Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu liều lượng bón phân P và K cho cây hồ tiêu ở DakLak

  V
  VNvodjch VNvodjch is offline (1,701 tài liệu)
  N.N.T.K
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu liều lượng bón phân P và K cho cây hồ tiêu ở DakLak

  MỤC LỤC


  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình viii
  1. MỞ ĐẦU 1
  1.1. Đặt vấn đề 1
  1.2. Mục đích yêu cầu 2
  1.3. Ý nghĩa khoa học 3
  1.4. Ý nghĩa thực tiễn 3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2.1. Nguồn gốc và đặc tính thực vật học của cây hồ tiêu 4
  2.2. Yêu cầu sinh thái của cây hồ tiêu 6
  2.3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ hồ tiêu 8
  2.3. Dinh dưỡng khoáng đối với sinh trưởng phát triển của cây hồ tiêu 12
  2.4. Nhu cầu dinh dưỡng của cây tiêu 15
  2.5. Một số các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước trên cây hồ tiêu 17
  3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28
  3.1. Đối tượng 28
  3.2. Nội dung nghiên cứu 28
  3.3. Phương pháp nghiên cứu 28
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30
  4.1. Kết quả điều tra hiện trạng sản xuất hồ tiêu tại địa bàn nghiên cứu 30
  4.1.1. Diện tích và sản lượng hồ tiêu ở các điểm điều tra 30

  4.1.2. Tình hình sử dụng giống tiêu 30
  4.1.3. Năng suất một số giống tiêu trong sản xuất 30
  4.1.4. Tình hình áp dụng các biện pháp tưới nước, tủ gốc 30
  4.1.4. Tình hình sâu bệnh hại trên một số giống tiêu tại các vùng điều tra 30
  4.1.5. Hiện trạng sử dụng phân bón và năng suất hồ tiêu trong sản xuất hồ tiêu tại một số vùng trồng tiêu trọng điểm tỉnh Dak Lak 30
  4.1.6. Hàm lượng một số chất dinh dưỡng trong đất vườn tiêu 30
  4.2. Kết quả thí nghiệm nghiên cứu xác định liều lượng P, K thích hợp cho hồ tiêu trồng trên đất bazan 30
  4.2.1. Ảnh hưởng của liều lượng P,K đến sinh trưởng của cây hồ tiêu 30
  5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 30
  5.1. Kết luận 30
  5.2 Đề nghị 30
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 30
  Trả lời · 17-05-2011 lúc 16:16
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  V
  VNvodjch VNvodjch is offline (1,701 tài liệu)
  N.N.T.K
  3
  Xem 1,124 Mua 2 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  V
  N.N.T.K
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1,790
  Tài liệu đã gửi
  1701
  Tài liệu đã bán
  1820
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  201090
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  MỞ ĐẦU

  1.1. Đặt vấn đề


  Tiêu là loại cây công nghiệp nhiệt đới, có giá trị xuất khẩu cao đem lại nhiều lợi nhuận cho người trồng trọt. Tiêu được trồng ở nhiều vùng sinh thái của nước ta như ở miền đồi núi đất đỏ miền Trung (tỉnh Quảng Trị), vùng Đông Nam Bộ và các tỉnh Tây Nguyên. Trong đó Tây Nguyên là vùng có nhiều tiềm năng về đất đai, khí hậu để mở rộng diện tích trồng tiêu nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao đồng thời gắn với việc bảo vệ môi trường. Hơn nữa, cây tiêu là cây công nghiệp có giá trị thương mại và xuất khẩu cao, mang lại nhiều lợi nhuận cho người lao động. Do vậy sản xuất hồ tiêu có thể góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nông dân.
  Trong những năm gần đây diện tích và sản lượng hồ tiêu Việt Nam tăng đáng kể. Hiện nay, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 35% tổng lượng xuất khẩu của thế giới. Tuy diện tích, năng suất và sản lượng tương đối lớn, nhưng ngành sản xuất hồ tiêu ở nước ta hiện nay chủ yếu là tự phát và trồng, chăm bón theo kinh nghiệm, do vậy người sản xuất gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng giống tiêu cũng như trong việc áp dụng các kỹ thuật canh tác. Sản xuất hồ tiêu ở vùng Tây Nguyên trong những năm qua đã có các bước nhảy vọt về cả diện tích, năng suất và sản lượng. Nhiều vùng tiêu chuyên canh được hình thành, ở đó người nông dân có nhiều kinh nghiệm và thường tập trung đầu tư thâm canh, đặc biệt đầu tư phân bón mạnh nên có thể đạt được năng suất rất cao. Tuy nhiên ở một số vùng bón phân không đúng và không cân đối giữa các loại phân nên không những không làm tăng năng suất mà còn là một nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho một số nấm bệnh hại trong đất phát triển. Mặt khác, do chạy theo thâm canh tăng năng suất, phát triển sản xuất tiêu hiện nay cũng đang thể thiện sự kém bền vững với nạn phá rừng lấy gỗ làm trụ tiêu, sự đầu tư phân bón, nước tưới quá mức, sự bùng phát của nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm dẫn đến giảm năng suất, sản lượng và tuổi thọ vườn cây. Bón phân cân đối hợp lý là biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo năng suất đồng thời thoả mãn yêu cầu canh tác bền vững, ổn định và nâng cao độ phì đất.
  Để góp phần trong việc phát triển sản xuất hồ tiêu ở Daklak chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu liều lượng bón phân P và K cho cây hồ tiêu ở DakLak”.

