Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá.

  M
  vipMrstaving Mrstaving is offline (2 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  12
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC
  Phần
  A. Đặt vấn đề:
  B. Giải quyết vấn đề:
  I. Khái quát về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa:
  1. Định nghĩa mua bán hàng hóa qua sở giao dịch:
  2. Tổ chức và hoạt động của SGDHH:
  2.1. Địa vị pháp lí:
  2.2. Điều kiện thành lập sở giao dịch hàng hóa:
  2.3. Quyền và nghĩa vụ của SGDHH:
  2.4. Thành viên của SGDHH:
  3. Các hành vi bị cấm trong hoạt động mua bán hàng hóa:
  4. Một số quy định về hoạt động mua bán hàng hóa qua SGDHH:
  4.1. Thời gian giao dịch:
  4.2. Hạn mức giao dịch:
  4.3. Phương thức giao dịch:
  4.4. Mức kí quỹ giao dịch:
  4.5. Thời hạn giao dịch hợp đồng
  4.6. Phương thức thực hiện hợp đồng
  4.7. Ủy thác mua bán hàng hóa qua SGDHH:
  4.8. Quyền hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa
  ở nước ngoài:10
  II. Các quy định pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa qua SGDHH:10
  1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa qua SGDHH:
  2. Một số nội dung cơ bản của hợp đồng mua bán hàng hóa qua SGDHH:11
  3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa qua SGDHH:

  III. Hướng hoàn thiện pháp luật về mua bán hàng hóa qua SGDHH:14
  1. Kiến nghị pháp luật về khái niệm mua bán hàng hóa qua SGDHH:14
  2. Kiến nghị pháp luật về các chủ thể tham gia giao dịch qua SGDHH:14
  3. Kiến nghị các quy định pháp luật về tổ chức hoạt động của SGDHH:14
  4. Kiến nghị các quy định của pháp luật về các hợp đồng có liên quan đến
  hoạt động MBHH qua SGDHH:15
  5. Kiến nghị các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước đối với
  hoạt động MBHH qua SGDHH:16
  C. Kết luận:16
  Danh mục tài liệu tham khảo:17
  Trả lời · 21-11-2012 lúc 18:10
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  M
  vipMrstaving Mrstaving is offline (2 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Xem 513 Mua 12 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã gửi
  2
  Tài liệu đã bán
  13
  Tài liệu đã mua
  11
  Mã số thành viên
  827911
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. H
  haamy · Thành Viên KiloBooks · 46 bài gởi
  Cảm ơn bạn, cho mình xem tham khảo nhé
  Trả lời · 22-11-2013 lúc 20:38 #2
 9. H
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  46
  Tài liệu đã mua
  50
  Mã số thành viên
  825559
  Tài khoản thưởng
  150 đ
 10. B
  buithanhhuong · Thành Viên KiloBooks · 22 bài gởi
  Iem là người thứ 12 mua tài liệu đó, chúc bạn mua may bán đắc nha
  Trả lời · 09-12-2016 lúc 23:23 #3
 11. B
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  22
  Tài liệu đã gửi
  2
  Tài liệu đã bán
  7
  Tài liệu đã mua
  37
  Mã số thành viên
  604707
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)