Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay, mà trọng tâm là cán bộ lãnh đạo

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  8
 3. Chia sẻ
  4
 4. Thông tin
  44
 5. Công cụ
 6. Phần I: MỞ ĐẦU


  Để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng và nhà nước ta đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là cải cách hành chính. Các nội dung cải cách hành chính được Nhà nước ta xác định bao gồm: cải cách thể chế hành chính, cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bộ máy nhà nước. Tất cả những nội dung này hướng vào một mục tiêu chung đó là: xây dựng bộ máy hành chính ngày càng kiện toàn; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Trong quá trình đổi mới đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và mở cửa, hội nhập quốc tế. là cả một chặng đường phấn đấu lâu dài với những nhiệm vụ cao cả, vô cùng khó khăn phức tạp đòi hỏi Nhà nước ta đẩy mạnh cải cách hành chính. Đặc biệt là việc nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc” công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ kém. Không có đội ngũ cán bộ tốt thì đường lối, nhiệm vụ chính trị đúng cũng không trở thành hiện thực. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ, công chức luôn được Đảng ta quan tâm chú ý đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách cụ thể trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kì cách mạng Viêt Nam.

  Trong 20 năm đổi mới vừa qua đội ngũ cán bộ, công chức đã được quan tâm về mọi mặt, ngày càng trưởng thành và đảm đương nhiều nhiệm vụ, đứng vững trước mọi khó khăn thử thách: thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Qúa trình đổi mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức có đủ năng lực và phẩm chất, không ngừng sáng tạo, phải vươn mạnh mẽ hơn nữa mới có thể đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, ngày càng nặng nề và khó khăn.

  Tuy nhiên, hiên nay đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý Việt Nam có hiện tương vừa thiếu lại vừa yếu, tình trạng hụt hẫng cán bộ lãnh đạo, thiếu đội ngũ kế cận diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành. Một bộ phận không nhỏ suy thoái về đạo đức, chính trị , lối sống; cơ hội thực dụng tham ô, tham nhũng, lãng phí đang làm suy giảm niềm tin với nhân dân và gây cản trở tiến trình đổi mới. Công tác cán bộ nhất là khâu đánh giá đào tạo bồi dưỡng, sử dụng cán bộ còn nhiều vấn đề nổi cộm, cần phải giải quyết. Vậy để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đầy đủ năng lực và phẩm chất. có đủ đức và tài để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Đảng và nhà nước ta cần nghiên cứu cả lý luận và thực tiễn, từ việc xem xét đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đến kiểm tra, quản lý và việc thực hiện chế độ, chính sách cán bộ cần được xem xét, để công tác lãnh đạo quản lý hiệu quả

  Sau đây, em xin trình bày bài tiểu luận về vấn đề: “Nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay, mà trọng tâm là cán bộ lãnh đạo”.


  Em xin chân thành cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ các thầy cô và các bạn giúp em hoàn thành bài tiểu luận này.

  Hà Nội, Năm 2010
  Học viện hành chính Quốc Gia
  Trả lời · 27-01-2011 lúc 16:25
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 6,838 Mua 44 Bình luận 8

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9191
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  MUÏC LUÏC

  Phần I: MỞ ĐẦU
  Phần II: NỘI DUNG

  I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ
  1, Quan niêm về lãnh đạo, quản lý
  2. V.I.Lênin với vấn đề cán bộ và công tác cán bộ
  3. Hồ Chí Minh với vấn đề cán bộ và công tác cán bộ
  4. Quan điếm của Đảng và Nhà nước ta về cán bộ lãnh đạo quản lý trong giai đoạn hiện nay
  II. THỰC TRẠNG CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO HIỆN NAY
  1. Về độ tuổi
  2. Về giới tính
  3. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
  4. Ưu, nhược điểm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay-Nguyên nhân
  III. PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
  1. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trong tình hình hiện nay
  2. Nâng cao việc thi tuyển cán bộ, công chức
  3. Nâng cao đội ngũ chính quyền cơ sở
  4. Đổi mới cơ cấu cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính
  5. Nâng cao việc xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức hiện nhà nước hiện nay
  6. Thu hút và sử dụng trí thức trẻ ở nông thôn và miền núi
  Phần III: KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trả lời · 27-01-2011 lúc 16:26 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9191
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nhắm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vũ văn Hiên. Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội – 2007
  2. Góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước hiện nay. Hà Quy Ngọc. Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội – 2000
  3. Một số văn bản pháp luật về quản lý hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan nhà nước tổ chức chính tri – xã hội. Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội – 2001.
  4. Hiến pháp năm 1992 và các luật tổ chức bộ máy nhà nước. Nxb Tư pháp Hà Nội – 2007
  5. Một số vấn đề về hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. TS Lê Minh Thông. Nxb Khoa học xã hội Hà Nội – 2001.
  6. Đổi mới và hoàn thiện bộ máy nhà nước trong giai đoạn hiện nay. PGS – TS Bùi Xuân Đức. Nxb Tư pháp Hà Nội – 2007.
  7. Lanhdao.net
  Trả lời · 12-03-2011 lúc 12:09 #3
 11. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 12. T
  trungmaihung@yahoo.com · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Hạ giá xuống tí bạn ơi!
  Trả lời · 02-03-2013 lúc 16:49 #4
 13. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  911616
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. P
  phamthanhhoa_84 · Thành Viên KiloBooks · 6 bài gởi
  nội dung đồ án perfect
  Trả lời · 19-03-2013 lúc 08:38 #5
 15. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  930796
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. D
  DungTCTyb · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 01-06-2013 lúc 13:40 #6
 17. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1008120
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. N
  ngotandung · Thành Viên KiloBooks · 16 bài gởi
  Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.
  Trả lời · 07-05-2014 lúc 11:26 #7
 19. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2013
  Bài gởi
  16
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  1052448
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. N
  ngotandung · Thành Viên KiloBooks · 16 bài gởi
  pass môn cuôi luôn nè
  Trả lời · 19-05-2014 lúc 14:22 #8
 21. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2013
  Bài gởi
  16
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  1052448
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. L
  lucduongthanh · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 21-06-2014 lúc 09:01 #9
 23. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  973302
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

bao cao sang kiến vai trò đoi ngũ can bo cong chuc

tieu luan xay dung doi ngu can bo cong chuc o xa

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)