Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN LSD002 - Đảng bộ huyện Mỹ Đức - Hà Tây lãnh đạo công tác xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2001 – 2005

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
  2
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Đảng bộ huyện Mỹ Đức - Hà Tây lãnh đạo công tác xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2001 – 2005

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU

  Chương 1. Vài nét về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của huyện Mỹ Đức


  1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của huyện Mỹ Đức
  1.2. Thực trạng đói nghèo ở Mỹ Đức

  Chương 2. Đảng uỷ huyện Mỹ Đức lãnh đạo nhân dân thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2001-2005

  2.1. Chủ trương và biện pháp của Đảng bộ huyện Mỹ Đức
  2.2. Quá trình thực hiện
  2.3. Biện pháp thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2001-2005

  Chương 3. Một số nhận xét và bài học kinh nghiệm

  3.1. Thành tựu và hạn chế của Đảng bộ huyện Mỹ Đức trong công tác xoá đói giảm nghèo
  3.2. Bài học kinh nghiệm

  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trả lời · 30-10-2010 lúc 19:11
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 1,409 Mua 3 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9191
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  LỜI MỞ ĐẦU

  Nước ta là một Nhà nước nông nghiệp lạc hậu. Hơn 80% dân số ở nông thôn, lực lượng lao động chủ yếu vẫn là nông dân và canh tác nông nghiệp với đặc trưng phổ biến của nền kinh tế thuần nông. Do đó số hộ nghèo và tình trạng nghèo đói chủ yếu là khu vực nông thôn, các hộ nông dân cụ thể nước ta còn hơn 20% số hộ nghèo đói, hơn 90% hộ nghèo tập trung ở nông thôn.
  Trước đổi mới, đời sống thu nhập giữa người giàu và người nghèo có sự chênh lệch nhưng không lớn nền kinh tế thị trường càng phát triển, sự phân chia giàu nghèo càng mạnh mẽ.
  Nghị quyết Đại hội VI của Đảng đã chủ trương xóa đói giảm nghèo và tiếp tục được thực hiện đến Đại hội toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX của Đảng đã chính thức xác định xóa đói giảm nghèo là một trong chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Mặt khác nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì xóa đói giảm nghèo phải được thực thi vụ khó khăn, lâu dài nhưng kết quả đạt được là thước đo sự phát triển kinh tế - xã hội, thước đo việc thực hiện chính sách dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển thể hiện tính ưu việt của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hòa cùng công cuộc đổi mới và phát triển nền kinh tế thị trường. Đảng bộ huyện Mỹ Đức - Hà Tây lãnh đạo thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo tại địa phương là một trong những chương trình triển khai chủ trương trên của Đảng và Nhà nước
  Mỹ Đức là một trong những huyện kém phát triển của tỉnh Hà Tây. Các hộ nông dân với nghề chính là nông nghiệp, thu nhập thấp, mức sống quá thấp. Tỉ lệ đói nghèo còn rất lớn làm cho bộ mặt kinh tế của huyện kém phát triển. Để đưa nền kinh tế của huyện sánh ngang với các huyện khác trong tỉnh thì việc giải quyết đói nghèo là vấn đề bức xúc đang đặt ra cho các ban ngành lãnh đạo huyện.
  Và một người con của quê hương Mỹ Đức tôi tự hào về truyền thống lịch sử của quê mình, song không khỏi băn khoăn trước thực trạng đói nghèo của quê hương mình. Xuất phát từ sự quan tâm sâu sắc đến vấn đề phát triển kinh tế, thực trạng đói nghèo của huyện nhà. Và nhờ được tiếp xúc với nguồn tư liệu, được nghe, được thấy nhưng thành tựu phát triển kinh tế. Xã hội của quê mình. Nhờ sự chỉ bảo hướng dẫn của thầy Nguyễn Quang Liêu tôi chọn đề tài "Đảng bộ huyện Mỹ Đức - Hà Tây lãnh đạo công tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2001 - 2005" làm niên luận chuyên ngành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  Nghiên cứu đề tài này nhằm giới thiệu quá trình đảng bộ huyện Mỹ Đức lãnh đạo xóa đói giảm nghèo nghèo tại địa phương và kết quả đạt được trong quá trình thực hiện chương trình này trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó đánh giá thành tựu, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu trong chương trình xóa đói giảm nghèo của huyện.
  Nghiên cứu về đề tài hầu hết là các bản báo cáo, bài nói, bài viết của các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan, ban ngành trong huyện. Những bài báo báo cáo có tính chất tổng kết đánh giá khái quát và cung cấp các nguồn tư liệu xung quanh vấn đề do đề tài đặt ra.
  Tôi sử dụng các tài liệu là các văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, các nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, các bài báo cáo tạp chí của UBND huyện, bản thống kê và phòng thống kê, phòng ban khác, phương pháp nghiên cứu lịch sử, phương pháp lôgic, phương pháp phân tích:
  Niên luận ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, niên luận gồm ba chương.
  Chương 1: khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, thực trạng nghèo đói ở Mỹ Đức trước 2001
  Chương 2: Đảng bộ huyện Mỹ Đức lãnh đạo nhân dân thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2001-2005
  Chương 3: Bài học kinh nghiệm và các giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo.
  Trả lời · 30-10-2010 lúc 19:34 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9191
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. W
  wanbi_ta · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo được
  Trả lời · 18-12-2012 lúc 15:27 #3
 11. W
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  855570
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. N
  nguyenquanggiau · Thành Viên Mới · quanggiau.dhsphue@gmail.com · 22 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 09-10-2013 lúc 10:12 #4
 13. N
  Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  22
  Tài liệu đã gửi
  16
  Tài liệu đã bán
  27
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  977429
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)