Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Lập hồ sơ dự thầu xây lắp công trình

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. PHẦN MỞ ĐẦU
  * Mục đích, ý nghĩa của đấu thầu xây lắp:
  PHẦN I

  TỔNG QUAN VỀ ĐẤU THẦU , GÓI THẦU VÀ NHÀ THẦU THAM DỰ

  1.1. Khái niệm và các yêu cầu trong đấu thầu:
  * Khái niệm
  * Các yêu cầu trong đấu thầu:
  1.2. Trình tự tổ chức công tác đấu thầu một công trình xây dựng.
  1.3. Nội dung cơ bản của một hồ sơ dự thầu xây lắp.

  1.4.quy trình lập hồ sơ dự thầu.

  1.5. Giới thiệu tóm tắt gói thầu:

  1.6. Giới thiệu tóm tắt nội dung của hồ sơ mời thầu:

  1.7. Giới thiệu tóm tắt nhà thầu:
  1.8. Nghiên cứu hồ sơ mời thầu và gói thầu:
  1.9. Nghiên cứu môi trường đấu thầu:

  1.10. Kiểm tra khối lượng gói thầu:

  1.11. Lập các hồ sơ pháp lý hành chính:


  PHẦN II
  LẬP VÀ LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ.
  2.1. Lựa chọn giải pháp kỹ thuật - công nghệ :
  Đ 2.2 . Lựa chọn giải pháp kỹ thuật- công nghệ thi công cho các công
  2.2.1-Công tác thi công ép cọc.
  2.2.2- Công tác đào đất móng:
  2.2.3 - Công tác bê tông móng:
  2.2. 4 - Công tác bê tông khung sàn các tầng :
  2.2. 5 Công tác xây:
  2 . 5 Công tác hoàn thiện:
  2. 5. Hao phí lao động các công tác còn lại:

  3.1. ý nghĩa - yêu cầu:
  3.2. Nguyên tắc chung để lập tổng tiến độ thi công:
  3.3. Phương hướng kế hoạch tiến độ thi công và tổ chức sản xuất:
  3.4. nội dung và bản vẽ tiến độ thi công công trình:
  3.5. Đánh giá tổng tiến độ thi công:
  5.4. Lập tổng mặt bằng thi công:
  4.1. Cơ sở thiết kế tổng mặt bằng thi công:
  4.2. Thiết kế tổng mặt bằng:
  4.3. Bố trí tổng mặt bằng thi công .
  4 . 4 . Biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp môi trường, an ninh phòng chống cháy nổ.
  4. 4.1. những quy định chung :

  4. 4.2. Công tác an toàn lao động.
  .

  4. 4 .3. Công tác vệ sinh môi trường :

  4.4.4. Công tác an ninh trật tự :

  4. 4 .5. Công tác phòng chống cháy nổ :

  PHẦN III
  LẬP GIÁ DỰ THẦU:
  3..LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ SẢN PHẨM XÂY LẮP:
  3.1. Các phương pháp tính giá :
  3.1.1. Phương pháp phân chia giá sản phẩm xây lắp thành các yếu tố khoản mục chi phí :
  3.1.2. Phương pháp phân chia giá sản phẩm xây lắp thành chi phí bất biến và chi phí khả biến :
  3.1.3. Phương pháp phân chia giá thành chi phi cơ sở và chi phí tỷ lệ.
  3.2. Các sách lược về giá của nhà thầu khi tranh thầu :
  3.2.1. sách lược giá cao:
  3.2.2.Chiến lược giá thấp:
  3.3.Tính toán giá dự thầu :
  3.3.2. Lập giá gói thầu có vốn nhà nước

  3.4-Thể hiện giá dự thầu:
  3.4.1. Triết tính đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công cho các công việc:
  Trả lời · 24-03-2011 lúc 17:17
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 1,459 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)