Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế GTGT khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Sóc Sơn

  PhanTom_CEO Duy PhanTom_CEO Duy is offline (2,045 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế GTGT khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Sóc Sơn
  Mục lục
  LỜI MỞ ĐẦU

  Chương I: Những vấn đề chung về thuế và thuế GTGT
  I Một số vấn đề cơ bản về thuế
  1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò và bản chất
  1.1 Khái niệm và đặc điểm của thuế
  1.2 Vai trò và bản chất của thuế
  1.2.1 Vai trò của thuế
  1.2.2 Bản chất của thuế
  2 Phân loại thuế
  II Một số vấn đề cơ bản về thuế GTGT
  1 Khái niệm và đặc điểm của thuế GTGT
  1.1 Khái niệm
  1.2 Đặc điểm của thuế GTGT
  2 Vai trò của thuế GTGT
  3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế GTGT khu vực ngoài quốc doanh
  3.1 Thất thu thuế GTGT và hậu quả của thất thu thuế GTGT khu vực ngoài quốc doanh
  3.2 Hậu quả của thất thu thuế GTGT
  4 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu thuế GTGT khu vực ngoài quốc doanh
  Chương II: Thực trạng quản lý thu thuế GTGT ở huỵện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội
  I Khái quát tình hình tự nhiên - kinh tế - xã hội của huyện Sóc Sơn
  1 Điều kiện tự nhiên
  2 Đặc điểm kinh tế - xã hội
  3 Tình hình sản xuất kinh doanh ở khu vực ngoài quốc doanh của huyện Sóc Sơn
  II Thực trạng quản lý thu thuế GTGT khu vực ngoài quốc doanh ở huyện Sóc Sơn
  1 Tổ chức bộ máy
  2 Nhiệm vụ, chức năng của từng bộ phận trong bộ máy quản lý thu thuế của chi cục
  3 Thực trạng quản lý thu thuế GTGT khu vực ngoài quốc doanh hiện nay của Chi cục thuế Sóc Sơn
  3.1 Quản lý đối tượng nộp thuế
  3.2 Quản lý căn cứ tính thuế, miễn, giảm thuế GTGT
  4 Kết quả thu các loại thuế của Chi cục thuế Sóc Sơn từ năm 1999 - 2002
  5 Kết quả thu thuế GTGT khu vực ngoài quốc doanh từ năm 1999-2002
  III Nhận xét về công tác quản lý thu thuế GTGT khu vực ngoài quốc doanh ở huyện Sóc Sơn
  1 Những ưu điểm và nguyên nhân
  2 Những tồn tại và nguyên nhân của nó

  Chương III: Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế GTGT khu vực ngoài quốc doanh ở huyện Sóc Sơn trong thơì gian tới
  I Phương hướng
  1 Phương hướng chung
  2 Phương hướng của Chi cục thuế Sóc Sơn
  II Những giải pháp cụ thể
  1 Về chính sách chế độ
  2 Những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế GTGT đối với khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Sóc Sơn
  2.1 Quản lý đối tượng nộp thuế
  2.2 Quản lý doanh thu
  4.3 Công tác quản lý thu nộp thuế
  4.4 Công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý ấn chỉ thuế
  Một số kiến nghị
  Kết luận

  Trả lời · 18-03-2011 lúc 14:24
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  PhanTom_CEO Duy PhanTom_CEO Duy is offline (2,045 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 742 Mua 2 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  2,042
  Tài liệu đã gửi
  2045
  Tài liệu đã bán
  939
  Mã số thành viên
  194778
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. A
  An anh · Thành Viên KiloBooks · 47 bài gởi
  Tài liệu hữu ích quá, đi thực tập cũng dc máy mò tí mà chả hiểu cái này.
  Trả lời · 05-12-2015 lúc 21:04 #2
 9. A
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Dec 2015
  Bài gởi
  47
  Tài liệu đã mua
  48
  Mã số thành viên
  1423978
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)