Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Lao động là gì ? Phân tích tính chất 2 mặt của lao động trong sản xuất hàng hóa & mâu thuẫn cơ bản của nó ?

  VngFhk VngFhk is offline (1,754 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  2
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực. Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tọa ra các sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của đời sống XH. Lao động là hoạt động đặc trưng nhất, là hoạt động sáng taọ của con người
  Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá và mâu thuẫn giữa chúng
  Sở dĩ hàng hoá có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị là do lao động sản xuất hàng hoá có tính hai mặt. Chính tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá quyết định tính hai mặt của bản thân hàng hoá. C. Mác là người đầu tiên phát hiện ra tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá. Đó là lao động cụ thể và lao động trừu tượng.
  a) Lao động cụ thể
  Là lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của những nghề nghiệp chuyên môn nhất định. Mỗi lao động cụ thể có mục đích riêng, đối tượng riêng, phương pháp riêng, phương tiện riêng và kết quả riêng. Ví dụ: lao động cụ thể của người thợ mộc, mục đích là sản xuất cái bàn, cái ghế, đối tượng lao động là gỗ, phương pháp của anh ta là các thao tác về bào, khoan, đục; phương tiện được sử dụng là cái cưa, cái đục, cái bào, cái khoan; kết quả lao động là tạo ra cái bàn, cái ghế.
  Mỗi lao động cụ thể tạo ra một loại giá trị sử dụng nhất định. Lao động cụ thể càng nhiều loại càng tạo ra nhiều loại giá trị sử dụng khác nhau. Các lao động cụ thể hợp thành hệ thống phân công lao động xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, các hình thức lao động cụ thể ngày càng đa dạng, phong phú, nó phản ánh trình độ phát triển của phân công lao động xã hội. Lao động cụ thể là một phạm trù vĩnh viễn, là một điều kiện không thể thiếu trong bất kỳ hình thái kinh tế - xã hội nào. Cần chú ý rằng, hình thức của lao động cụ thể có thể thay đổi.
  b) Lao động trừu tượng
  Lao động của người sản xuất hàng hoá, nếu coi là sự hao phí sức lực nói chung của con người, không kể đến hình thức cụ thể của nó như thế nào, thì gọi là lao động trừu tượng. Lao động của người thợ mộc và lao động của người thợ may, nếu xét về mặt lao động cụ thể thì hoàn toàn khác nhau, nhưng nếu gạt tất cả những sự khác nhau ấy sang một bên thì chúng chỉ còn có một cái chung, đều phải tiêu phí sức óc, sức bắp thịt

  và sức thần kinh của con người. Lao động trừu tượng chính là lao động hao phí đồng chất của con người. Lao động bao giờ cũng là sự hao phí sức lực của con người xét về mặt sinh lý. Nhưng không phải sự hao phí sức lao động nào về mặt sinh lý cũng là lao động trừu tượng. Lao động trừu tượng chỉ có trong nền sản xuất hàng hoá, do mục đích của sản xuất là để trao đổi. Vì vậy, xuất hiện sự cần thiết phải quy các lao động cụ thể vốn rất khác nhau, không thể so sánh được với nhau thành một thứ lao động đồng chất, tức lao động trừu tượng. Lao động trừu tượng tạo ra giá trị làm cơ sở cho sự ngang bằng trong trao đổi. Nếu không có sản xuất hàng hoá, không có trao đổi thì cũng không cần phải quy các lao động cụ thể về lao động trừu tượng. Vì vậy, lao động trừu tượng là một phạm trù lịch sử riêng có của sản xuất hàng hoá.
  ở đây không phải có hai thứ lao động khác nhau mà chỉ là lao động của người sản xuất hàng hoá, nhưng lao động đó mang tính hai mặt: vừa là lao động cụ thể, vừa là lao động trừu tượng.
  Việc phát hiện ra tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá có ý nghĩa rất to lớn về mặt lý luận; nó đem đến cho lý thuyết lao động sản xuất một cơ sở khoa học thực sự, giúp ta giải thích được hiện tượng phức tạp diễn ra trong thực tế, như sự vận động trái ngược: khối lượng của cải vật chất ngày càng tăng lên, đi liền với khối lượng giá trị của nó giảm xuống
  Trả lời · 20-03-2011 lúc 22:18
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  VngFhk VngFhk is offline (1,754 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 23,272 Mua 1 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  1,780
  Tài liệu đã gửi
  1754
  Tài liệu đã bán
  2018
  Tài liệu đã mua
  12
  Mã số thành viên
  87047
  Tài khoản thưởng
  140 đ

