Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lí sư phạm nâng cao hứng thú học môn toán ở các em

  minhkhoaft minhkhoaft is offline (1,752 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  5
 4. Thông tin
  21
 5. Công cụ
 6. 1. Lý do chọn đề tài
  Hứng thú học tập có vai trò to lớn trong việc nâng cao chất lượng học
  tập của HS và sự phát triển nhân cách của các em. Trong trường tiểu học
  môn Toán có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc phát triển các năng lực và
  phẩm chất trí tuệ cho HS. Vì vậy, hứng thú càng trở nên quan trọng trong
  việc học tập môn Toán ở trường tiểu học.
  Hứng thú học môn Toán của HS tiểu học (HSTH) nhìn chung vẫn còn
  bị hạn chế, không ít em sợ toán, coi việc học toán là một công việc nặng
  nhọc, căng thẳng . Nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên có thể do các em
  chưa nhận biết tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học toán, chưa được
  kích thích hành động tích cực, sáng tạo trong quá trình giải toán .; cũng có
  thể do nội dung môn Toán khô khan, phương pháp (PP) dạy của GV chưa
  thật sự hấp dẫn, . Mặt khác, trên thực tế viêc hình thành hứng thú học môn
  Toán cho HSTH ở Việt Nam còn chưa được nghiên cứu mang tính hệ
  thống, đặc biệt đối với HSTH ở những vùng xa xôi, hẻo lánh như địa bàn
  Tây Ninh.
  Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài: ”Nghiên cứu đặc điểm hứng thú học
  môn Toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao
  hứng thú học môn Toán ở các em".
  2. Mục đích nghiên cứu
  Chỉ ra những đặc điểm hứng thú học môn Toán của HSTH, đề xuất và
  thử nghiệm một số biện pháp tâm lý sư phạm (TLSP) để nâng cao loại hứng
  thú này, từ đó đưa ra những kiến nghị sư phạm góp phần nâng cao hứng thú
  học môn Toán cho HSTH.
  3. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đặc điểm hứng thú học môn Toán của HSTH và biện pháp TLSP nâng
  cao hứng thú học môn Toán ở các em.
  3.2. Khách thể nghiên cứu
  Khách thể nghiên cứu chính: 422 HS (209 HS lớp 3 và 213 HS lớp 4)
  của một số trường tiểu học huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
  2
  Khách thể nghiên cứu bổ trợ: 29 GV (GV trực tiếp dạy những HS đựơc
  nghiên cứu và các GV dạy ở các lớp 3 và lớp 4 khác).
  Trưng cầu ý kiến 64 CMHS. Một số khách thể phỏng vấn sâu: 25 HS,
  30 CMHS, 15 GV, .
  3.3. Phạm vi nghiên cứu
  - Về khách thể nghiên cứu: HS khối lớp 3 và lớp 4.
  - Về đối tượng nghiên cứu:
  + Nghiên cứu một số đặc điểm hứng thú học môn Toán của HSTH.
  + Biện pháp TLSP: chủ yếu áp dụng một số tác động tâm lý thông qua
  các hình thức, PP, biện pháp trong dạy học của GV nhằm tăng tính chủ
  động, tìm tòi, sáng tạo và tạo lập bầu không khí tâm lý tích cực trong quá
  trình học tập để nâng cao hứng thú học môn Toán. Không đi sâu nghiên
  cứu nội dung, chương trình môn Toán ảnh hưởng đến hứng thú học môn
  Toán như thế nào, mà đặt vấn đề: cùng nội dung môn Toán nhưng tại sao
  HS này, lớp này hứng thú học tập hơn HS kia, lớp kia.
  - Địa bàn nghiên cứu: Các trường tiểu học: Thị Trấn, Nguyễn Đình Chiểu,
  Bạch Đằng trong địa bàn huyện Hòa Thành, thuộc tỉnh Tây Ninh.
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu
  4.1. Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về: Hứng thú, hứng thú học tập,
  hứng thú học môn Toán của HSTH, .
  4.2. Phân tích thực trạng hứng thú và nguyên nhân gây hứng thú học
  môn Toán của HS ở một số trường tiểu học; xác định những đặc điểm hứng
  thú học môn Toán ở HSTH.
  4.3. Đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp TLSP nhằm nâng cao
  hứng thú học môn Toán cho HS. Từ đó đề xuất những kiến nghị sư phạm
  cần thiết.
  5. Giả thuyết khoa học
  Đặc điểm hứng thú học môn Toán của HSTH hiện nay nhìn chung còn
  phân tán, chưa bền vững, chưa ổn định, chủ yếu là hứng thú gián tiếp. Một
  trong những nguyên nhân của hiện trạng này là do: việc giảng dạy chưa làm
  cho HS nhận thức rõ ý nghĩa của môn Toán, chưa thật sự tạo ra những xúc
  cảm tích cực, tính chủ động, sáng tạo của HS trong quá trình học toán, cũng
  như chưa tạo ra bầu không khí tích cực trong các nhóm HS khi học toán.
  3
  Nếu xây dựng được một hệ thống các biện pháp TLSP tác động làm
  thay đổi các nguyên nhân trên một cách tích cực thì hứng thú học môn
  Toán ở HSTH sẽ được nâng cao hơn.
  6. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài đã sử dụng một hệ thống các PP nghiên cứu sau: PP nghiên cứu tài
  liệu; PP chuyên gia; PP điều tra bằng bảng hỏi; PP phỏng vấn; PP quan sát;

