Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO KT375 - Bàn về các phương pháp tính giá thành sản phẩm sản xuất trong các loại hình doanh nghiệp hiện nay

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  24
 5. Công cụ
 6. LỜI MỞ ĐẦU


  Trong nền kinh tế thị trường và chính sách kinh tế “ mở ” có sự tham gia điều tiết của Nhà nước, các quy luật kinh tế thị trường ngày càng chi phối mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và của doanh nghiệp sản xuất nói riêng. Các doanh nghiệp sản xuất với tư cách là một chủ độc lập, tự chịu trách nhiệm trước mọi quyết định kinh doanh của mình, sản xuất có hiệu quả và kinh doanh có lãi. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp phải thiết lập được cơ chế quản lý và hệ thống cung cấp thông tin có hiệu quả .
  Kế toán là nghệ thuật ghi chép, phân loại tổng hợp trên cơ sở các dữ liệu của hoạt động sản xuất kinh doanh và thông tin cho nhà quản trị nội bộ doanh nghiệp nên kế toán là một công cụ quan trọng phục vụ cho hoạt động quản lý của doanh nghiệp, đặc biệt là kế toán chi phí sản xuât và giá thành sản phẩm. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu trọng yếu của toàn bộ công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất
  Giá thành sản phẩm là chi phí sản xuất tính cho khối lượng hoặc một đơn vị sản phẩm sản xuất ( công việc, dịch vụ ) do doanh nghiệp đã sản xuất hoàn thành. Đây là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp quan trọng phản ánh trình độ quản lý, sử dụng vật tư, lao động trình độ tổ chức công nghệ sản xuất sản phẩm, là cơ sở để đáng giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đã không chỉ dừng lại ở chỗ tính đúng tính đủ chi phí trong giá thành sản phẩm mà còn cung cấp thông tin cho hoạt động quản trị doanh nghiệp. Nhất là trong điều kiện hiện nay, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm là một mục tiêu quan trọng giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm vào thị trường, tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao thị phần của mình.Do đó lựa chọn cũng như áp dụng phương pháp tính giá thành sản phẩm một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm của tổ chức, hoạt động kinh doanh và công nghệ sản xuất là một yêu cầu quan trọng trong doanh nghiệp.
  Nhận thức được vấn đề trên, sau khi được đào tạo về lý luận kế toán và kết hợp vốn kiến thức thực tế, em đã lựa chọn đề tài “Bàn về các phương pháp tính giá thành sản phẩm sản xuất trong các loại hình doanh nghiệp hiện nay” làm đề tài môn học .
  Đề tài môn học của em gồm bao gồm những phần chính sau :
  Chương I: Những lý luận chung về chi phí sản xuât và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

  Chương II: Các phương pháp tính giá thành sản phẩm
  Chương III: Thực trạng áp dụng các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong một số loại hình doanh nghiệp chủ yếu ở Việt Nam hiện nay
  Chương IV: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các phương pháp tính giá thành sản phẩm .
  Trả lời · 13-11-2010 lúc 14:36
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 4,086 Mua 24 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  MỤC LỤC TÀI LIỆU


  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

  I. KHÁI NIỆM VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM HIỆN NAY
  1. Khái niệm chung về giá thành sản phẩm
  2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp hiện nay
  II. CHI PHÍ SẢN XUẤT LÀ CƠ SỞ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  1. Chi phí sản xuất là cơ sở tính giá thành sản phẩm
  2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

  CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT
  I. CÁC QUY ĐỊNH VỀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT

  1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
  2. Kỳ tính giá thành sản phẩm
  3. Nội dung tính giá thành sản phẩm
  II. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  1. Phương pháp giản đơn ( trực tiếp )
  2. Phương pháp hệ số
  3. Phương pháp tỉ lệ
  4. Phương pháp tổng cộng
  5. Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ
  6. Phương pháp sản xuất liên hợp

  CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH TRONG MỘT SỐ LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CHỦ YẾU
  HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

  I. DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIẢN ĐƠN
  II. DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG
  III. DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THEO ĐỊNH MỨC
  IV. DOANH NGHIỆP CÓ SẢN XUẤT PHỨC TẠP THEO KIỂU CHẾ BIẾN LIÊN TỤC
  V. DOANH NGHIỆP CÓ TỔ CHỨC BỘ PHẬN SẢN XUẤT KINH DOANH PHỤ

  CHƯƠNG IV: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  1. Xem xét tính chất kịp thời của tổ chức hạch toán giá thành trong doanh nghiệp hiện nay
  2. Tính chính xác trong việc tính giá thành
  KẾT LUẬN
  (46 TRANG)
  Trả lời · 13-11-2010 lúc 14:38 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  CHƯƠNG I
  NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

