Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO LSD009 - Công tác tham gia xây dựng Đảng của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  5
 5. Công cụ
 6. LỜI MỞ ĐẦU

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930.Đây là kết quả của quá trình vận động hợp quy luật, của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ba yếu tố: chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng ra đời xuất phát từ yêu cầu khách quan của lịch sử, mở ra một bước ngoặt lớn cho cách mạng Việt Nam. Với cương lĩnh đúng đắn, Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên cho mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Từ khi được thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thể hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình, đã và đang từng bước đưa đất nước ta đi từ những thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhận thức rõ được vấn đề này mỗi tổ chức chính trị – xã hội, mỗi người dân Việt Nam cần phải có ý thức, trách nhiệm bảo vệ và xây dựng Đảng. Với nhu cầu thực tế của đất nước trong thời kỳ đổi mới hiện nay em cảm thấy rằng công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng là một vấn đề cần thiết, ở bất kỳ một tổ chức cơ sở Đoàn nào. Sau 2 năm học tập và nghiên cứu tại Học viện thanh thiếu niên Việt Nam, qua quá trình thực tập tại huyện Đồng Hỷ tôi đã nghiên cứu chuyên sâu chuyên đề “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên với công tác tham gia xây dựng Đảng” tôi cảm thấy rằng tại các cơ sở Đoàn trong toàn huyện vấn đề này đã trở thành một mắt xích quan trọng trong việc củng cố và kiện toàn tổ chức.
  Do thời gian nghiên cứu ngắn, kinh nghiệm thực tế và trình độ lý luận còn hạn chế, nội dung chuyên đề khá rộng nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Rất mong các thầy cô giáo, đồng chí và các bạn đóng góp ý kiến để chuyên đề được tốt hơn, hoàn thiện hơn.
  Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Học viện TTN Việt Nam đặc biệt là thầy giáo người đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này.
  Xin cảm ơn các đồng chí cán bộ Huyện đoàn, các đồng chí cán bộ Đảng viên, cán bộ Đoàn và toàn thể các bạn đã cổ vũ động viên và giúp đỡ tôi.
  Xin chân thành cảm ơn!
  Trả lời · 30-10-2010 lúc 19:01
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 3,361 Mua 5 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  MỤC LỤC TÀI LIỆU

  Chương 1: Một số cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về thanh niên và Đoàn thanh niên tham gia công tác xây dựng Đảng
  I. Hệ thống khái niệm
  1. Khái niệm về Đảng Cộng sản
  2. Khái niệm về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  3. Khái niệm Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
  4. Khái niệm đoàn viên ĐTNCS Hồ Chí Minh
  5. Khái niệm chi bộ
  6. Khái niệm về chi đoàn
  7. Khái niệm về tổ chức cơ sở Đảng
  8. Khái niệm về tổ chức cơ sở Đoàn
  9. Khái niệm về cán bộ và cán bộ Đoàn
  10. Khái niệm về Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng
  II. Quan điểm Mác – Lênin, quan điểm của Đảng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đoàn thanh niên
  tham gia xây dựng Đảng
  1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về thanh niên
  2. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, vai trò của tổ
  chức Đoàn thanh niên

  Chương II. Thực trạng tổ chức Đoàn thanh niên huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên với công
  tác tham gia xây dựng Đảng
  1.1. Một số nét về vị trí địa lý của Huyện Đồng Hỷ – tỉnh Thái Nguyên
  1.2. Một số nét kinh tế văn hoá - xã hội của huyện Đồng Hỷ – tỉnh Thái Nguyên
  1.3. Đặc điểm của thanh niên Huyện Đồng Hỷ
  1.4. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức về Đảng cho Đoàn viên thanh niên
  huyện Đồng Hỷ
  1.5. Những nguyên nhân của thực trạng trên

  Chương III. Một số giải pháp và kiến nghị về nâng cao vai trò của Đoàn viên huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên với trọng trách xây dựng Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay
  1. Giải pháp
  1.1. Tăng cường giáo dục cho đoàn viên thanh niên bằng các hình thức tổ chức các hoạt động đa
  dạng, phong phú
  1.2. Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ
  2. Kiến nghị
  2.1. Đối với cấp ủy Đảng và chính quyền
  2.2. Đối với Đoàn cấp trên
  Trả lời · 30-10-2010 lúc 19:01 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  1. Lý do chọn chuyên đề.
  Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện, là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, là đại biểu trung thành hoạt động vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng ta là một Đảng của giai cấp vô sản, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng. Trong hoàn cảnh thế giới không ngừng biến đổi, đặc biệt là cách mạng nước ta đang chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng và bảo vệ tổ quốc, mà nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng Cộng sản Việt Nam vạch ra đó là xây dựng một nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, phấn đấu đến năm 2020 đưa Việt Nam ta cơ bản trở thành nước công nghiệp.
  Nhìn lại lịch sử chúng ta có thể thấy rằng Đảng ta đã trải qua hơn 77 năm đấu tranh, phấn đấu rèn luyện và trưởng thành Đảng luôn vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, gặt hái được rất nhiều thành công trên mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Điều đó một lần nữa đã khẳng định vai trò của tổ chức Đảng cùng với đường lối lãnh đạo đúng đắn của nó đối với hệ thống chính trị nước ta.
  Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, đây chính là nhiệm vụ then chốt. Nhận thức được sự vận động không ngừng của xã hội, Đảng ta cũng không ngừng đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ Đảng chủ chốt để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trong 2 kỳ Đại hội Đảng (Đại hội VI và VII) cũng đã đề ra nhiệm vụ: “Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu cho Đảng, đổi mới tư duy, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ Đảng viên, phát huy sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đề ra nhiệm vụ cụ thể tự chỉnh đốn, thể hiện đúng vai trò lãnh đạo, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng.
  Đại hội VIII, IX, X của Đảng tiếp tục khẳng định và đưa ra sự nghiệp đổi mới đất nước, tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước phấn đấu để đạt mục tiêu năm 2020 nước ta cơ bản là một nước công nghiệp. Công tác xây dựng Đảng được xác định “lãnh đạo kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Chính vì vậy lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh: Việc: Củng cố và phát triển Đảng là nhiệm vụ phải tiến hành thường xuyên “phát triển đi đôi với củng cố”, quá trình xây dựng Đảng phải gắn liền với việc củng cố các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị nhất là tổ chức Đoàn.
  Đây là một tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam.
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến nhất tự nguyện phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh theo định hướng XHCN.
  Thanh niên là một nhóm nhân khẩu đặc thù, có độ tuổi từ 15 đến 30, gắn với mọi tầng lớp và có mặt trên mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Nhìn vào thanh niên với các tiêu chí như trí tuệ, thể lực, văn hoá, lý tưởng, lối sống, hành vi và đạo đức . chúng ta có thể đánh giá được sự phát triển của xã hội hiện tại và trong tương lai, chính vì vậy lúc sinh thời trong thư Bác Hồ gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc tháng 1/1946 có câu:
  “Một năm khởi đầu từ mùa xuân
  Một năm khởi đầu từ tuổi trẻ
  Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.
  Hay “Thanh niên là chủ tương lai của đất nước”.
  Thật vậy, nước nhà mạnh hay yếu, thịnh hay suy phần lớn là do thanh niên. Tiêu biểu cho lòng trung thành và tính kiên cường cách mạng của thế hệ trẻ Việt Nam là tấm gương sáng của Lý Tự Trọng với lời tuyên bố đanh thép “Con đường của thanh niên chỉ có con đường làm cách mạng chứ không còn con đường nào khác” đã được lớp đoàn viên sau anh coi đó là lời tuyên ngôn của thế hệ mình. Chính lòng trung thành đó là nguồn sức mạnh kỳ diệu là niềm tin vào lý tưởng sự nghiệp cách mạng, giúp đoàn viên thanh niên lập nên những chiến công vang dội, những chiến tích anh hùng.
  Với chức năng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Đoàn TNCSH Hồ Chí Minh có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Là tổ chức cung cấp, bổ sung cho Đảng những lực lượng trẻ, có tri thức, được rèn luyện trong thực tiễn của các phong trào quần chúng, góp phần tăng thêm sức trẻ nguồn sinh lực mới cho Đảng, giúp Đảng trẻ hoá đội ngũ nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng góp phần làm cho Đảng vững mạnh.