  1.2. Mục đích yêu cầu
  * Mục đích:

  - Đánh giá được các ưu điểm và hạn chế về sử dụng phân bón cho cây hồ tiêu ở Đaklak.
  - Xác định liều lượng bón P, K thích hợp cho hồ tiêu trong thời kỳ sản xuất kinh doanh trồng trên đất đỏ bazan nhằm bảo đảm năng suất và chất lượng hồ tiêu.
  - Các kết quả thu được sẽ góp phần xây dựng các quy trình bón phân hợp lý cho cây hồ tiêu, làm tài liệu cho nghiên cứu khoa học và giảng dạy về kỹ thuật sử dụng phân bón cho cây hồ tiêu ở Việt Nam.
  * Yêu cầu:
  - Đánh giá tính chất đất đai các vườn tiêu trồng trên đất đỏ bazan tại Dak Lak.
  - Đánh giá kỹ thuật sử dụng phân bón cho cây hồ tiêu tại Đaklak thời kỳ kinh doanh.
  - Đánh giá ảnh hưởng của liều lượng bón P, K đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây hồ tiêu tại Daklak.
  - Đánh giá ảnh hưởng của liều lượng bón P, K đến mức độ nhiễm bệnh hại trên hồ tiêu tại Daklak.
  - Đánh giá ảnh hưởng của liều lượng bón P, K đến năng suất, chất lượng hồ tiêu.
  1.3. Ý nghĩa khoa học
  - Xác định cơ sở khoa học bón P, K cho hồ tiêu trồng trên đất đỏ bazan tại Dak Lak.
  - Bổ sung tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học và chỉ đạo sản xuất.
  1.4. Ý nghĩa thực tiễn
  - Các kết quả thu được của đề tài là một trong những cơ sở để xây dựng quy trình bón phân cho cây hồ tiêu trồng trên đất đỏ bazan tại Đaklak.
  - Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm tăng năng suất hồ tiêu trồng tại Daklak nói riêng và Tây Nguyên nói chung
  - Tăng thu nhập cho người dân trong vùng và góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững
  Trả lời · 06-07-2011 lúc 14:18 #2
 9. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 10. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Tiếng Việt


