Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Lý luận về tâm lý và phong cách lãnh đạo, thực trạng lãnh đạo quản lý ở Việt Nam

  M
  vipmariver mariver is offline (34 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  7
 5. Công cụ
 6. LỜI MỞ ĐẦU. 2
  NỘI DUNG 3
  I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÂM LÝ VÀ PHONG CÁCH NGƯỜI LÃNH ĐẠO 3
  1. Khái niệm về lãnh đạo và các yếu tố cấu thành của lãnh đạo. 3
  1.1. Khái niệm về lãnh dạo. 3
  1.2. Các yếu tố cấu thành của lãnh đạo. 3
  2. Đặc điểm tâm lý và những điều cần tránh của người lãnh đạo. 5
  2.1. Đặc tính tâm lý của người lãnh đạo. 5
  2.3. Những điều cần tránh trong phong cách người lãnh đạo. 6
  3. Một số vấn đề tâm lý liên quan đến lãnh đạo. 6
  3.1. Tâm lý học quản lý. 6
  3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý công chức. 6
  3.3. Cần khắc phục những hiện tượng tâm lý tiêu cực trong quản lý. 7
  4. Phong cách lãnh đạo. 8
  4.1. Phong cách lãnh đạo cơ bản. 9
  4.1.1. Sự lãnh đạo chuyên quyền. 9
  4.1.2. Sự lãnh đạo dân chủ. 9
  4.1.3. Sự lãnh đạo tự do. 10
  4.2. Phong cách cách mạng và khoa học. 10
  4.3. Những yếu tố hình thành và con đường rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ lãnh đạo. 12
  4.3.1. Những yếu tố hình thành phong cách làm việc khoa học. 12
  4.3.2. Con đường rèn luyện phong cách làm việc của người lãnh đạo. 12
  II. CƠ SỞ THỰC TIỄN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở VIỆT NAM. 12
  1. Nội dung phong cách người cán bộ lãnh đạo: 13
  1.1. Sự thống nhất giữa tính Đảng, tính nguyên tắc cao với sự năng động sáng tạo, nhạy cảm với cái mới. 13

  1.2. Sự thống nhất giữa nhiệt tình cách mạng với tính trung thực, khách quan, khoa học. 14
  1.3. Sự thống nhất giữa cách làm việc dân chủ tập thể với tính quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cá nhân cao. 14
  1.4. Sự thống nhất giữa nhận thức và hoạt động thực tiễn, lời nói đi đôi với việc làm. 14
  1.5. Sâu sát cơ sở, thường xuyên liên hệ mật thiết với nhân dân. 15
  2. Đổi mới phong cách làm việc của người lãnh đạo: 17
  2.1. Nâng cao quan điểm lập trường và bản lĩnh chính trị: 17
  2.2. Nâng cao trình độ kiến thức: 17
  2.3. Có phương pháp công tác tốt: 17
  KẾT LUẬN 19
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 20
  Trả lời · 14-04-2012 lúc 17:06
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  M
  vipmariver mariver is offline (34 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Xem 1,052 Mua 7 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  M
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài gởi
  38
  Tài liệu đã gửi
  34
  Tài liệu đã bán
  240
  Tài liệu đã mua
  15
  Mã số thành viên
  127158
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. G
  gdthks · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Tài liệu có phí à? Thôi kệ đầu tư cho sự học mà
  Trả lời · 19-02-2013 lúc 15:19 #2
 9. G
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  899539
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. T
  thonhat · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  thanks chủ thớt nhiều
  Trả lời · 19-03-2013 lúc 11:54 #3
 11. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  931898
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. Phuong Nam Vpdk · Facebook User · Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam · 3 bài gởi
  Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.
  Trả lời · 01-06-2014 lúc 15:20 #4
 13. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2014
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1177489
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)