Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Mục lục
  1. Lý do chọn đề tài và lịch sử nghiên cứu vấn đề
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Chương 1
  Một số Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học
  1.1. Một số khái niệm
  1.1.1. Quản lý
  1.1.2. Quản lý giáo dục
  1.1.3. Đội ngũ giáo viên
  1.1.4. Phát triển đội ngũ giáo viên
  1.1.5. Đào tạo và bồi dưỡng
  1.2. Vị trí vai trò của Giáo viên Tiểu học và một số đặc điểm của đội ngũ giáo viên Tiểu học
  1.2.1. Bậc Tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân
  1.2. 2. Một số đặc điểm của giáo viên và đội ngũ giáo viên Tiểu học
  1.2. 3. Nhiệm vụ của giáo viên Tiểu học
  1.2. 4. Quyền hạn của giáo viên Tiểu học
  1.3. Phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học
  1.3.1. Sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên hiện có
  1.3.2. Đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng giáo viên
  1.3.3. Tuyển dụng giáo viên mới
  1.3.4. Tạo môi trường thuận lợi để phát triển đội ngũ giáo viên
  1.4. Kết luận chương 1
  Chương 2
  Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học thị xã phúc yên, tỉnh Vĩnh Phúc
  2.1. Khái quát về đặc điểm KT-XH thị xã Phúc yên
  2.1.1. đặc điểm tự nhiên
  2.1.2. Đặc điểm xã hội
  2.1.3. Đặc điểm kinh tế
  2.2. Thực trạng GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc và thị xã Phúc Yên
  2.2.1. Khái quát về tỉnh Vĩnh Phúc và GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc
  2.2.2.Thực trạng GD-ĐT thị xã Phúc Yên
  2.3. Thực trạng đội ngũ giáo viên Tiểu học tỉnh Vĩnh Phúc
  2.3.1. Một vài nét về thực trạng giáo dục Tiểu học tỉnh Vĩnh Phúc
  2.3.2.Thực trạng đội ngũ giáo viên Tiểu học thị xã Phúc Yên
  2.3.3. Phát triển đội ngũ giáo viên
  2.4. Kết luận chương 2
  Chương 3
  Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học thị xã Phúc yên, tỉnh Vĩnh Phúc
  3.1. Dự báo về chỉ số phát triển giáo dục thị xã Phúc yên, tỉnh Vĩnh Phúc tới năm 2010
  3.1.1. Định hướng chung
  3.1.2 Định hướng chiến lược phát triển GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc và thị xã Phúc Yên
  3.1.3. Dự báo quy mô phát triển giáo dục tiểu học thị xã Phúc Yên đến năm 2010
  3.1.4. Dự báo nhu cầu phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học Thị xã Phúc Yên đến 2010

  3.1. 5. Dự báo nhu cầu GVTH thị xã Phúc Yên cần đào tạo bổ sung
  3.2. Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học thị xã Phúc Yên- tỉnh Vĩnh Phúc
  3.2.1. Giải pháp 1- Sử dụng đội ngũ giáo viên tiểu học hiện có
  3.2.2. Giải pháp2- Đào tạo mới và đào tạo nâng chuẩn giáo viên
  3.2.3. Giải pháp 3- Bồi dưỡng và tự bồi dưỡng giáo viên
  3.2.4. Giải pháp 4 - Tạo môi trường làm việc, xây dựng chế độ chính sách đối với giáo viên Tiểu học
  3.3. Kết luận chương 3
  1. Kết luận
  2. Kiến nghị
  2.1. Đối với nhà nước
  2.2. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo
  2.3. Đối với UBND tỉnh
  2.4. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
  2.5. Đối với UBND huyện, thị
  2.6. Đối với Phòng GD và cán bộ quản lý các trường tiểu học
  Trả lời · 18-03-2011 lúc 18:27
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 892 Mua 1 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)