Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Môn học Phát triển cộng đồng

  A
  vipaudung1992 audung1992 is offline (1 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  10
 3. Chia sẻ
  5
 4. Thông tin
  14
 5. Công cụ
 6. Mục lục
  PHÁT TRIỂN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 3
  I. CỘNG ĐỒNG VÀ PHÁT TRIỂN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 4
  II. ĐẶC ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC CỦA PHÁT TRIỂN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 4
  2.1. Nguyên tắc phát triển dựa vào CĐ: 4
  2.2.Đặc điểm 4
  III. VÍ DỤ THỰC TẾ 5
  PHÁT TRIỂN HƯỚNG TỚI CỘNG ĐỒNG 8
  I. ĐỊNH NGHĨA 9
  II. ĐẶC ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC 9
  III. VÍ DỤ VỀ PHÁT TRIỂN HƯỚNG TỚI CỘNG ĐỒNG 10
  QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 12
  I. ĐỊNH NGHĨA 13
  II. NGUYÊN TẮC VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 13
  2.1. Nguyên tắc: 13
  2.2. Đặc điểm: 13
  III. VÍ DỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 13
  Sù tham gia cđa céng ®ång 17
  I. KH¸I NIÖM vÒ Sù THAM GIA CđA CéNG §ång 18
  II. TÇm quan träng vµ Nguyªn t¾c, ®ÆC §IÓM cđa tham gia DùA VµO CéNG §åNG 18
  2.2. Nguyªn t¾c: 19
  2.3. §Æc ®iÓm: 19
  III. SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG LÀ CHÌA KHÓA ĐỂ PHÁT HUY SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG 20
  IV. VÝ dô vÒ sù tham gia cđa céng ®ång TRONG C¤NG T¸C B¶O VÖ M«I TR¦êNG 21
  PRA 23
  I.GIỚI THIỆU VỀ PRA 24
  II.ĐỊNH NGHĨA PRA 24
  III. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC, ĐẶC ĐIỂM KHI SỬ DỤNG CÔNG CỤ PRA 24
  3.1. Nguyên tắc: 25
  3.2. Đặc điểm: 25
  3.2.1. Đặc điểm trọng tâm của PRA 25
  3.2.2.Những đặc điểm khác của PRA 26
  IV. CÔNG CỤ PRA 28
  6.1 Khái niệm về công cụ PRA: 28
  6.2. Một số công cụ PRA: 28
  V. VÍ DỤ 28
  VẬN DỤNG CÔNG CỤ PRA 32
  CHỌN CÔNG CỤ: 33
  1. Mô tả: 33
  2. Mục đích: 33
  3. Cách làm: 33
  3.1. Chuẩn bị: 33
  3.2. Tiến hành: 33

  4. Ví dụ: 34

  NỘI DUNG1:
  PHÁT TRIỂN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
  (COMMUNITY BASED)

  I. CỘNG ĐỒNG VÀ PHÁT TRIỂN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
  Cộng đồng (CĐ) là một nhóm người cùng chịu những sự ràng buộc và chia sẻ bởi những đặc điểm và lợi ích chung, được thiết lập và được tương tác thông qua sự trao đổi giữa các thành viên. Ngoài ra CĐ được hiểu như một tính từ được thể hiện bằng tinh thần CĐ, tình cảm CĐ và ý chí CĐ.
  Phát triển cộng đồng (PTCĐ) là quá trình làm cho CĐ biến dạngcó thể thay đổi về chất. Những biến dạng và đổi thay đổi về chất nào cũng phải đảm bảo những yêu cầu phát triển chung của xã hội, tức là phải đảm bảo sự bền vững của CĐ, sự công bằng cho các nhóm xã hội vốn có những lợi ích riêng, hướng tới xây dựng năng lực tổ chức, tự quản lí các vấn đề của CĐ trên cơ sở hội nhập những nguồn lực bên trong và bên ngoài, đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Do vậy để phát triển toàn diện về mọi mặt trên tất cả các lĩnh vực kinh tế,văn hóa, y tế, giáo dục,cơ sở hạ tầng và các vấn đề bảo vệ môi trường sống, phát triển một mối quan hệ rộng lớn, để nâng cao đời sống vật chất tinh thần của con người thì phải dựa vào chính nội lực bên trong của CĐ mà con người là thành viên trong đó.
  II. ĐẶC ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC CỦA PHÁT TRIỂN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
  2.1. Nguyên tắc phát triển dựa vào CĐ:
  - Tạo môi trường thể chế cơ bản: luật lệ, quy ước, hỗ trợ của Nhà nước.
  - Củng cố các tổ chức CĐ.
  - Tăng cường năng lực cá nhân.
  - Khuyến khích sáng tạo bằng các biện pháp mềm dẻo.
  - Phải bồi dưỡng và hỗ trợ cho các CĐ để họ có đủ điều kiện tự đứng ra thực hiện công việc trước kia do Nhà nước làm nay phải giao cho các CĐ nông thôn thực hiện.
  - Tạo hành động tập thể của CĐ và kiểm tra các can thiệp, lấy các tổ chức CĐ làm động lực phát triển.
  Trả lời · 27-09-2012 lúc 23:54
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  A
  vipaudung1992 audung1992 is offline (1 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Xem 1,882 Mua 14 Bình luận 10

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  A
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã gửi
  1
  Tài liệu đã bán
  14
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  756174
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. L
  lahanthieulam275 · Thành Viên KiloBooks · 38 bài gởi
  Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks
  Trả lời · 04-03-2013 lúc 23:26 #2
 9. L
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gởi
  38
  Tài liệu đã mua
  80
  Mã số thành viên
  318562
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. T
  trinhthila · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Bạn ơi, bài này làm hồi nào vậy?
  Trả lời · 11-04-2013 lúc 08:12 #3
 11. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  961168
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. H
  haiconrua · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu.
  Trả lời · 11-04-2013 lúc 08:52 #4
 13. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  961400
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. Q
  quynhchul · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Đề tài khó thật, mãi mới tìm thấy ở đây bài mẫu. Thanks
  Trả lời · 15-06-2013 lúc 18:03 #5
 15. Q
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  870583
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. N
  nhaxahoinh · Thành Viên KiloBooks · 10 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá
  Trả lời · 20-06-2013 lúc 07:28 #6
 17. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Bài gởi
  10
  Tài liệu đã mua
  10
  Mã số thành viên
  648342
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. V
  vanh.0512 · Thành Viên KiloBooks · 13 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo được
  Trả lời · 09-12-2013 lúc 04:31 #7
 19. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  13
  Tài liệu đã mua
  14
  Mã số thành viên
  999975
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. N
  nicktiu · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Biết sớm mua ở kilobooks rồi
  Trả lời · 12-03-2014 lúc 09:48 #8
 21. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1146485
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. N
  nguyenvannghia_yb · Thành Viên Mới · 24 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo được
  Trả lời · 10-09-2015 lúc 15:14 #9
 23. N
  Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  Jul 2012
  Bài gởi
  24
  Tài liệu đã mua
  37
  Mã số thành viên
  686723
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. tuanvu21 · Facebook User · 1 bài gởi
  Rất cảm ơn bạn. Tài liệu hay
  Trả lời · 19-10-2015 lúc 22:05 #10
 25. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2015
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1405267
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12 >>
 • Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)