Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Mối quan hệ giữa cách mạng vô sản thuộc địa và cách mạng vô sản chính quốc. Chứng minh cốt lõi tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH <tư tưởng>

  loisongsailam loisongsailam is offline (2,894 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  28
 5. Công cụ
 6. Bài làm:
  Câu 1:
  Mối quan hệ giữa cách mạng vô sản ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc:
  Trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhất là thời kỳ trước khi nổ ra cách mạng tháng Mười Nga, luôn tồn tại quan điểm cho rằng, thắng lợi của cách mạng ở các nước thuộc địa phụ thuộc trực tiếp vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc. Ý kiến này đã giảm tính chủ động, sáng tạo của cách mạng thuộc địa. Theo HCM, giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và CM vô sản ở chính quốc có mối liên hệ mật thiết với nhau, có tác động qua lại lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chống kể thù chung là chủ nghĩa đế quốc. Đó là mối liên hệ bình đẳng chứ không phải là mối liên hệ lệ thuộc, hoặc quan hệ chính – phụ. Năm 1925, HCM viết: “Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu người ta muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi, thì cái vòi kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản; con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra”
  Trả lời · 14-01-2011 lúc 17:34
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  loisongsailam loisongsailam is offline (2,894 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 7,909 Mua 28 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  2,913
  Tài liệu đã gửi
  2894
  Tài liệu đã bán
  3329
  Tài liệu đã mua
  14
  Mã số thành viên
  100840
  Tài khoản thưởng
  10 đ
 8. X
  xuansangvtv · 1 bài gởi
 9. X
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  111621
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

cách mạng vô sản ở chính quốc là gì

cách mạng chính quốc la gi

moi quan he giua cach mang vo san o chinh qupc va cach mang vo san o thuoc dia trong quan diem cua quoc te cong san

phân tích mối quan hệ giữa cách mạng vô sản thuộc địa và cách mạng vô sản chính quốc

tư tuowgr vủa Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở thuốc địa và cách mạng ở chính quốc

mối quan hệ giữa cách mạng vô sản thuộc địa với cách mạng vô sản chính quốc cách mạng vô sản ở chính quốc va cmvs o thuoc dia phân tích mqh cmgpdt và cm chính quốc Cach mạng vô sản chính quốc là gì moi quan he giua cach mang giai phong dan toc o thuoc dia voi cach mang vo san co tac dong gi toi nuoc ta moi lien he giua cach mang viet nam voi cach mang vo san moi quan he giua cach mang giai phong dan toc o thuoc dia va cach mang vo san o chinh quoc phan tich moi quan he giua cach mang giai phong dan toc o thuoc dia voi cach mang vo san o chinh quoc.moi quan he do co tac dung nhu the nao doi voi tien trinh phat trien cua cach mang dan toc o nuoc ta tác dụng mối quan hệ giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc. phan tich moi quan he giua cach mang giai phong dan toc o thuoc dia voi cach mang vo san o chinh quoc.moi qua he do co tsc dung nhu the nao doi voi tien trinh phat trien cua cach mang giai phong dan toc o nuoc ta phan tich moi quan hệ giữ cach mang thuoc dia voi cach mang vo san o chinh quoc moi quan he giua cach mang giai phong thuoc dia voi cach mang vo san o chinh quoc phân tích mối quah hệ giữa cách mạng thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc moi quan he giua cach mang thuoc dia va vo san mqh gjua cm vjet nam voj cm o chjh quoc cach mang vo san chinh quoc la gi quan he khang khit giua cm thuoc dia va cm chinh quoc su khac biet giua HCM va quoc te cong san ve moi quan he giua cm o chinh quoc va cm o thuoc dia moi quan he giua cach mang vo san o thuoc dia va cach mang vo san o chinh quoc quan he CM thuoc dia va CM chinh quoc

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)