23
  Mã số thành viên
  1081329
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)