Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Làm thế nào để giáo dục trẻ chưa ngoan ?

  B
  bibo91 bibo91 is offline (3,024 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin

   Mã số tài liệu: 332913

   Danh mục: Giáo Dục

   Thể loại: Luận Văn · Lượt xem: 380 · Lượt mua: 0

   Người bán bibo91 bibo91 is offline

   Loại file:

 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC
  Lời cảm ơn 6
  A. MỞ ĐẦU . 8
  1. Tầm quan trọng của đề tài . 8
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 9
  3. Đối tượng nghiên cứu . 9
  4. Phạm vi nghiên cứu 9
  5. Phương pháp nghiên cứu 9
  B. TỔNG QUAN . 10
  1. Làm rõ vấn đề 10
  1.1 Thế nào là giáo dục 10
  1.2 Thế nào là “Trẻ chưa ngoan” ở bậc tiểu học . 10
  1.2.1 Một số định nghĩa “Trẻ chưa ngoan”ở bậc tiểu học 11
  1.2.2 Đặc điểm nhận diện trẻ chưa ngoan của trẻ ở bậc tiểu học 12
  2 Bàn luận: Định nghĩa “Trẻ chưa ngoan” và các tiêu chí 14
  B. LÀM GÌ KHI TRẺ CHƯA NGOAN:
  1. Nguyên nhân trẻ chưa ngoan 15
  1.1. Nguyên nhân chủ quan . 15
  1.1.1. Nguyên nhân sinh học 15
  1.1.2. Nguyên nhân tâm lý . 16
  Tâm lý học phát triển ở trẻ lứa tuổi tiểu học
  a. Đặc điểm phát triển sinh lý: . 16
  b. Đặc điểm phát triển tâm lý: 16
   Tri giác . 16
   Tư duy . 17
   Tưởng tượng 17
   Trí nhớ 17
   Ngôn ngữ . 18
   Tình cảm . 19
   Tính cách 19
  4
   Nhu cầu về nhận thức . 19
   Khả năng tự ý thức của học sinh tiểu học . 19
   Sự phát triển ý chí của học sinh tiểu học . 20
  Lời bàn 20
  1.2 Nguyên nhân khách quan . 21
  Môi trường gia đình: . 21
  Môi trường nhà trường: 21
  Môi trường xã hội bên ngoài gia đình và nhà trường (Gọi tắt là môi trường
  cộng đồng) . 21
  Lời bàn 22
  2. Giải pháp 23
  2.1. Môi trường gia đình 23
  2.1.1. Cha mẹ là tấm gương cho con . 23
  2.1.2. Chất lượng cuộc sống và mối quan hệ trong gia đình . 23
  2.1.3. Nuôi dưỡng và phát triển tâm lý cho trẻ . 24
  2.1.4. Phương pháp giáo dục. . 25

   Phương pháp “Không roi vọt” 26
   Nguyên lý Premack. . 29
   Phương pháp “uốn nắn” . 30
   Ứng dụng . 31
  2.2. Môi trường nhà trường 32
  2.2.1. Phân tích sâu về nguyên nhân trẻ hư do tác động nhà trường 32
  2.2.2. Biện pháp khắc phục – Giảm thiểu tác động tiêu cực từ phía nhà
  trường: đặt học sinh ở vị trí trung tâm 34
  2.2.3. Tính ứng dụng của các đề nghị trên: . 36
  2.3. Môi trường cộng đồng 38
  2.3.1. Tăng cường công tác quản lý: Tạo hình mẫu xã hội tốt đẹp 38
  5
  2.3.2. Ưu tiên cho giáo dục: Cải thiện và nâng cao phương pháp giáo dục
  2.3.3. Xây dựng sân thêm nhiều sân chơi-học lành mạnh: Nuôi dưỡng và
  phát triển nhận thức - tâm lý lành mạnh ở trẻ . 39
  C. BÀN LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 40
  1. Bàn luận . 40
  2. Đề nghị 41
  D. TÀI LIỆU THAM KHẢO 42
  Trả lời · 06-05-2013 lúc 20:36
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  B
  bibo91 bibo91 is offline (3,024 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 380 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  B
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  3,133
  Tài liệu đã gửi
  3024
  Tài liệu đã bán
  2793
  Tài liệu đã mua
  8
  Mã số thành viên
  935064
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)