Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình

  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  5
 3. Chia sẻ
  4
 4. Thông tin
  20
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình


  Tiểu luận dài 21 trang:
  MỤC LỤC

  Lời nói đầu
  Phần thứ nhất: Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình.
  I. Đặc điểm khái quát.
  1. Đặc điểm chung.
  2. Đặc điểm ảnh hưởng đến tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.
  II. Thực trạng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình.
  1. Tình hình khiếu nại, tố cáo ở Vũ Thư những năm qua.
  2. Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện trong thời gian qua.
  a. Công tác tiếp dân.
  b. Công tác tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  c. Những ưu, khuyết điểm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  3. Từ thực tế giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Vũ Thư cho thấy:
  a. Vai trò của cơ sở (xã).

  b. Vai trò của thanh tra cấp huyện.
  4. Một số kinh nghiệm rút ra từ công tác tiếp dân chỉ đạo giải quyết KN, TC
  Phần thứ hai: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư trong tình hình hiện nay.
  I. Giải pháp liên quan đến chế độ chính sách.
  II. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND huyện.
  III. Nâng cao năng lực của cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  IV. Phát huy vai trò và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể.
  Trả lời · 21-05-2011 lúc 14:05
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 2,971 Mua 20 Bình luận 5

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7,280
  Tài liệu đã gửi
  7334
  Tài liệu đã bán
  3925
  Mã số thành viên
  195226
  Tài khoản thưởng
  70 đ
 8. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  LỜI NÓI ĐẦU

  Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo là công tác có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  Luật khiếu nại, tố cáo được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngàu 02/12/1998 và sửa đổi bổ sung năm 2004. Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2005 NĐ/CP ngày 19/4/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khiếu nại, tố cáo và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo và Nghị định 89/CP ngày 07/8/1997 quy chế tổ chức tiếp công dân. Đây là cơ sở pháp lý để thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt là trách nhiệm của thanh tra các cấp, trong đó thanh tra cấp huyện có một vai trò quan trọng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
  Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những biện pháp quan trọng góp phần xây dựng nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Trong điều kiện phát huy dân chủ XHCH, quyền khiếu nại, tố cáo của công dân không ngừng được phát huy và thực hiện quyền cơ bản này của công dân đang trở thành một trong những mặt sinh hoạt chính trị xã hội sôi động. Khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ, khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bên cạnh đó xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi, vi phạm pháp luật.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và vai trò của thanh tra huyện trong công tác này. Bản thân tôi chọn đề tài:
  “Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình” nhằm nghiên cứu một vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn đang làm và góp phần vào việc nâng cao hiệu quả của công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
  Đề tài đề cập đến một số nội dung chủ yếu sau:
  Phần I: Thực trạng công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình.
  Phần II: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình trong tình hình hiện nay.
  Trả lời · 12-06-2011 lúc 08:26 #2
 9. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10798
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 10. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Sách:
  - Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng.
  - Nghị định 53/2005 NĐ/CP ngày 19/4/2005.
  - Nghiệp vụ công tác thanh tra (trường cán bộ thanh tra).
  - Những điều cần biết về pháp luật khiếu nại, tố cáo (trường cán bộ thanh tra).
  - Phát huy dân chủ và giải quyết khiếu tố ở cơ sở (thanh tra nhà nước).
  - Tiếp công dân xử lý đơn thư (thanh tra nhà nước).
  Tài liệu:
  - Chỉ thị 09 CT/ TW ngày 06/3/2002 của Ban bí thư.
  - Chỉ thị 22/2004/CT-UB ngày 29/9/2004 của UBND tỉnh Thái Bình.
  - Tài liệu kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Vũ Thư khoá 17 nhiệm kỳ 2004 – 2009.
  - Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2003 - 2005 của UBND huyện Vũ Thư.
  - Báo cáo tổng kết năm công tác thanh tra năm 2003 – 2005 của thanh tra huyện Vũ Thư.
  - Bài giảng của thầy cô giáo trường cán bộ thanh tra.
  - Tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường.
  Trả lời · 12-06-2011 lúc 08:26 #3
 11. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10798
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 12. N
  namstptb · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Cam ơn bam quản trị: Tôi đã nhận được tài liêu. các bạn làm việc rất uy tín. Chúc thành công
  Trả lời · 12-06-2011 lúc 10:15 #4
 13. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  331710
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. B
  buitiensyttr · Thành Viên KiloBooks · 6 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Tk các bạn.
  Trả lời · 26-12-2012 lúc 16:25 #5
 15. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  862357
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. N
  nguyennd84 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? )
  Trả lời · 13-04-2013 lúc 18:41 #6
 17. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  681902
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

nâng cao chất lượng công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện vũ thư thái bình

tiểu luận về công tác tiếp dân Thanh tra huyện Ba Vì

ĐỀ TÀI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)