Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Liên minh công - nông - trí thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nam

  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
  5
 4. Thông tin
  13
 5. Công cụ
 6. Đề tài: LIÊN MINH CÔNG - NÔNG - TRÍ THỨC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM


  MỞ ĐẦU

  Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc đấu tranh bền bỉ, kiên trì và đầy khó khăn để đem lại tự do, bình đẳng cho nhân dân. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ, dân tộc Việt Nam đã bảo vệ vững vàng Tổ quốc và đang từng bước xây dựng một nhà nước xã hội chủ nghĩa to đẹp hơn, giàu có hơn, sánh vai cùng bè bạn năm châu.
  Có được thành quả to lớ này, dân tộc ta đã trải qua bao khó khăn, mất mát và hi sinh, mỗi người dân là một chiến sĩ nhất loạt đồng tâm đoàn kết trong một mặt trận dưới sự lãnh đạo của Đảng, đó là cuộc đấu tranh của toàn dân tộc. Ngay từ những ngày đầu Đảng ta đã xác định dùng chiến tranh vũ trang để giành chính quyền, xây dựng khối liên minh công - nông - trí thức trong đó giai cấp công nhân là lực lượng tiên phong tiến lên giành độc lập. Đây là sự sáng suốt của Đảng ta, khẳng định vai trò to lớn của liên minh công - nông - trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  Sự ra đời của khối liên minh công - nông - trí thức là một tất yếu trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác-Lênin đã chỉ ra rõ ràng rằng: “trong một số nước nông nghiệp đại đa số dân chúng là nông dân thì vấn đề giai cấp công nhân liên minh với họ là điều tất yếu. Nguyên tắc cao nhất của cách mạng là duy trì khối liên minh giữa giai cấp vô sản và nông dân để giai cấp vô sản có thể giữ được vai trò lãnh đạo và chính quyền nhà nước”.
  Không chỉ công cuộc bảo vệ Tổ quốc mà trong quá trình xây dựng đất nước, khối liên minh công - nông - trí thức cũng là nhu cầu cần thiết để gắn kết ba lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước.
  Ở nước ta, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào con đường đấu tranh cách mạng. Từ ngày đầu khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã thành lập klm trong mặt trận dân tộc. Đảng khẳng định: lực lượng cách mạng chủ chốt là công nhân, nông dân, nhưng cách mạng cũng cần có lực lượng trí thức công nhân, nông dân, trí thức cần phải đoàn kết thành một khối. Với những đặc trưng cơ bản trong xã hội Việt Nam, liên minh công - nông - trí thức có nhiều thuận lợi đem đến tiền để cho sự phát triển.
  Trong giai đoạn mới xây dựng Nhà nước chủ nghĩa xã hội Việt Nam, liên minh công - nông - trí thức tiếp tục được Đảng và Nhà nước khẳng định là một yếu tố tất yếu, một nhu cầu khách quan để giai cấp công nhân giữ vững vai trò lãnh đạo, giai cấp nông dân được giải phóng và sự phát triển của tầng lớp trí thức.
  Như vậy, liên minh công - nông - trí thức là một tất yếu khách quan trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt ở Việt Nam, khối liên minh này được vận dụng sáng tạo và hoàn cảnh nước ta. Nghiên cứu đề tài “Liên minh công - nông - trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” chúng tôi muốn tìm hiểu tầm quan trọng của việc liên minh công - nông - trí thức ở Việt Nam để tìm ra những thuận lợi, khó khăn đồng thời tìm hiểu thực trạng của khối liên minh trong giai đoạn hiện nay; thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, từ đó có những kiến nghị tăng cường đoàn kết khối liên minh công - nông - trí thức, tạo động lực phát triển đất nước.
  Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, chúng tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, mong thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để bài tiểu luận ày đạt được kết quả tốt hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy.

