Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Một số biện pháp quản lí bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Tiểu học

  trannhhuylqd trannhhuylqd is offline (3,129 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
  4
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. PHẦN I: MỞ ĐẦU
  ------------
  I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
  1.CƠ SỞ LÍ LUẬN
  Ông cha ta từ xưa có câu “ Không thầy đố mày làm nên”, điều đó cho ta thấy từ lâu vai trò của người giáo viên đã được đánh giá rất lớn trong cuộc đời của mỗi con người. Giáo viên cũng chính là nhân vật quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy hay nói rộng hơn là sự thành công vững chắc của một nền giáo dục. Lịch sử mấy nghìn năm của văn minh nhân loại đã chứng minh rằng: “ Một dân tộc có văn hoá bao giờ cũng có một sức mạnh lớn, nền kinh tế phát triển cao đều có tiền đề từ giáo dục. Giáo dục thực sự là tiền đề thúc đẩy nền kinh tế- xã hội phát triển.”
  Trong những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục đào tạo ở Việt nam là vấn đề được xó hội rất quan tõm. Khi bàn đến vai trũ của những người thầy trong sự nghiệp giáo dục, Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết “Thầy giáo là một nhân vật trọng tâm trong nhà trường, là người quyết định đào tạo nên những con người mới xó hội chủ nghĩa. Vậy thầy giỏo phải khụng ngừng vươn lên, rèn luyện tu dưỡng về mọi mặt để thực sự xứng đáng là người thầy giáo xó hội chủ nghĩa”.
  Công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường, bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đũi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy - giáo dục đũi hỏi người lónh đạo nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trỡnh độ lý luận và nghiệp vụ của giỏo viờn.
  Thủ tướng Phan Văn Khải đó nờu : “ Khâu quan trọng nhất để nâng cao chất lượng giáo dục là người thầy. chương trỡnh và sỏch giỏo khoa cú cải tiến, cơ sở vật chất có đầu tư bao nhiêu mà không có thầy dạy giỏi, thầy dạy tốt, người quản lí giỏi, người quản lí tốt thỡ cũng vụ ớch.”
  Vì vậy ng−ời lãnh đạo, quản lý nhμ tr−ờng phải hết sức coi trọng xây dựng, bồi d−ỡng đội ngũ giáo viên đủ về số l−ợng , mạnh về chất l−ợng hay nói một cách khác lμ xây dựng, bồi d−ỡng đội ngũ giáo viên " vừa hồng vừa chuyên". Do đó ta có thể khẳng định việc xây dựng vμ bồi d−ỡng đội ngũ giáo viên lμ một việc lμm cực kỳ quan trọng vμ tiếp tục thực hiện trong các năm học tiếp theo.
  2. CƠ SỞ THỰC TIỄN
  Qua thực trạng về đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về trỡnh độ chuyên môn, chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhận thức của giỏo viờn tiểu học về công tác bồi dưỡng chuyên môn cũn hạn chế, chưa đúng, chưa đủ về vị trí, vai trũ của cụng tỏc này trong nhà trường; hoặc việc tổ chức triển khai công tác này thiếu sự tuân thủ những nguyên tắc nhất định; nội dung của công tác bồi dưỡng nhiều khi thực hiện chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch; biện pháp chỉ đạo triển khai công tác này chưa khoa học, không thường xuyên Đó là nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong các trường tiểu học cũn hạn chế.
  Thực tiễn giỏo dục của các trường tiểu học trong huyện Đoan Hùng đó khẳng định nhận thức đúng đắn về cụng tỏc quản lý và bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho giáo viên. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về chuyờn mụn, nghiệp vụ là một phần kế hoạch tổng thể của nhà trường. Giỏo viờn là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của nhà trường. Các trường tiểu học ở Đoan Hùng núi chung và trường trường Tiểu học TT Đoan Hùng nói riêng đó cú nhiều chuyển biến tớch cực trong việc dạy - học. Tuy nhiên so với yêu cầu đào tạo nguồn nhõn lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đạo hoá đất nước thỡ chất lượng đội ngũ giáo viên của trường chưa đáp ứng cao.
  Hiện nay, đội ngũ giáo viên của trường cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về trỡnh độ đào tạo, có trách nhiệm để hoàn thành công việc được giao. Song bên cạnh một số giáo viên có ý thức học tập bồi dưỡng vươn lên vẫn còn không ít giáo viên với quan điểm “bằng lòng với chính mình” và quan niệm: cô giáo tiểu học việc gì phải học, không là giáo viên giỏi có ai mất nghề đâu, cứ đến kỡ là tăng lương .Đó là nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết quả công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trong các trường tiểu học cũn hạn chế. Do vậy nhiệm vụ bồi dưỡng tư tưởng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên là rất cần thiết. Hiệu quả của cụng tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên có tác động quyết định kết quả dạy học và giáo dục của nhà trường tiểu học.
  Chúng ta đều biết rằng : Trong các nhμ tr−ờng đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất l−ợng giáo dục, chất l−ợng giáo viên có tốt thì chất l−ợng giáo dục mới tốt .

