Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế hội nhập

  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  7
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế hội nhập

  MỤC LỤC

  PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU
  PHẦN II: PHẦN NỘI DUNG
  1. Nhận thức chung về hội nhập kinh tế
  2. Những thuận lợi và khó khăn khi Việt Nam tham gia vào hội nhập kinh tế quốc tế
  3. Một số điểm chủ yếu mà Việt Nam cần phải quan tâm đến khi đy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế
  3.1. Hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế khách quan nhưng đang chịu tác động lớn từ Mỹ và một số nước tư bản phát triển
  3.2. Hội nhập kinh tế là quá trình mang tính hai mặt, nó vừa đưa lại những cơ hội cho phát triển đồng thời nó cũng đặt ra những thách thức đối với quốc gia

  4. Mục tiêu của hội nhập kinh tế quốc tế
  5. Một số giải pháp chủ yếu đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế quốc tế
  PHẦN III: KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trả lời · 04-11-2010 lúc 18:21
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
  Xem 2,867 Mua 7 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  PHẦN II : PHẦN NỘI DUNG1. Nhận thức chung về hội nhập kinh tế.
  Trong bối cảnh hiện nay, người ta đều thấy rằng, nhận thức về hội nhập vẫn là một vấn đề thời sự. Các quốc gia dều khẳng định cần xây dựng nhận thức thống nhất trong nội bộ rằng hội nhập là cần thiết, phù hợp với xu thế chung, nhất là tham gia WTO sẽ tạo thuận lợi cho sự phát triển của đất nước.
  Hội nhập là một quá trình tất yếu, một xu thế bao trùm mà trọng tâm là mở cửa kinh tế, tạo điều kiện kết hợp tốt nhất nguồn lực trong nước và quốc tế, mở rọng không gian để phát triển và chiếm lĩnh vị trí phù hợp nhất có thể trong quan hệ kinh tế quốc tế. Như vậy hội nhập vừa là đòi hỏi khách quan vừa là nhu cầu nọi lại của sự phát triển mỗi nước cần phải hội nhập sớm nhất là tham gia WTO, để tránh thu các cơ hội kinh doanh để có tiếng nói trong quá trình hình thành luật lệ kinh tế, thương mại quốc tế có lợi cho đất nước. Hội nhập muộn sẽ chấp nhận nhiều quy định đã rồi, nghĩa vụ phải thực hiện sẽ lớn hơn và thời gian chu tiếp ngắn hơn .
  Hội nhập thực chất là tham gia cạnh tranh trên quốc tế và ngay trong thị trường nội địa. Để hội nhập có hiệu quả, phải ra sức tăng cường nội lực cải cách và điều chỉnh cơ chế, chính sách luật lệ, tập quán kinh doanh, cơ cấu kinh tế trong nước để phủ với (luật chơi chung) của quốc tế. Điều này không có nghĩa là các nước bị ép phải cải cách, mở cửa hội nhập nhưng thực ra cải cách, hội nhập là vì sự phát triển của đất nước đối với Việt Nam . Chính sách hội nhập phải dựa và gần chặt với chiến lược phát triển của đất nước, đồng thời cải cách kinh tế hành chính phải gần chặt với yêu cầu của quá trình hội nhập. Cải cách trong nước và hội nhập là (con đường hai chiều) cải cách bên trong quyết định tốc độ và hiệu quả hội nhập đồng thời hội nhập sẽ hỗ trợ thúc đẩy tiến trình cải cách trong nước qua đó nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế cần phải nhận thức rằng dù có hội nhập hay không thì vẫn tiếp tục cải cách, cải cách mạnh hơn, nhanh hơn vì sự phát triển của Việt Nam. Điều quan trọng là phải duy trì ổn định chính trị xã hội để phát triển kinh tế và hội nhập có hiệu quả.
  Hội nhập không phải để được hưởng ưu đãi, nhân nhương đặc biệt. Hội nhập là mở rộng các cơ hội kinh doanh, thâm nhập thị trường có môi trường pháp lý và kinh doanh ổn định dựa trên quy chế, luật lệ của các thể chế hội nhập, không bị phân biệt đối xử, không bị các động cơ chính trị hay những lý do khác cản trở việc giao lưu hàng hoá , định vụ và đầu tư. Từ ổn định và thị trường, các nước sẽ có điều kiện thuận lợi để xây dựng kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh ổn định dựa trên quy chế, luật lệ của các thể chế hội nhập không bị phân biệt đối xử, không bị các động cơ chính trị hay những lý do khác cản trở việc giao lưu hàng hoá, dịch vụ và đầu tư. Từ ổn định về thị trường, các nước sẽ có điều kiện thuận lợi để xây dựng kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh ổn định, giải quyết việc làm phát triển kinh tế. Ngoài ra, các nước có thể xây dựng những luật lệ, quy định, cơ chế giải quyết tranh chấp của các thể chế hội nhập để bảo vệ lợi ích chính đáng của Việt Nam.
  Phải tăng cường thông tin, tuyên truyền, giải thích để giới kinh doanh nhận thức sâu sắc và ủng hội hội nhập, chuẩn bị thật tốt mọi mặt dể chủ động hội nhập từng bước, tận dụng những lợi thế so sánh của mỗi nước để cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường. Đặc biệt quan tâm đến việc thông tin, giải thích cho doanh nghiệp và nhân dân, đặc biệt các thành phần bị ảnh hưởng bởi mở cửa và tự do hoá, về lợi ích của hội nhập và tham gia WTO. cần tham khảo và thu hút giới doanh nghiệp tham gia xây dựng chính sách, lộ trình, các biện pháp hội nhập vì chính họ sẽ thực hiện các cam kết và bảo đảm hiệu quả của quá trình hôị nhập.
  Nhìn lại quá trình hội nhập quốc tế Việt Nam trong những năm gần đây.
  Điều cần nói là, không phải chỉ có thập kỷ 90 vừa qua nước Việt Nam mới tiến hành hội nhập quốc tế. Nhìn lại chặng đường phát triển của dân tộc Việt Nam, trên thực tế Việt Nam chưa bao giờ tách khỏi nền kinh tế thế giới, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục quá trình hội nhập.
  Trả lời · 04-11-2010 lúc 18:21 #2
 9. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

vi sao phai mo rong quan he kinh te quoc te

vì sao phải quan hệ kinh tế quốc tế

vì sao phải mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế

tai sao viet nam lai mo rong quan he kinh te quoc te

tai sao mo rong kinh te quoc te

vi sao hoi nhap kinh giup quoc gia mo rong quy mo kinh te

http:ri.search.yahoo.com_ylt=AwrTcdGMxSVTTmEA85eXVQx.;_ylu=X3oDMTByMjAxbTBkBHNlYwNzcgRwb3MDNQRjb2xvA2dxMQR2dGlkAw--RV=2RE=1395013133RO=10RU=http:www.kilobooks.comthreads6179-mo-rong-quan-he-kinh-te-quoc-te-hoi-nhap.htmlRK=0RS=PADUEN2fJJpcJkD4JRNVGMqdWwI-

vi sao hoi nhap kinh te quoc te giup cac quoc gia mo rong quy mo kinh te

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)