Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Luận văn quản lý hành chính nhà nước

  T
  viptuoivui208 tuoivui208 is offline (10 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. LỜI MỞ ĐẦU
  PHẦN I
  NHẬN THỨC LÝ LUẬN VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG BỘ MÁY .
  I
  Khái niệm, vị trí và vai trò của cán bộ, công chức trong bộ máy Nhà nước .
  II
  Tính tất yếu của cán bộ công chức trong bộ máy Nhà nước, đặc biệt là nền hành chính nhà nước .
  III
  Vấn đề đổi mới công tác cán bộ, đổi mới công tác đánh giá cán bộ công chức trong tình hình hiện nay của Đảng và Nhà nước
  PHẦN II
  THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ, TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ, ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở QUẬN SƠN TRÀ
  I
  Khái quát về tình hình KT-XH của quận Sơn Trà .
  II
  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận
  1
  Nguyên tắc làm việc của UBND quận
  2
  Tổ chức bộ máy của UBND quận Sơn Trà
  3
  Thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ .
  PHẦN III
  NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ Ở QUẬN SƠN TRÀ .
  1
  Đào tao, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

  2
  Thực hiện tốt chính sách tuyển dụng lao động, đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương .
  3
  Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức Quận
  4
  Quan tâm đầu tư chính sách ưu đãi đối với cán bộ công chức Quận
  5
  Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ công chức
  KẾT LUẬN
  Trả lời · 15-07-2011 lúc 09:07
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  viptuoivui208 tuoivui208 is offline (10 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Xem 706 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  14
  Tài liệu đã gửi
  10
  Tài liệu đã bán
  60
  Tài liệu đã mua
  10
  Mã số thành viên
  83180
  Tài khoản thưởng
  20 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)