Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Khảo sát thực trạng và đánh giá tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm thịt Heo tươi trên địa bàn thành phố Nha Trang

  Bronze Memberkundunvt3 kundunvt3 is offline (11,819 tài liệu)
  Bronze Member
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  5
 5. Công cụ
 6. Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Khảo sát thực trạng và đánh giá tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm thịt Heo tươi trên địa bàn thành phố Nha Trang


  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN i
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vi
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3
  1.1 Tình hình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm thịt heo hiện nay 3
  1.1.1. Các giống heo chính [17] 3
  1.1.2 Về tập quán chăn nuôi . 3
  1.1.3. Tình hình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm thịt heo hiện nay . 4
  1.1.4. Tình hình tiêu thụ thịt trên thế giới và ở Việt Nam [24] 5
  1.1.5. Tình hình sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ heo tại tỉnh Khánh Hòa [5],
  [11], [12] 8
  1.1.6. Điều kiện giết mổ thịt heo hiện nay [27] . 10
  1.2 Thànhphần hóa học của thịt 12
  1.3 Những biến đổi của thịt heo sau khi giết mổ . 13
  1.3.1 Giai đoạn tê cứng . 13
  1.3.2 Quá trình chín của thịt (tự phân giải, tự chín) . 13
  1.3.3 Giai đoạn phân hủy, thối rửa của thịt 14
  1.4 Nguyên nhân cơ bản gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) sản
  phẩm thịt heo tươi . 15
  1.4.1 Nguyên nhân gây mất ATVSTP do vi sinh vật gây nên . 15
  1.4.2 Nguyên nhân gây mất ATVSTP do ô nhiễm hóa chất, chất tồn dư 19
  1.5 Thực trạng VSATTP đối với sản phẩm thịt heo hiện nay . 23
  iii
  1.5.1 Tình hình ngộ độc thực phẩm hiện nay . 23
  1.5.2 Thực trạng VSATTP đối với người sản xuất, kinh doanh và ý thức của
  người tiêu dùng 25
  1.5.3 Tình hình quản lý VSATTP sản phẩm thịt heo hiện nay . 27
  CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 30
  2.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU . 30
  2.2 PHƯƠNG PHÁP VÀ SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU . 30
  2.2.1 Phương pháp nghiên cứu . 30
  2.2.2 Sơ đồ nghiên cứu . 31
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35
  3.1 Kết quả khảo sát chất lượng và thực trạng VSATTP thịt heo tươi tại công
  đoạn giết mổ, vận chuyển 35
  3.2 Kết quả khảo sát chất lượng và thực trạng VSATTP sản phẩm thịt heo tươi
  tại công đoạn kinh doanh, buôn bán . 40
  3.2.1 Kết quả đánh giá chất lượng cảm quan thịt heo tươi tại 4 chợ 41
  3.2.2 Kết quả lấy mẫu phân tích kiểm tra chỉ tiêu vi sinh 42
  3.2.3 Tình hình chất lượng và điều kiện VSATTP sản phẩm thịt heo tươi được
  bày bán, kinh doanh trên địa bàn thành phố Nha Trang 45
  3.3 Kết quả khảo sát thực trạng tiêu thụ và sự hiểu biết, quan tâm về VSATTP
  sản phẩm thịt heo tươi trên địa bàn thành phố Nha Trang 51
  3.3.1 Kết quả mức tiêu thụ thịt heo tươi trên địa bàn thành phố Nha Trang 51
  3.3.2 Kết quả nghiên cứu ý thức, sự hiểu biết về VSATTP đối với người kinh
  doanh, tiêu dùng sản phẩm thịt heo tại Nha Trang 53
  iv
  3.4 Đánh giá tình hình VSATTP sản phẩm thịt heo tươi trên địa bàn thành phố
  Nha Trang 55
  3.5 Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng VSATTP sản phẩm thịt heo
  tươi trên địa bàn thành phố Nha Trang . 56
  3.5.1 Giải pháp đối với chăn nuôi . 57
  3.5.2 Đối với cơ sở giết mổ 57
  3.5.3 Đối với quá trình vận chuyển thịt về các nơi bán lẻ 58
  3.5.4 Đối với quá trình phân phối và bày bán thịt tại chợ 58
  3.5.5 Đối với các cơ quan, chi cục thú y, các đài truyền thông 59
  3.5.6 Đối với người tiêu dùng . 59
  CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN . 60
  4.1 Kết luận . 60
  4.2 Đề xuất ý kiến 61
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 61
  PHỤ LỤC . 66
  v
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  ATTP: An toàn thực phẩm
  VSATTP: Vệ sinh an toàn thực phẩm
  ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm
  TNHH: Trách nhiệmhữu hạn
  Bộ NN&PTNT: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
  TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
  NĐ-CP: Nghị định chính phủ
  QĐ-BNN: Quyết định-Bộ Nông Nghiệp
  TACN: Thức ăn chăn nuôi
  TT-BYT: Thông tư, Bộ Y Tế
  TSVSVHK: Tổng số vi sinh vật hiếu khí
