Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng trường THCS Thành Minh - Thạch Thành

  L
  viplonghoang longhoang is offline (2 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  17
 5. Công cụ
 6. PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng Cộng Sản Việt Nam Quyết định đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) và phấn đấu năm 2020 cơ bản nước ta trở thành một nước công nghiệp. Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương khóa 8 đã khẳng định “Muốn tiến hành CNH-HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục, đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”. Điều 2 Luật Giáo dục đã ghi: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo làm người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khỏe. Thẩm mĩ và nghề nghiệp trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước” nghĩa là giáo dục, đào tạo ra những con người có tri thức, có nhân cách, những người có đủ “đức, trí, mĩ, thể”. Công viêc này không ai có thể làm được ngoài những nhà giáo dục và quản lý giáo dục mà đội ngũ giáo viên trong nhà trường là nhân tố trung tâm của sự phát triển giáo dục. Vì vậy người lãnh đạo, quản lý nhà trường phải hết sức coi trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng hay nói một cách khác là xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Nghị quyết Ban chấp hành TW 2 khóa 8 của Đảng cũng đã khẳng định “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo và được xã hội tôn vinh”. Ông, cha ta cũng đã nói “không có thầy đố mày làm nên”. Như vậy người thầy giáo có một vai trò hết sức quan trọng. Lê ninh vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản cũng nói: “Trong bất kỳ nhà trường nào điều quan trọng nhất là phương hướng, tư tưởng chính trị của bài giảng .”. Phương hướng và tư tưởng chính trị đó hoàn toàn do đội ngũ người Thầy quyết định. Vì vậy ta có thể khẳng định việc xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là một việc làm cực kỳ quan trọng.
  Trả lời · 14-04-2011 lúc 09:51
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  L
  viplonghoang longhoang is offline (2 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Xem 4,161 Mua 17 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã gửi
  2
  Tài liệu đã bán
  20
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  248844
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. V
  vidolaem201185 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu.
  Trả lời · 28-12-2012 lúc 10:30 #2
 9. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  863764
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. C
  chuongbinh115 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
  Trả lời · 17-09-2013 lúc 20:17 #3
 11. C
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1062397
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

tiểu luận nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

biên pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thcs

tieu luan lop trung cap chinhvtri mot so bien phap nang cao chat luong cho doi ngu giao vien

tiểu luận trung cấp chính trị: nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

TIEU LUAN VE NANG CAO CHAT D9UONG DOI NGU GV

tiểu luận nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)