  I. KHÁI NIỆM VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM HIỆN NAY
  1. Khái niệm chung về giá thành sản phẩm

  1.1.Khái niệm và phân loại giá thành
  -Khái niệm giá thành
  Đ với bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động trong cơ chế thị trường thì mục tiêu cao nhất là thu được lợi nhuận . Do đó, việc xác định giá thành sản phẩm là rất quan trọng . Trong quá trình sản xuất , đồng thời với việc bỏ ra chi phí sản xuât , doanh nghiệp cũng thu được kết quả sản xuất là các sản phẩm, lao vụ và dịch vụ . Những sản phẩm , lao vụ , dịch vụ đáp ứng một nhu cầu nào đó của xã hội thì gọi là thành phẩm . Như vậy , giá thành sản phẩm đại diện cho chi phí sản xuất mà doanh nghiệp đã bỏ ra để sản xuất chúng , giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền cuả toàn bộ lao động sống , lao động vật hoá có liên quan đến khối lượng công tác sản phẩm lao vụ hoàn thành
  -Phân loại giá thành sản phẩm
  Cũng như mọi đối tượng khác của quá trình sản xuất , giá thành sản phẩm được phân tích dưới nhiều góc độ . Để phục vụ tốt cho chức năng cung cấp thông tin và hoạt động quản lý doanh nghiệp, kế toán đưa ra hai cách phân loại chủ yếu . Đó là phân loại theo thời điểm - nguồn số liệu tính giá thành và phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí
  v Theo thời điểm và nguồn số liệu tính giá thành sản phẩm
  Nếu căn cứ vào thời diểm và nguồn sôd liệu để tính giá thành thì giá thành sản phẩm được chia thành ba loại : giá thành kế hoạch , giá thành định mức , già thành thực tế .