  1. Nguyễn Cao Ban (1956), Trồng cây tiêu ở Cao nguyên Miền Nam, Tủ sách nông học Việt Nam của Bộ Canh nông (3) tr 5-11.
  2. Phạm Văn Biên (1989), Phòng trừ sâu bệnh hại tiêu, Nhà xuất bản nông nghiệp. 72 tr.
  3. Phạm Văn Biên, Nguyễn Văn Tá, Mai Thị Vinh, Trần Minh Tú, Nghiêm Bảo Tuấn (1990), “Kết quả nghiên cứu sâu bệnh hại tiêu”, Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm số 339 tr 544 - 548.
  4. Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Vũ Thanh (1992), “Hiệu lực của một số thuốc trừ tuyến trùng hại hồ tiêu và biện pháp xử lý thuốc hợp lý”, Tạp chí Bảo vệ thực vật số 6 (126) tr 19-20.
  5. Nguyễn Ngọc Châu (1995), “Quy trình phòng trừ tổng hợp tuyến trùng hại hồ tiêu”, Tuyển tập các công trình nghiên cứu sinh thái và tài nguyên sinh vật. Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Viện, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. tr 204 - 212.
  6. Nguyễn Ngọc Châu (1995), “Thành phần sâu bệnh hại hồ tiêu ở Tân Lâm, Quảng Trị”, Tạp chí Bảo vệ thực vật số 1 (139) tr 14 - 18.
  7. Nguyễn Ngọc Châu (1994), “Ảnh hưởng của phân hữu cơ và trồng xen đến mật độ tuyến trùng sần rễ (Meloidogyne incognita) ở hồ tiêu”,Tạp chí bảo vệ thực vật, số 5 (137) tr 9 - 11.
  8. Nguyễn An Đệ, Mai văn Trị và Ctv (2005), Ảnh hưởng của các mức độ bón NPK trên các loại phân hữu cơ khác nhau đến sinh trưởng và năng suất cây tiêu trồng trên đất đỏ bazan vùng Đông Nam bộ, Báo cáo khoa học thuộc đề tài “Nghiên cứu giải pháp khoa học, công nghệ và thị trường để phát triển vùng hồ tiêu nguyên liệu, phục vụ chế biến và xuất khẩu”. Nguyễn Tăng Tôn chủ trì.
  9. Hồ tiêu Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển, Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam xuất bản 2005.
  10. Đào Thị Lan Hoa (1999), Thành phần sâu bệnh hại tiêu tại một số vùng trồng chính ở Tây Nguyên và Đông Nam bộ
  11. Trần Văn Hòa chủ biên và nhiều tác giả (1999), Kỹ thuật trồng và chăm sóc ca cao, cà phê, tiêu, sầu riêng, 101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp tr. 62 - 93.
  12. Trần Văn Hoà chủ biên và nhiều tác giả (2001), Trồng tiêu thế nào cho hiệu quả. 101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp, Nhà xuất bản Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh.
  13. Hoàng Thị Thanh Hương, 2003, Điều tra và nghiên cứu khả năng sử dụng cây trụ sống để thay thế cây trụ gỗ trong sản xuất tiêu ở Tây Nguyên và miền trung Trung bộ, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Nông nghiệp 1, Hà Nội.
  14. Nguyễn Văn Nam (1996), Kết quả nghiên cứu bước đầu về một số loài Fusarium gây hại trên một số cây trồng chính. Luận án thạc sỹ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. 125 tr.
  15. Tôn Nữ Tuấn Nam, Bùi Văn Khánh và ctv (2004), Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cho cây hồ tiêu ở vùng Tây nguyên, Báo cáo khoa học thuộc đề tài “Nghiên cứu giải pháp khoa học, công nghệ và thị trường để phát triển vùng hồ tiêu nguyên liệu, phục vụ chế biến và xuất khẩu”. Nguyễn Tăng Tôn chủ trì.
  16. Lê Đức Niệm (2001), Cây Tiêu, kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, Nhà xuất bản lao động xã hội 66 tr.
  17. Phan Kim Hồng Phúc, Nguyễn Văn Á (2000), Hỏi đáp về kinh nghiệm trồng tiêu đạt năng suất cao, Nhà xuất bản Đà Nẵng 143 tr.
  18. Phan Quốc Sủng, 2000. Tìm hiểu về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồ tiêu, Nhà xuất bản nông nghiệp, 46 tr.
  19. Nguyễn Thị Thúy, Lương Đức Loan (1986), “Kali và canxi trong hệ thống dinh dưỡng cho cây hồ tiêu trên đất nâu đỏ bazan”, Kết quả nghiên cứu của Viện Nông hóa thổ nhưỡng, Nhà xuất bản nông nghiệp quyển 2 tr 48-57.
  20. Nguyễn Tăng Tôn và cộng tác viên, 2005: “Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và thị trường để phát triển vùng nguyên liệu hồ tiêu phục vụ chế biến và xuất khẩu”
  21. Phan Hữu Trinh, Trần Thị Mai, Vũ Đình Thắng, Bùi Đắc Tuấn, 1988, Kỹ thuật trồng tiêu, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 156 tr.
  22. Nguyễn Thị Tuyết (2002), Điều tra nghiên cứu giống, đất đai và kỹ thuật canh tác cây tiêu nhằm góp phần xây dựng quy trình kỹ thuật trồng tiêu, Báo cáo khoa học, Viện KHKT NLN Tây Nguyên.