  PP nghiên cứu sản phẩm hoạt động; PP thực nghiệm; PP thống kê toán học.
  7. Đóng góp mới của luận án
  - Về mặt lý luận:
  Luận án đã góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu
  lĩnh vực hứng thú học môn Toán của HSTH; đã xác định được khái niệm
  hứng thú học môn Toán của HSTH; chỉ ra được các thành tố cảm xúc, nhận
  thức, hành động trong cấu trúc và biểu hiện của hứng thú học môn Toán
  của HSTH; chỉ ra 3 giai đoạn hình thành, phát triển và 5 yếu tố tác động
  đến hứng thú học môn Toán ở HSTH. Kết quả nghiên cứu góp phần làm
  phong phú thêm tài liệu về đặc điểm tâm lý lứa tuổi HS Việt Nam.
  - Về mặt thực tiễn:
  Kết quả nghiên cứu xác định được một số đặc điểm hứng thú học môn
  Toán của HS lớp 3 – 4: hầu hết HS không những không sợ Toán mà còn
  hứng thú học Toán cao hơn các môn khác; tuy nhiên hứng thú gián tiếp
  (với kết quả hoạt động) chiếm ưu thế hơn hứng thú trực tiếp (với quá trình
  chiếm lĩnh đối tượng); yếu tố xúc cảm đối với quá trình và kết quả học
  môn Toán chiếm ưu thế hơn yếu tố nhận thức về đối tượng; HS lớp 3 – 4
  đặc biệt hứng thú với những bài tập toán số, những bài trực quan hoá, có
  tình huống và qua trò chơi; hứng thú của HS lớp 3 – 4 còn phân tán, chưa
  ổn định, bền vững, dễ nâng cao nhưng cũng dễ suy giảm bởi các yếu tố tác
  động khách quan, trong đó GV có vai trò quan trọng nhất.
  Đề xuất được một số biện pháp TLSP: tăng cường sử dụng bài tập toán có
  tình huống, trực quan, trò chơi; tăng cường hình thức làm bài tập theo nhóm
  nhỏ; tăng cường chấm bài, đánh giá kết quả học tập theo hướng động viên,
  4
  khích lệ sự tiến bộ của từng HS. Các biện pháp trên đã được thực nghiệm ở HS
  lớp 3 lớp 4, được chứng minh là có tính khả thi và đạt kết quả rõ rệt.
  Luận án có thể dùng làm tài liệu bồi dưỡng GV tiểu học về cơ sở lý
  luận và thực tiễn phát triển hứng thú học môn Toán ở HSTH.
  Trả lời · 07-01-2011 lúc 17:06
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  minhkhoaft minhkhoaft is offline (1,752 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 9,537 Mua 21 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  1,789
  Tài liệu đã gửi
  1752
  Tài liệu đã bán
  8298
  Tài liệu đã mua
  34
  Mã số thành viên
  79446
  Tài khoản thưởng
  40 đ
 8. M
  minhthuypham · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Chúc thư viện ngày càng phát triển
  Trả lời · 23-02-2013 lúc 09:59 #2
 9. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  903409
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Các từ khoá được tìm kiếm:

nghien cuu dac diem hung thu hoc mon toan

de cuong dac diem hung thu hoc

su hung thu hoc mon toan o tieu hoc

http:www.kilobooks.comnghien-cuu-dac-diem-hung-thu-hoc-mon-toan-cua-hoc-sinh-tieu-hoc-va-bien-phap-tam-li-su-pham-nang-cao-hung-thu-hoc-mon-toan-o-cac-em-11862

nghien cuu dac diem hung thu hoc mon toan cua hoc sinh tieu hoc

nghien cuu dac diem hung thu hoc mon toan cua hoc sinh tieu hoc va bien phap tam li su pham nang cao hung thu hoc mon toan o cac em

đề xuất nghiên cứu khoa học hứng thú học môn toán

nghien cuu hung thu hoc mon toan o hoc sinh tieu hoc

nghien cuu hung thu hoc tap cua hoc sinh tieu hoc

tim hieu hung thu hoc mon toan cua hoc sinh tieu hoc

dac diem ve hung thu cua hoc sinh tieu hoc hung thu hoc mon toan cho hoc sjnh tieu hoc de tai nghien cuu khoa hoc:hung thu hoc tap cua hoc sinh tieu hoc. ket luan va kien nghi hung thu hoc tap mon toan.cua hoc sinh tieu hoc nghien cuu mot so dac diem hung thu hic mon toan cua hoc sinh tieu hoc dac diem hung thu cua hoc sinh tieu hoc hung thu hoc toan cua hoc sinh tieu hoc doi tuong khach the cua de tai nghien cuu dac diem hung thu hoc mon toan o truong tieu hoc đề tài hứng thú học tập môn lịch sử ở hsth de cuong nghien cuu đặc điểm hứng thú học toán cưa học sinh tiểu học 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đặc điểm hứng thó học môn Toán của HS tiểu học và biện pháp TLSP nâng cao hứng thó học môn Toán ở các em. de tai nghien cuu khoa hoc su pham mon toan thcs

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)