Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Mô hình dự báo kinh tế - Hệ hỗ trợ ra quyết định trong doanh nghiệp

  V
  vqkhanh09 vqkhanh09 is offline (66 tài liệu)
  Thành Viên Chính Thức
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. Trong những năm gần đây, cùng với chức năng khai thác có tính chất tác
  nghiệp, việc khai thác các cơ sở dữ liệu phục vụ các yêu cầu trợ giúp quyết
  định ngày càng có ý nghĩa quan trọng và là nhu cầu to lớn trong mọi lĩnh vực
  hoạt động kinh doanh, quản lý kinh tế cũng như nghiên cứu khoa học, thống
  kê tình hình phát triển xã hội, dân số v.v Dữ liệu được lưu trữ và thu thập
  ngày càng nhiều nhưng người ra quyết định trong quản lý, kinh doanh lại cần
  những thông tin dưới dạng “tri thức” rút ra từ những nguồn dữ liệu đó hơn là
  chính những dữ liệu đó cho việc ra quyết định.
  Quá trình ra quyết định cần có nhiều phương pháp hỗ trợ, trong số những
  phương pháp đó thì Dự báo là một phương pháp được sử dụng rất phổ biến và
  kết quả dự báo chính là đầu vào rất cần thiết trong quá trình đưa ra ý kiến chủ
  quan chung sau khi thảo luận.
  Việc ứng dụng các hệ hỗ trợ ra quyết định dựa trên các mô hình dự báo
  giúp các doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh
  đúng đắn của mình trong tương lai, mang lại hiệu quả to lớn cho doanh
  nghiệp, tổ chức, v.v .

  TÓM TẮT NỘI DUNG:
  Chương 1 - LÝ THUYẾT HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH
  1.1. Lý thuyết ra quyết định
  1.1.1. Quyết định là gì?
  1.1.2. Ra quyết định là gì?
  1.1.3. Tại sao cần hỗ trợ ra quyết định?
  1.1.4. Bản chất của hỗ trợ ra quyết định
  1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến ra quyết định
  1.1.6. Người ra quyết định
  1.1.7. Thách thức đối với ra quyết định quản lý
  1.2. Quá trình ra quyết định
  1.2.1. Phân loại quyết định
  1.2.2. Các giai đoạn của quá trình ra quyết định
  1.3. Hệ hỗ trợ ra quyết định
  1.3.1. Khái niệm
  1.3.2. Các thành phần của Hệ hỗ trợ ra quyết định
  1.3.3. Phân loại Hệ hỗ trợ ra quyết định
  1.3.3.1. Theo DSS- Glossary:
  1.3.3.2. Theo Holsapple và Whinston (1996):
  Chương 2 - TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH DỰ BÁO
  2.1. Vai trò và ứng dụng của dự báo
  2.2. Các qui trình dự báo
  2.3. Các kĩ thuật dự báo
  2.3.1. Dự báo định tính
  2.3.1.1. Lấy ý kiến của ban điều hành
  2.3.1.2. Lấy ý kiến của các nhà phân phối
  2.3.1.3. Phương pháp điều tra người tiêu dùng

  2.3.2. Dự báo định lượng
  2.3.3. Dự báo bằng phương pháp chuyên gia
  2.4. Nghiên cứu một số phương pháp định lượng
  2.4.1. Phương pháp dự báo dựa trên mô hình hồi qui tuyến tính bội
  2.4.1.1. Mô hình cơ bản
  2.4.1.2. Phương pháp bình phương tối thiểu
  2.4.1.3. Các giả thiết của phương pháp bình phương tối thiểu
  2.4.1.4. Phương sai và sai số chuẩn của các ước lượng
  2.4.1.5. Hệ số xác định và Hệ số tương quan
  2.4.1.6. Phân phối xác xuất của các ước lượng
  2.4.1.7. Các sai số đặc trưng
  2.4.1.8. Các tiêu chuẩn chung để chọn mô hình
  2.4.2. Phương pháp dự báo chuỗi thời gian
  2.4.2.1. Các mô hình tự hồi quy
  2.4.2.2. Các mô hình trung bình trượt
  2.4.2.3. Các mô hình ARMA
  2.4.2.4. Mô hình ARIMA
  2.5. Đánh giá các mô hình
  Trả lời · 01-11-2011 lúc 19:10
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  V
  vqkhanh09 vqkhanh09 is offline (66 tài liệu)
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Xem 1,347 Mua 4 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  V
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Bài gởi
  66
  Tài liệu đã gửi
  66
  Tài liệu đã bán
  782
  Mã số thành viên
  422219
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. L
  lienghe · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 09-03-2013 lúc 22:50 #2
 9. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  887219
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)