Các từ khoá được tìm kiếm:

lao dong la gi

lao động là gì

lao dong la j

http:www.kilobooks.comlao-dong-la-gi-phan-tich-tinh-chat-2-mat-cua-lao-dong-trong-san-xuat-hang-hoa-mau-thuan-co-ban-cua-no-34176

Lao đông la gi Lao động là gì Lao đông là gì Lao đong la gi http:www.kilobooks.comthreads34176-lao-dong-la-gi-phan-tich-tinh-chat-2-mat-cua-lao-dong-trong-san-xuat-hang-hoa-amp-mau-thuan-co-ban-cua-no.html Lao dong la gj ngày lao động là gì www.lao dong la gi lao động là hoat dong lao dong la gi lao dong là gì lao dong là gi lao động là gi lao động la gi vì sao lao động trừu tượng là phạm trù lịch sử ngay lao dong la gi lao động trừu tượng là gì lao đọng là gì lao dong la gi lao động là j Lao đông là gì

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

lao dong la gi lao động la gi báo cáo Các thao tác lao đông la gi của chất chuyên đề hàng hóa kinh tế chính trị lao lao dông la gi lao dông la gj lao dộng là gì Lao dog la j lao domg la gi lao dong cu the la gi lao dong cu the va lao dong truu tuong lao dong la gi Lao dong la gì Lao dong la gj lao dong la j lao dong la pham tru gi lao dong lafi lao dong lagi Lao dong tot la gi Lao động là gì lao động là j lao động trừu tượng là gì lao độnp là gì Lao đông la gi Lao đông là gì Lao đông là j Lao đông là gì Lao đông lă gi lao động cụ thể là lao động cụ thể là gì lao động laf gì lao động là lao động là gì lao động là gí lao động sức lực sinh lý là gì Lao đong la gi lao đong la ji Laodong la gi laodonglagi luận án luận văn mặt ngày lao động là gì pham tru suc lao dong la gi Phan tich lao dong la gi phương tiện lao động là gì san pham Lao dong la go sản tai sao lao dong cu the la pham tru vinh vien Tai sao noi lao dong cu the la pham tru vinh vien tài liệu trực tuyến tài liệu điện tử tích tính Theo ban lao thư viện tài liệu thư viện trực tuyến thư viện điện tử tiểu luận trong vi sao lao dong cu the la pham tru vinh vien www.an toan lao dong la gj www.lao dong la gi www.lao dong la gi neu y nghia cua lao dong www.lao đông la gj xuất đề án đồ án động www.lao dong nu la gi lao động là gf lao dong la g Suc lao dong la g lao dong là gi www.lao dong la j lao động gì tinh chat cua lao dong Lao đông là gi lao dong là j lao dong l lao dong la gì Lao dộng la j lao dong là gì lao dong san xuat la gi lao đông la gj lao động là j Lao động là gi lao dông là gì lao động la gi lao dog la gi lao đọng là gì hoạt động lao động là gì lao động nghĩa là gì Lao dôg la j sức lao động là j lao động trừu tượng là gì Lao dog la j. hoat dong lao dong la gi lao đông la j tính chất của lao động lao động có ý nghĩa gì suc lai dong la j sức lao động là gì l ngay lao đông la gi Lao đong la gì lao đong tôt la gi www.lao dong la gj Lao d Lao đong la gj lao Động là j lao dong la gi. vi sao lao dong truu tuong la pham tru lich sy lao đông là gi lao động là gi lao đông là gì lao.động là j dong co phan la gi Lai dong là gì hoat động lao động là gì lao đ Ngày lao động là gì lao đông la` gi lao đông la gì lao dông là gi vi sao lao dong truu tuong la pham tru lich su lao động là g Lao đông la j ngay lao dong la gi ngày lao động là j van hoa lao đông là gì lao dong la thuong de la j lao dong co y nghia gi giá trị lao đông là gì ngày lao động là ngay lao đông là gi ngày lao động là

Xem các từ khóa (tags) khác