  Giá thành kế hoạch là những chi phí mà doanh nghiệp dự kiến chi ra để hoàn thành một khối lượng sản phẩm lao vụ nhất định trước thời điểm sản xuất kinh doanh . Giá thành kế hoạch được xây dựng dựa trên cơ sở công nghệ sản xuất của doanh nghiệp cũng như các định mức kinh tế kỹ thuật và sản lượng dự kiến của doanh nghiệp . Giá thành kế hoạch được vạch ra cho cả kỳ kế hoạnh nên chỉ tiêu này không đổi trong suốt kỳ kế hoạch . Việc xây dựng giá thành kế hoạch có vai trò rất to lớn . Đây là căn cứ để doanh nghiệp so sánh phân tích và đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu đề ra của doanh nghiệp . Giá thành kế hoạch là mục tiêu quan trọng cần phấn đấu
  Giá thành định mức là một loại của giá thành kế hoạch , mang tính chất của giá thành kế hoạch . Chỉ tiêu này được tính trên cơ sở định mức chi phí hiện hành trong từng thời điểm nhất định . Giá thành định mức được xây dựng trước khi tiến hành quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm và luôn thay đổi phù hợp với sự thay đổi của các định mức chi phí đạt được trong quá trình thực hiện kế hoạch giá thành . Giá thành định mức là một công cụ quản lý định mức của doanh nghiệp , là thước đo chính xác kết quả sử dụng tài sản , vật tư và lao động trong doanh nghiệp , giúp doanh nghiệp đánh giá đúng đắn các giải pháp kinh tế – kỹ thuật mà doanh nghiệp đã thực hiện trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh .
  Giá thành thực tế là chi phí thực tế phát sinh mà doanh nghiệp bỏ ra để tiến hành sản xuất một khối lượng sản phẩm lao vụ dịch vụ nhất định . Giá thành thực tế thường được xác định sau khi kết thúc quá sản xuất . Giá thành thực tế phản ánh kết quả phấn đấu của doanh nghiệp về cả kinh tế , tổ chức , kỹ thuật và là căn cứ quan trọng đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .
  Tóm lại, dựa vào cách phân loại này , doanh nghiệp có thể quản lý và giám sát chi phí một cách chặt chẽ , xác định nguyên nhân gây vượt ( hụt ) so với định mức chi phí trong kỳ hạch toán để đưa ra các điều chỉnh , kế hoạch , định mức chi phí cho phù hợp .
  v Theo phạm vi phát sinh cho phí tính giá thành
  Nếu căn cứ vào cách phân loại này thì giá thành sản phẩm được chia thành hai loại : giá thành sản xuất và giá thành toàn bộ .
  Giá thành sản xuất là chỉ tiêu phản ánh tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất , chế tạo sản phẩm , gắn liền với qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm . Giá thành sản xuất bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp , chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Giá thành sản xuất được sử dụng ghi sổ cho sản phẩm đã hoàn thành nhập kho hay đã giao cho khách hàng. Giá thành sản xuất còn là căn cứ để xác định giá vốn hàng bán và lãi gộp ở các doanh nghiệp sản xuất .
  Giá thành toàn bộ là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất , tiêu thụ sản phẩm . Giá thành toàn bộ bao gồm giá thành sản xuất , chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng . Giá thành toàn bộ là cơ sở tính toán lãi trước thuế của doanh nghiệp .
  Như vậy , cách phân loại này giúp nhà quản lý biết được kết quả kinh doanh lãi lỗ của từng mặt hàng , từng loại sản phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh . Tuy nhiên , do cách phân loại này phụ thuộc vào tiêu thức phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng cho từng mặt hàng , từng loại dịch vụ nên cách phân loại này chỉ mang ý nghĩa học thuật , nghiên cứu .
  1.2.Sự cần thiết của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất hiện nay
  Doanh nghiệp sản xuất là một chủ thể độc lập , chủ động trong việc lựa chọn phương án sản xuất , tự hạch toán kinh doanh , bồi hoàn chi phí , bảo toàn vốn kinh doanh và có lãi . Muốn vậy , doanh nghiệp không chỉ phải tổ chức hạch toán chi phí sản xuất đầy đủ, hợp lý mà còn tính toán chính xác giá thành sản phẩm .
  Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chất lượng của hoạt động sản xuất kinh doanh . Thông qua những thông tin về giá thành thực tế của từng loại sản phẩm mà doanh nghiệp có thể phân tích , đánh giá tình hình thực hiện các định mức , các dự toán chi phí cũng như tình hình sử dụng tài sản, vật tư , lao động , tiền vốn của doanh nghiệp và hiệu quả của các dự án , các giải pháp kinh tế –xã hội – kỹ thuật .
  Hơn nữa , Ban lãnh đạo còn dựa vào chỉ tiêu này để xác định kết quả kinh doanh . Có những thông tin về giá thành sản xuất và giá bán , doanh nghiệp sẽ đánh giá mức độ bù đắp chi phí và hiệu quả sử dụng chi phí sản xuất . Giá thành sản phẩm cũng là căn cứ giúp doanh nghiệp tính toán giá vốn hàng bán , lãi gộp , từ đó xác định lãi trước thuế thu nhập doanh nghiệp .
  Ngoài ra , giá trị sản phẩm dở dang và thành phẩm còn là những chỉ tiêu quan trọng của bảng cân đối kế toán, phản ánh tình hình tài sản của doanh nghiệp. Tính giá thành sản phẩm một cách đúng đắn và trung thực sẽ tạo niềm tin cho người quan tâm và đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện đầy đủ trách nhiệm với nhà nước .
  Để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường , doanh nghiệp phải luôn tìm mọi cách nâng cao chất lượng sản phẩm , cải tiến mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng , đồng thời với việc hạ giá thành sản phẩm . Đây cũng là trách nhiệm chính của kế toán giá thành . Bằng việc cung cấp các thông tin liên quan đến giá thành định mức , giá thành sản phẩm thực tế , kế toán giá thành có thể hỗ trợ công tác hạ giá thành sản phẩm . Đơn giá tiêu chuẩn , ngân sách linh hoạt và kết hợp kế toán phần hành khác chính là công cụ của kế toán giá thành .
  Bên cạnh chức năng hỗ trợ hạ giá thành sản phẩm , kế toán giá thành còn có chức năng lập giá , có nghĩa là căn cứ vào giá thành để xác định giá bán , tỉ lệ chiết khấu bán hàng . . Một trong những căn cứ để doanh nghiệp tính toán tỉ lệ chiết khấu phù hợp với khách hàng là giá thành sản phẩm trong mối quan hệ với giá bán . Như vậy , kế toán giá thành cũng góp một phần quan trọng trong việc ra quyết định của nhà quản trị .
  Trước khi ra quyết định quan trọng , ký kết một hợp đồng kinh tế , các dự án , các giải pháp kinh tế xã hội thì yếu tố đầu tiên mà doanh nghiệp phải tính đến là chi phí của công trình dự án đó . Từ đó, doanh nghiệp đối chiếu với khả năng sản xuất, tài chính để đưa ra ý kiến chính thức .
  Qua việc tìm hiểu những vai trò của kế toán giá thành đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất, ta khẳng định kế toán giá thành là một khâu trọng tâm của kế toán . Đây là cơ sở để doanh nghiệp lập một báo cáo trung thực , hợp lý cũng như cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho nhà quản trị . Nhưng , một hệ thống kế toán không bản thân nó mang lại kết quả đó mà luôn cần có sự vận dụng hợp lý từ phía doanh nghiệp .
  Trả lời · 13-11-2010 lúc 14:39 #3
 11. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. D
  dothanhtam78 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  tại sao tôi gửi yêu cầu gửi nội dung file word qua mail, đã có xác nhận sau 5 giờ sẽ nhận được file word mà vẫn không nhận được file này?
  Trả lời · 22-03-2011 lúc 16:07 #4
 13. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  195075
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)