Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Luật cạnh tranh và những biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh

  nhxuan nhxuan is offline (2,000 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. TÊN ĐỀ TÀI:Luật cạnh tranh và những biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh
  A. PHẦN MỞ ĐẦU 3
  1. Lý do chọn đề tài: 3
  2. Mục đích: 3
  3. Đối tượng nghiên cứu: 3
  4. Phương pháp nghiên cứu: 4
  5. Phạm vi nghiên cứu: 4
  B. NỘI DUNG 4
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
  1. Khái quát chung về luật cạnh tranh 4
  2. Một số nội dung cơ bản của luật cạnh tranh 5
  2.1 Phạm vi điều chỉnh của Luật cạnh tranh (Điều 1) 5
  2.2 Đối tượng áp dụng (Điều 2) 5
  2.3 Hành vi hạn chế cạnh tranh 6
  2.5 Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý cạnh tranh 11
  2.6 Trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh 12
  2.7 Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh 18
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG 19
  1. Việc áp dụng luật cạnh tranh tại việt nam. 19

  2. Thực Trạng Cạnh Tranh Không Lành Mạnh 21
  3. Nguyên Nhân Dẫn Đến Cạnh Tranh Không Lành Mạnh. 28
  4. Giải Pháp. 30
  C. KẾT LUẬN,KIẾN NGHỊ 31
  1. Kết luận 31
  2. Kiến nghị 32
  D. TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

  Trả lời · 21-05-2012 lúc 09:06
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  nhxuan nhxuan is offline (2,000 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 439 Mua 1 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài gởi
  1,990
  Tài liệu đã gửi
  2000
  Tài liệu đã bán
  442
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  160038
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)