Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Chi nhánh Ngân hàng phát triển Hải Dương hiện nay

  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Chi nhánh Ngân hàng phát triển Hải Dương hiện nay


  Luận văn dài 42 trang:
  Nhiệm vụ của luận văn
  Để thực hiện mục đích trên luận văn có những nhiệm vụ sau:
  Tìm hiểu một số lý luận có liên quan đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu (tín dụng ưu đãi) của Nhà nước tại hệ thống Ngân hàng phát triển Việt Nam.
  Luận văn có nhiệm vụ đánh giá thực trạng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Hải Dương trong giai đoạn hiện nay.
  Từ thực trạng của đội ngũ cán bộ, công chức tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Hải Dương còn nhiều bất cập cùng với những kiến thức lý luận đã được trang bị trong nhà trường, luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Hải Dương phục vụ cho việc đưa chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước thông qua hệ thống Ngân hàng phát triển Việt Nam vào cuộc sống.
  MỤC LỤC  Trang

  MỞ ĐẦU
  1

  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  4
  1.1.
  Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí vai trò của cán bộ, công chức
  4
  1.2.
  Khái niệm cán bộ, công chức và những tiêu chí đánh giá chất lượng đối với đội ngũ cán bộ, công chức Ngân hàng phát triển Việt Nam
  11
  1.3.
  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Chi nhánh Ngân hàng phát triển Hải Dương là yêu cầu cấp bách hiện nay
  14

  Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN HẢI DƯƠNG
  16
  2.1.
  Khái quát tình hình, đặc điểm của Ngân hàng phát triển Việt Nam
  16
  2.2.
  Thực trạng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Hải Dương
  21
  2.3.
  Nguyên nhân của những kết quả đạt được và những hạn chế về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
  25

  Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN HẢI DƯƠNG
  29

  3.1.
  Mục tiêu và phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Chi nhánh Ngân hàng phát triển Hải Dương
  29
  3.2.
  Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Chi nhánh Ngân hàng phát triển Hải Dương
  32
  3.3.
  Một số kiến nghị bảo đảm chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Chi nhánh Ngân hàng phát triển Hải Dương
  36

  KẾT LUẬN
  39

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  40

  PHỤ LỤC
  Trả lời · 17-07-2011 lúc 17:16
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 853 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7,280
  Tài liệu đã gửi
  7334
  Tài liệu đã bán
  3925
  Mã số thành viên
  195226
  Tài khoản thưởng
  70 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)