Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Một số Giải pháp phát triển ngành Thủy sản Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực từ nay đến năm 2010

  R
  ruyya2001 ruyya2001 is offline (1,045 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Một số Giải pháp phát triển ngành Thủy sản VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực từ nay đến năm 2010

  MỤC LỤC

  Mở đầu

  Chương I. THỦY SẢN VIỆT NAM VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC
  4

  I. Hội nhập khu vực và quốc tế - là tất yếu khách quan 4
  1. Khái niệm 4
  2. Nền kinh tế Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực là tất yếu khách quan 4
  3. Yêu cầu đặt ra để hội nhập 8
  3.1. Về thương mại hàng hoá 8
  3.2. Về thương mại dịch vụ 9
  3.3. Về chất lượng sản phẩm 10
  3.4. Đối với chính sách xuất khẩu 10
  3.5. Xác định thị trường ưu tiên trong chính sách thương mại 11
  II. Ngành Thủy sản tất yếu phải tham gia hội nhập 12
  1. Khái quát chung về ngành Thủy sản Việt Nam trong nền kinh tế quốc dân 12
  1.1. Khái niệm 12
  1.2. Đặc điểm ngành thủy sản Việt Nam 12
  2. Tại sao ngành Thủy sản phải tham gia hội nhập 13
  2.1. Xu hướng tiêu thụ mặt hàng thủy sản trên thế giới và khu vực 13
  2.2. Vai trò của ngành Thủy sản Việt Nam với phát triển kinh tế trong nước 14
  2.3. Những lợi thế của ngành khi tham gia hội nhập 15
  3. Những vấn đề đặt ra cho ngành Thủy sản nước ta khi tham gia hội nhập 16
  3.1. Vấn đề khả năng cạnh tranh khi hội nhập 16
  3.2.Vấn đề tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xuất khẩu 17
  3.3. Vấn đề môi trường sinh thái và tài nguyên biển 17
  III. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngành Thủy sản Việt Nam khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực 17
  1. Điều kiện tự nhiên 18
  2. Môi trường và tiềm năng nguồn lợi Thủy sản 18
  3. Nhân tố thị trường sản phẩm thủy sản 21
  4. Nhân tố khoa học công nghệ 21
  5. Nhân tố nguồn lực phát triển 22
  6. Tác động của nhân tố chính trị trong và ngoài nước 23

  Chương II.THỰC TRẠNG NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC 24

  I. Thực trạng ngành Thủy sản Việt Nam trước năm 2000 24
  1. Khai thác hải sản 24
  2. Nuôi trồng Thủy sản 25
  3. Chế biến Thủy sản 27
  4. Thương mại Thủy sản 28
  4.1. Thị trường ngoài nước 28
  4.2. Thị trường tiêu thụ nội địa 29
  II. Thực trạng Thủy sản Việt Nam trong 3 năm đầu kế hoạch 5 năm (2001-2005) 30
  1. Khai thác bảo vệ nguồn lợi Thủy sản 30
  2. Phát triển nuôi trồng Thủy sản 31
  3. Chế biến xuất khẩu Thủy sản và tiêu thụ nội địa 33
  3.1. Sản phẩm xuất khẩu Thủy sản 33
  3.2. Biến động thị trường xuất khẩu Thủy sản 35
  III. Nhận xét chung về quá trình phát triển ngành thủy sản thời gian qua 37
  1. Năng lực cạnh tranh 38
  2. Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP trong các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nước ta 40
  3. Năng lực khoa học công nghệ 42
  4. Vấn đề môi trường sinh thái và tài nguyên biển 44
  5. Nguyên nhân của những mặt tồn tại của ngành Thủy sản Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực 45
  5.1. Các nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn phát sinh của ngành Thủy sản trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực
  và quốc tế 46
  5.2. Các nguyên nhân làm giảm sức cạnh tranh mặt hàng thủy sản của ta trên trường quốc tế 46
  5.3. Nguyên nhân về năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản 48
  5.4. Nguyên nhân về phối hợp nguồn lực cho phát triển thủy sản 49

  Chương III.ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2010 50

  I. Định hướng phát triển Thủy sản trong quá trình hội nhập kinh tế

  quốc tế và khu vực đến năm 2010 50
  1. Trong khai thác Thủy sản 50
  2. Nuôi trồng Thủy sản 51
  3. Chế biến thủy sản 51
  3.1. Phát triển các nhóm sản phẩm chủ yếu 51
  3.2. Tạo nguồn nguyên liệu 52
  3.3. Phát triển nhà máy 53
  4. Thương mại thủy sản 53
  4.1. Sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu cho xuất khẩu thủy sản 53
  4.2. Cơ cấu thị trường xuất khẩu 53
  4.3. Chuyển đổi cơ cấu mặt hàng và tăng giá xuất khẩu 54
  4.4. Đẩy mạnh tiêu thụ nội địa 54
  II. Một số giải pháp phát triển thủy sản trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực từ năm 2004- 2010 54
  1. Biện pháp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng ngành thủy sản 55
  1.1. Tăng sản lượng khai thác và nuôi trồng 55
  1.2. Giải pháp thị trường 57
  1.3. Giải pháp về vốn đầu tư 59
  1.4. Giải pháp về thành phần kinh tế trong cơ cấu ngành thủy sản 61
  2. Giải pháp tăng khả năng cạnh tranh để ngành Thủy sản Việt Nam có thể phát triển ổn định trong quá trình hội nhập 62
  2.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm 62
  2.2. Chính sách để sản phẩm thủy sản Việt Nam có thương hiệu vững vàng trong quá trình hội nhập 66
  3. Biện pháp phát triển bền vững 67
  3.1. Bảo vệ môi trường sinh thái và tài nguyên biển 68
  3.2. Quan điểm chỉ đạo và chính sách của nhà nước để đảm bảo ngành thủy sản phát triển bền vững 74
  Kết luận 77
  Tài liệu tham khảo 78
  Trả lời · 09-05-2011 lúc 12:16
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  R
  ruyya2001 ruyya2001 is offline (1,045 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 690 Mua 1 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  R
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1,184
  Tài liệu đã gửi
  1045
  Tài liệu đã bán
  710
  Mã số thành viên
  194637
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)