  23. Nguyễn Thị Xê (2003), Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của tập đoàn giống tiêu ở Dak Lak và các vùng phụ cận, Luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Nông nghiệp 1.
  24. Lê Minh Xuân, Nguyễn văn Phấn (1983), “Kết quả điều tra giống tiêu nhập nội Lada Belangtoeng trồng ở Bình Trị Thiên”, Tạp chí Khoa học và kỹ thuật Nông nghiệp, Số 12, tr 548-552.
  Tài liệu tiếng Anh
  25. Dropkin V. H. (1980), Introduction to plant nematology. John Willey & Sons. New York. 293pp.
  26. IISR (1997), Annual report of Indian Institute of Spice Research 1996-1997, Calicut, Kerela. pp 50-51
  27. Geetha, C.K. and Nair, P.C.S (1990) “Effect of plant growth regulator and zinc on spike shedding and quality of pepper”, Pepper News 14(10) pp 5-7.
  28. Manohara, D; Wahyuno, D; Supriadi and Sukamto, Foot rot and viral desease on pepper and their management in Indonesia, peppertech Meeting, 30th November 2005. IPC.
  29. Nybe,-EV; Nair,-PCS; Wahid,-PA.(1989), “Relationships of foliar nutrient levels with yield in black pepper”, Tropical-Agriculture 66 (4). pp.345-349.
  30. Paulus Amin Det and Wong Ting Hung (2000), Development of pepper Industry in Sarawak, Malaysia, Agriculture Research Centre, Semongok, P.O.Box 977, 9320 Kuching, Sarawak, Malaysia, PEPPER MARKETREVIEW, 30/9/2000.
  31. Peper Production guide for Asia and the Pacific (2005) Edited by George, C.K; Anandan Abdullah and Keith Chapman - International Peper Community and Food & Agriculture Organisation of United Nations.
  32. Pillay V. S., Sasikumaran S (1984). “The slow wilt disease of pepper a new outlook”, Indian Cocoa, Arecanut and Spices Journal (India), v. 7 (3). pp 77-78.
  33. The pulse of Indian Agriculture. [Online] Available hhe pulse of Indian Agriculture. [Online] Available http://www.Krishiworld.com/html/condi-spices2.html, 6/26/2002.
  34. Rafael E. Chepote, Chrles J.L. de Santana e Romido N. dos Santos (1986). Response of black Pepper to fertilizers in Southern Bahia, Brazil. Revista Theobroma 16
  35. Sadanandan A.K. (2000), Agronomy and nutrition of black pepper Black pepper (Piper nigrum). pp 173-182 và 212-216, edited by P.N. Ravindran, copyright 2000 OPA.
  36. Sasikumar. B, Krishnamurthy.B, Saji.KV, Johnson.K, Peter.K.V, and Ravindran.P.N (1999), Spice diversity and conservation of plants that yield major spice in India, Plant Genetic Resources Newsletter, No118. pp 19-26.
  37. Salvi, B.R., Desai, A.G. and Salvi, M.J. (1988) Effect of application of plant growth regulator on pepper, Agri. Res. J. Kerala. 26 pp 240-245
  38. Sarma Y. R., Ramachandran N., Anandaraj M., Ramana K. V (1989), "Disease management in Black pepper”. Pepper - News (Indonesia), v. 13 (7). pp 4-7.
  39. Sarma, Y.R and Saju, K.A, “ Biological control technology for the management of foot root and slow decline diseases of black pepper”. Focus on Pepper, Journal of the Pepper Industry, volume 1 N0.2/2004. pp 25-51.
  40. Thomas Dierolf, Thomas Fairhurst and Ernst Mutert (2001), A tool kit for acid upland soil fertility management in southeast Asia. pp 113-116.
  41. De Waard, P. W. F. (1979), "Yellow disease" complex in Black pepper on the island of Bangka, Indonesia, Journal of Plantation Crops (India). n07. pp 42-49.
  42. Zaubin R. (1979), “Effect of soil pH on the growth of Piper nigrum L” Pemberitaan Lembaga Penelitian Tanaman Industry, no. 33. pp 27-36.
  43. Zaubin R; Hidayat, A and Sesda, M, (1995), “Effect of NPK composition on the growth and health of black pepper” Journal of Spice and Medicinal Crops3(2). pp 51-55
  44. Zaubin R and Manohara D (2004), “A strategy for fertiliser use on black pepper in Lampung” Focus on Pepper, Journal of the Pepper Industry, volume 1 N0.2/2004. pp 17-24.
  Wallace H. R.(1970), “Some factors influencing nematodes reproduction and the growth of tomatoes infected with Meloidogyne javanica”, Nematologica, v. 16. pp 387-397.
  Trả lời · 06-07-2011 lúc 14:21 #3
 11. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)