  Hiện nay cách mạng nước ta đang chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng và bảo vệ tổ quốc mà nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Ngay lúc này đây tổ chức Đoàn cần phải thể hiện vai trò của mình, thế hệ trẻ không chỉ biết tòng quân giết giặc, xông pha nơi trận địa mà còn cần có giấc mơ, hoài bão quyết tâm chiến thắng giặc nghèo nàn lạc hậu. Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà mỗi thanh niên, mỗi tổ chức chính trị – xã hội đặc biệt là đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là phải quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng Đảng.
  Nhận thức rõ được tầm quan trọng của vấn đề, tôi, với tư cách là một cán bộ đoàn viên trẻ tuổi, tôi rất tự hào về truyền thống của Đảng, luôn phấn đấu vì mục tiêu. Lý tưởng của Đảng cố gắng phát huy hết khả năng, năng lực của mình với công tác xây dựng Đảng.Vì vậy trên cơ sở khảo sát đánh giá tình hình, thực trạng trên địa bàn huyện, tôi quyết định chọn đề tài “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên với công tác tham gia xây dựng Đảng” để làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
  Qua chuyên đề này em muốn làm rõ mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản và Đoàn thanh niên, nắm bắt được tình hình phát triển Đảng viên trẻ, từ đó đề xuất những giải pháp khả thi để tổ chức Đoàn ở huyện Đồng Hỷ chúng em làm tốt công tác phát triển Đảng trong những năm tới.
  2. Mục đích của chuyên đề.
  Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát thực trạng công tác tham gia xây dựng Đảng của tổ chức Đoàn huyện Đồng Hỷ, từ đó nêu ra những giải pháp kiến nghị có tính khả thi để góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở.
  3. Nhiệm vụ của chuyên đề.
  Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực tiễn của vấn đề. Khảo sát đánh giá thực trạng tình hình, tìm ra những thuận lợi, khó khăn, mặt mạnh, mặt yếu của các hoạt động tham gia xây dựng Đảng của Đoàn thanh niên huyện. Tìm ra nguyên nhân (chủ quan, khách quan) của thực trạng, rút ra bài học kinh nghiệm để đề ra các giải pháp khả thi đề xuất, kiến nghị của Đảng, chính quyền các ban ngành có liên quan một cách hợp lý.
  4. Đối tượng nghiên cứu khoa học
  Công tác tham gia xây dựng Đảng của tổ chức Đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.
  5. Phạm vi nghiên cứu khoa học.
  - Không gian: tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
  - Thời gian: Từ 2005 – 2007.
  6. Khách thể nghiên cứu.
  - Tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền
  - Đoàn viên, thanh niên, hội viên, cán bộ Đoàn, hội, đội cán bộ Đảng chính quyền cac ban ngành đoàn thể ở các đơn vị cơ sở.
  7. Phương pháp nghiên cứu khoa học
  - Phương pháp đọc sách và các tài liệu tham khảo.
  - Phương pháp quan sát.
  - Vận dụng những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
  - Sử dụng phương pháp khảo sát, phân tích tài liệu, tổng hợp số liệu.
  - Nghiên cứu các văn bản của Đảng, Đoàn, nghị quyết của Đảng bộ và tổ chức Đoàn qua các kỳ đại hội.
  - Phương pháp điều tra xã hội học: Dùng phiếu để điều tra vấn đề cần tìm hiểu.
  8. Dự kiến chuyên đề
  Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo thì chuyên đề được kết cấu bởi 3 chương.
  Trả lời · 30-10-2010 lúc 19:02 #3
 11. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. O
  onlylove_phuong87 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  sao download về không được vậy? thế là tốn su vô ick ak?
  Trả lời · 08-01-2011 lúc 11:29 #4
 13. O
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  97593
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  Trích Nguyên văn bởi onlylove_phuong87 View Post
  sao download về không được vậy? thế là tốn su vô ick ak?
  Nhấn mua tài liệu -> Download!
  nếu bạn gặp vấn đề gì trong lúc download tài liệu vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ trực tuyến để được giải đáp!
  Trả lời · 08-01-2011 lúc 12:09 #5
 15. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)