Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN LU033 - So sánh sự giống nhau và khác nhau gữa hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh tế, phân tích một hợp đồng cụ thể

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
  2
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. LỜI NÓI ĐẦU


  Trong dời sống xã hội, con người chung sông với nhau thường có mối quan hệ về tiền bạc, của cải tài sản Pháp luật dặt ra là để giải quyết tốt các mối quan hệ đó để con người có thể hợp tác tốt với nhau làm con người và xã hội đều phát triển. Pháp luật phải bảo vệ cho toàn xã hội, bảo vệ cho từng con người riêng lẻ, từng tổ chức trong xã hội. Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường bắt buộc chúng ta phải sắp xếp lại sự hiểu biết về hợp đồng, các loại hợp đồng và sự khác nhau của nó. Vậy nên em chọn đề tài : "So sánh sự giống nhau và khác nhau gữa hợp đồng dân sự và hợp đông kinh tế, phân tích một hợp đồng cụ thể”.
  Trả lời · 21-11-2010 lúc 21:27
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 5,570 Mua 4 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  MỤC LỤC TÀI LIỆU


  LỜI NÓI ĐẦU
  NỘI DUNG

  I. HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
  1. Khái niệm hợp đồng dân sự
  2. Chủ thể của hợp đồng dân sự
  a. Cá nhân
  b. Pháp nhân
  c. Hộ gia đình
  d. Tổ hợp tác
  3. Nội dung của hợp đồng dân sự
  II. HỢP ĐỒNG KINH TẾ
  1. Khái niệm
  2. Chủ thể của hợp đồng kinh tế
  3. Nội dung của hợp đồng kinh tế
  III. SO SÁNH SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ
  1. Giống nhau
  2. Khác nhau
  IV. KÝ KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ TIÊU THỤ TIÊU THỤ XI MĂNG TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG
  1. Ký kết hợp đồng đại lý tiêu thụ xi măng
  1.1. Căn cứ ký kết hợp đồng đại lý tiêu thụ xi măng
  1.2. Phương thức ký kết hợp đồng đại lý tiêu thụ xi măng
  1.2.1 Hình thức và thủ tục ký kết hợp đồng
  1.2.2. Thẩm quyền ký kết hợp đồng
  1.3. Nội dung hợp đồng
  1.3.1. Phần thủ tục
  1.3.2. Phần nội dung các điều khoản.
  2. Thực hiện hợp đồng đại lý tiêu thụ xi măng
  2.1. Nghĩa vụ của bên bán
  2.1.1. Giao đúng đối tượng, số lượng, khối lượng ghi trong hợp đồng
  2.1.2. Giao hàng đúng thời hạn, địa điểm và phương thức giao nhận quy định trong hợp đồng
  2.1.3. Giao hàng đúng quy cách chất lượng theo quy định của hợp đồng
  2.1.4. Giao các chứng từ liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng
  2.2. Nghĩa vụ của bên mua
  2.3. Thanh lý hợp đồng đại lý tiêu thụ xi măng
  KẾT LUẬN
  Trả lời · 21-11-2010 lúc 21:30 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  NỘI DUNG

  I. HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
  1. Khái niệm hợp đồng dân sự

  Hợp đông dân sự, trong là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập , thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự, trong các quan hệ mang tinh tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản.
  Hợp đồng dân sự là một loại hợp đồng chủ yếu, phổ biến và quan trọng nhất. Hợp đồng danan sự có vai trò to lớn trong giao lưu xã hội. Hợp đồng dân sự không chỉ phục vụ cho nhu cầu ăn , mặc đi lại, học tập, nghỉ ngơi, giải trí cho cá nhân, mà còn thiết lập các quan hệ kinh doanh, thúc đẩy liên kết, hợp tác quốc tế, phát triển tự do mậu dịch.
  Hợp đồng dân cự là hợp đồng gốc, hợp đồng mẹ của nhiều loại hợp đồng. Trên cơ sở các nguyên tắc, đặc trưng của hợp đồng dân sự mà hình thành nên các loại hợp đồng khác như hợp đồng lao đông, hợp đồng kinh tế, hợp đồng liên doanh, hợp đồng liên doanh, hợp đồng mua bán hàng hoá.v.v
  2. Chủ thể của hợp đồng dân sự
  Chủ thể của hợp đồng dân sự là ngững cá ngân , tổ chức co quyền tham gia vào một quan hệ dân sự nhất định theo pháp luật hiện hành. Chủ thể của hợp đồng dân sự gồm : cá nhân, pháp nhan, hộ gia đình và tổ hợp tác.
  a. Cá nhân:
  Mỗi một người, tức là cá nhân đều là chủ thể của hợp đồng dân sự:
  - Người đủ 18 tuổi trở lên tự mình giao kết , thực hiện các hợp đồng dân sự;-
  - Người chưa đủ 18 tuổi thì khi giao kết và thực hiện các hợp đồng dân sự phải được người đại diên theo pháp luật đồng ý, trừ các hợp đồng dân sự phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. Người đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi mà có tài sản riêng đủ để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, thì có thể tự mình ký kết, thực hiện hợp đồng dân sự mà không cần phải có sự đồng ý của người đại diện theô pháp luật , trừ trường hợp pháp luật co quy định khác;
  - Người nghiện ma tuý hoặc nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đinh, néu Toà án tuyên bố là bị hạn chế năng lực hành vi thì việc giao kết các hợp đông dân sự liên quan đến tài sản của họ phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật , trừ hợp đồng dân sự nhỏ nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng nhày.
  Những người sau đây không là chủ thể của hợp đồng dân sự;
  Người chưa đủ 6 tuổi
  Ngừoi chưa đủ 6 tuổi
  Người bị bệnh tâm thần hoặc mắc các bênj khác mà không thể nhan thức, làm chủ được hành vi của mình, bị toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.
  Trả lời · 21-11-2010 lúc 21:30 #3
 11. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. H
  hoangthimyhoahlu · Thành Viên KiloBooks · 29 bài gởi
  Đúng tài liệu mình cần, cỡ nào cũng mua
  Trả lời · 04-04-2014 lúc 05:20 #4
 13. H
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gởi
  29
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  1084206
  Tài khoản thưởng
  170 đ
 14. L
  Larry · Thành Viên KiloBooks · 38 bài gởi
  mai có bài để nộp rồi
  Trả lời · 18-08-2015 lúc 14:12 #5
 15. L
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gởi
  38
  Tài liệu đã gửi
  3
  Tài liệu đã bán
  5
  Tài liệu đã mua
  53
  Mã số thành viên
  426439
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

so sanh su khac nhau va giong nhau cua hop dong dien tu va hop dong van ban

so sanh to hop tac voi ho gia dinh

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)