  NỘI DUNG
  I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN VỀ TÍNH TẤT YẾU CỦA LIÊN MINH GIỮA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI NÔNG DÂN VÀ TRÍ THỨC.
  Đầu tiên chúng ta đi tìm hiểu một số khái niệm cơ bản như giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức và liên minh công - nông - trí thức.
  Giai cấp công nhân - con đẻ của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa, là giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, cho phương thức sản xuất hiện đại. Đây là những người trực tiếp hoặc gián tiếp vận hành công cụ sản xuất nhưng lại không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột về giá trị thặng dư. Vì vậy họ chính là giai cấp lãnh đạo trong cuộc đấu tranh đi lên chủ nghĩa xã hội.
  Giai cấp nông dân là giai cấp của những người lao động sản xuất vật chất trong nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trực tiếp sử dụng một tư liệu sản xuất cơ bản và đặc thù, gắn với thiên nhiên là đất, rừng, biển để sản xuất ra nông sản, đặc biệt.
  Theo quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin, trí thức là những người lao động trí óc phức tạp và sáng tạo, là những người có đủ trình độ, học vấn, có chuyên môn cao trong mọi lĩnh vực lao động của mình. Trí thức còn là những người quan tâm và có chính kiến trước những vấn đề chính trị xã hội thời cuộc.
  Trả lời · 15-06-2011 lúc 13:20
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 7,430 Mua 13 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7,280
  Tài liệu đã gửi
  7334
  Tài liệu đã bán
  3925
  Mã số thành viên
  195226
  Tài khoản thưởng
  70 đ
 8. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  NỘI DUNG 3

  I. Một số vấn đề về lý luận về tính tất yếu của liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và trí thức. 3
  1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về tính tất yếu của liên minh trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 4
  2. Cơ sở lý luận của Hồ Chí Minh về việc thực hiện ở Việt Nam. 5
  II. Liên minh giai cấp công nhân - nông dân - tầng lớp trí thức 6
  1. Thuận lợi và khó khăn 6
  2. Thực trạng liên minh giai cấp công - nông - trí thức ở Việt Nam. 7
  2.1. Giai cấp công nhân 7
  2.2. Giai cấp nông dân. 10
  2.3. Tầng lớp trí thức. 12
  2.3. Liên minh công - nông - trí thức. 13
  3. Một số biện pháp tăng cường liên minh giai cấp công - nông dân và đội ngũ trí thức: 15
  KẾT LUẬN 19
  Trả lời · 01-07-2011 lúc 08:39 #2
 9. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 10. 1
  11091972 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Đúng tài liệu mình cần, cỡ nào cũng mua
  Trả lời · 28-12-2012 lúc 14:41 #3
 11. 1
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  863972
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. M
  minhducptp · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  nội dung đồ án perfect
  Trả lời · 03-01-2013 lúc 10:07 #4
 13. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  730730
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

khai niem lien minh cong nong tri thuc

khái niệm liên minh công nông trí thức

khai niem lien minh cong nong tri

noi dung lien minh cong nong tri thuc lien he o lam dong

http:www.kilobooks.comlien-minh-cong-nong-tri-thuc-trong-qua-trinh-xay-dung-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam-70731 liên minh công - nông - trí thức trong giai đoạn hiện nay tieu luan lien minh cong nong tieu luan lien minh cong nong tri thuc nội dung của liên minh công nông trí thức khái niệm liên minh công nông vì sao trong thời kỳ quá độ lên cnxh lại phải thực hiện liên minh công – nông – trí thức khái niem lien minh cong nong tri Khai niem ve lien minh cong - nong - tri thuc khai niên liên minh công nông phân tích nội dung cơ bản của liên minh công - nông- tri thức trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. vai trò của thang niên sinh viên trong quá trình thực hiện liên minh đó lien he thuc hien qua trinh lien minh cong nong tri thuc o viet nam liên minh công nông trí thức trong thời kỳ quá độ lên cnxh thuc trang liên minh công nông tri thức Khai nien ve cong nong tri thuc quan diem mac-lenin ve lien minh cong nong lien minh cong nong trong quan diem cua lenin Lien minh cong nong tri thuc trong thoi ki qua do len cnxh khai niem cong nong tri thuc lien he cmxhcn trong thoi ky qua do trinh bay nhung nguyen tac co ban trong xay dung khoi lien minh cong nong va cac tag lop lao dong khac trong cmxhcn

Từ khóa (tags)