Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Miêu tả khái quát bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. I.Bộ máy nhà nước Việt Nam
  Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung, thống nhất nhằm thực hiện những nhiệm vụ và chức năng của nhà nước, vì lợi ích của giai cấp thống trị.
  Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc : Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nwocs trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
  Nội dung cơ bản của nguyên tắc này là: Quyền lực nhà nước tập trung thống nhất trong tay nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân mà cao nhất là Quốc hội; các cơ quan cao nhất khác của nhà nước nói riêng và hệ thống cơ quan hành pháp, tư pháp đều bắt nguồn từ các cơ quan quyền lực của nhà nước và chịu trách nhiệm trước các cơ quan đó.
  Tuy được tổ chức theo nguyên tắc tập quyền nhưng trong bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam lại có sự phân công rành mạch giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp cũng như giữa các chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đảm bảo phối kết hợp có hiệu quả giưã các cơ quan với nhau.
  Trả lời · 23-02-2011 lúc 22:38
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 2,562 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ

Các từ khoá được tìm kiếm:

mô tả bộ máy nhà nước việt nam

http:www.kilobooks.commieu-ta-khai-quat-bo-may-nha-nuoc-chxhcn-viet-nam-24349

cau truc bo may nha nuoc chxhcn viet nam

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)