  Tr−ờng có nhiều giáo viên giỏi thì mới có nhiều lớp đạt chất l−ợng cao. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trong tr−ờng Tiểu học lμ nhân tố quyết định hiệu quả giáo dục của các khối lớp .
  Muốn có phong trμo toμn diện mạnh thì phải có đội ngũ giáo viên cốt cán giỏi về chuyên môn nghiệp vụ ,giỏi về công tác chủ nhiệm lớp, giỏi về chỉ đạo hoạt động Đoμn , Đội
  Có đội ngũ cốt cán giỏi, có giáo viên dạy các môn tự chon tốt nh−ng điều hμnh nh− thế nμo để họ tận tâm với nghề nh−ng lại có trách nhiệm cao với tập thể, phối hợp nhịp nhμng, đồng thuận, vì mục tiêu chung của tr−ờng, trách nhiệm nμy lại lμ của các nhμ quản lý .
  Nh− vậy : Vai trò của đội ngũ giáo viên lμ cực kỳ quan trọng. Muốn chỉ đạo vμ điều hμnh đội ngũ để họ tận tâm với nghề, có trách nhiệm cao với tinh thần tập thể, phối hợp tốt trong công việc vμ đồng thuận vì mục tiêu lớn của tr−ờng đòi hỏi ng−ời Hiệu tr−ởng phải có những giải pháp hợp lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất l−ợng giáo dục.
  Xuất phát từ việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên tiểu học là một việc làm hết sức cần thiết và quan trọng mang tính chiến lược của thời đại, là tiếng gọi tha thiết của lương tâm và trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục, là nhu cầu thiết thực của mỗi giáo viên, là mong muốn của toàn xã hội và cũng chính là thực hiện chủ đề năm học : “ Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”; cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sỏng tạo”. Là cỏn bộ quản lý của nhà trường, tôi rất băn khoăn với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Chúng tôi xác định rằng: công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên sẽ là mắt xích chủ yếu và quan trọng nhất trong hệ thống cụng tỏc quản lý. Cụng tỏc này được cải tiến và đẩy mạnh sẽ có tác dụng quyết định tạo nên sự chuyển biến cao về chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường. Vỡ vậy tôi chọn đề tài : "Một số biện phỏp quản lớ bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giỏo dục ở trường Tiểu học ".
  Trả lời · 06-10-2012 lúc 13:32
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  trannhhuylqd trannhhuylqd is offline (3,129 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 1,237 Mua 4 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài gởi
  3,162
  Tài liệu đã gửi
  3129
  Tài liệu đã bán
  4765
  Tài liệu đã mua
  15
  Mã số thành viên
  130130
  Tài khoản thưởng
  1440 đ
 8. D
  damdaibk78 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.
  Trả lời · 21-02-2013 lúc 11:05 #2
 9. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  901362
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. H
  hoangthuclong · Thành Viên KiloBooks · 10 bài gởi
  Tài liệu hay thế mà giá phải chăng nữa
  Trả lời · 14-09-2013 lúc 10:21 #3
 11. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2011
  Bài gởi
  10
  Tài liệu đã mua
  16
  Mã số thành viên
  359429
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. T
  tuyetmai1977 · Thành Viên KiloBooks · 14 bài gởi
  Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.
  Trả lời · 21-09-2013 lúc 19:54 #4
 13. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Bài gởi
  14
  Tài liệu đã mua
  16
  Mã số thành viên
  1063596
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. N
  nguyenthtam · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Chúc thư viện ngày càng phát triển
  Trả lời · 14-02-2014 lúc 11:37 #5
 15. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2014
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1133651
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

tiểu luận nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

bien phap boi duong nang cao doi ngu giao vien

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)