Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  ĐỀ ÁN Mối quan hệ giữa rủi ro kiểm toán và bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính

  loisongsailam loisongsailam is offline (2,894 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  5
 5. Công cụ
 6. môc lôc
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN 1: RỦI RO KIỂM TOÁN 3
  1.1 Cơ sở hình thành rủi ro kiểm toán 3
  1.2 Rủi ro kiểm toán và các yếu tố ảnh hưởng 4
  1.3.1 Khái niệm rủi ro kiểm toán 4
  1.3.2 Xác định mức rủi ro kiểm toán mong muốn 5
  1.3.3 Mô hình rủi ro kiểm toán 5
  1.3.3.1 Rủi ro tiềm tàng 6
  1.3.3.2 Rủi ro kiểm soát 8
  1.3.3.3 Rủi ro phát hiện 9
  1.3.3.4 Rủi ro kiểm toán trong các đơn vị có quy mô nhỏ 10
  1.4 Mối quan hệ giữa các loại rủi ro 10
  PHẦN 2: BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN 12
  2.2 Bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính 12
  2.2.1 Khái niệm bằng chứng kiểm toán 1
  2.2.2 Đặc trưng của bằng chứng kiểm toán 13
  2.2.2.1 Tính hiệu lực của bằng chứng kiểm toán 13
  2.2.2.2 Tính đầy đủ của bằng chứng kiểm toán 14
  2.2.2.3 Tính đúng kỳ của bằng chứng kiểm toán 15
  2.2 Các loại bằng chứng kiểm toán và phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán 16
  2.3.1 Phương pháp kiểm tra 16
  2.3.2 Phương pháp lấy xác nhận 17
  2.3.3 Phương pháp quan sát 18
  2.3.4 Phương pháp phỏng vấn 18
  2.3.5 Phương pháp tính toán 18
  2.3.6 Quy trình phân tích 19
  2.4 Một số bằng chứng kiểm toán đặc biệt cần thu thập 19

  PHẦN 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN 20
  3.1 Khái quát mối quan hệ giữa rủi ro kiểm toán và bằng
  chứng kiểm toán 20

  3.2 Mối quan hệ giữa các loại rủi ro kiểm toán và bằng chứng kiểm toán 21
  3.2.3 Quan hệ giữa rủi ro tiềm tàng và bằng chứng kiểm toán 21
  3.2.4 Quan hệ giữa rủi ro kiểm soát và bằng chứng kiểm toán 22
  3.2.4 Quan hệ giữa rủi ro phát hiện và bằng chứng kiểm toán 24
  KẾT LUẬN 25
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 26
  thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới sô ***********
  Trả lời · 11-02-2011 lúc 18:07
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  loisongsailam loisongsailam is offline (2,894 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 1,803 Mua 5 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  2,913
  Tài liệu đã gửi
  2894
  Tài liệu đã bán
  3330
  Tài liệu đã mua
  14
  Mã số thành viên
  100840
  Tài khoản thưởng
  10 đ

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)