  VSV: Vi sinh vật
  vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 1.1. Bảng sản lượng thịt heo của Việt Nam . 4
  Bảng 1.2. Bảng tiêu thụ thịt bình quân trên thế giới [24] . 5
  Bảng 1.3. Bảng tiêu thụ thịt bình quân ở Việt Nam [24] 6
  Bảng 1.4. Bảng số trang trại phân theo địa phương 8
  Bảng 1.5. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng và giá trị sản xuất 8
  Bảng 1.6. Bảng thành phần khối lượng và hóa học của thịt heo [7] 12
  Bảng 1.7. Tình hình ngộ độc thực phẩm ở nước ta từ năm 2009 đến 2011 [34] . 24
  Bảng 1.8. Số vụ ngộ độc thực phẩm từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2012 [39] . 25
  Bảng 3.1. Bảng đánh giá cảm quan chất lượng thịt heo tươi sau khi giết mổ 35
  Bảng 3.2. Bảng khảo sát về phương pháp giết mổ và phương tiện vận chuyển thịt
  sau giết mổ tại một số địa điểm tại Nha Trang . 36
  Bảng 3.3. Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh vật trong nguyên liệu thịt heo 43
  1
  MỞ ĐẦU
  Hiện nay vấn đề chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đang được
  đặc biệt quan tâm bởi thực phẩm ngày càng trở nên mất an toàn cho người sử
  dụng. Thực phẩm bịnhiễm hóa chất, chất tồn dư cũng như chứa đựng các vi sinh
  vật (VSV) gây ngộ độc đang đe dọa sức khỏe của con người. Trong đó, thịt heo là
  một loại thực phẩm được sử dụng phổ biến hiện nay nhờ có thành phần dinh
  dưỡng cao, dễ sử dụng trong chế biến các món ăn hằng ngày. Tuy nhiên, thực
  trạng thịt heo mất an toàn đang trở thành vấn đề đáng lo ngại do việc sử dụng một
  số loại kháng sinh cấm để “thổi” thịtsiêu nạc, tình trạng sử dụng thức ăn tăng
  trọng bổ sung các yếu tố vi lượng đôi khi quá mức gây tồn dư cao, việc sử dụng
  thuốc thú y không đúng cách để trị bệnh cho heo đã để lại dư lượng quá mức cho
  phép ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Các loại thức ăn công nghiệp không
  được kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn, nguồn nước chăn nuôi không đủ tiêu
  chuẩn có thể bị nhiễm bẩn bởi môi trường như một số kim loại nặng: Chì, Asen
  khi heo ăn vào sẽ gây tích lũy trong các mô cơ làm giảm chất lượng thịt và ảnh
  hưởng đến sức khỏe con người. Không những vậy, quá trình giết mổ không đảm
  bảo vệ sinh, việc vận chuyển, bày bán thịt heo không đúng quy định làm tăng khả
  năng lây nhiễm VSV gây bệnh vào thịt
  Trước tình hình thực tế đó, đồng thời để làm quen với việc nghiên cứu và vận
  dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nên tôi thực hiện đề tài: “ Khảo sát thực
  trạng và đánh giá tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm thịt Heo tươi
  trên địa bàn thành phố Nha Trang”
  2
  Nội dung của đồ án:
  1. Khảo sát thực trạng tiêu thụ sản phẩm thịt Heo tươi trên địa bàn thành phố
  Nha Trang.
  2. Khảo sát thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) sản phẩm thịt
  Heo tươi trên địa bàn thành phố Nha Trang (từ sản xuất, phân phối và sử
  dụng).
  3. Đánh giá mức độ vệ sinh an toàn thực phẩm sảnphẩm thịt Heo tươi trên địa
  bàn thành phố Nha Trang ( dựa trên kết quả khảo sát, số liệu phân tích đối
  chiếu với những quy định hiện hành).
  4. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
  sản phẩm thịt Heo tươi trên địa bàn thành phố Nha Trang.
  3
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
  1.1. Tình hình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm thịt heo hiện nay
  1.1.1. Các giống heo chính[17]
  Giống heo nội địa
  Giống địa phương:heo cỏ, heo Móng Cái, heo Ỉ, heo vân pha, heo sóc, heo
  Mường Khương, heo Lang Hồng
  Giống hình thành do lai tạo: heo Phú Khánh, heo Ba Xuyên, heo Thuộc
  Nhiêu
  Giống heo ngoại nhập:heo Landrace, heo Duroc, heo Berkshire, heo
  Hampshire, heo Large white
  1.1.2 Về tập quán chăn nuôi
  Tập quán chăn nuôi ở hộ gia đình hầu hết theo hình thức nhỏ lẻ, phân tán, sử
  dụng giống lợn địa phương, chăn thả tự nhiên, tận dụng cơm thừa canh cặn, heo
  không được chăm sóc cẩn thận, chế độ ăn uống thất thường, không được bồi
  dưỡng thức ăn bổ sung, không được phòng trừ dịch bệnh nên năng suất chăn nuôi
  thấp, giá thành sản phẩm chăn nuôi cao, lợi nhuận trong chăn nuôi thấp.
  Trước việc chăn nuôi theo quy mô nhỏ không đem lại lợi nhuận lớn, hiện nay
  trên địa bàn cả nước phát triển chăn nuôi theo xu hướngmô hình trang trại với
  việcđầu tư chuồng trại, tăng cường công tác thụ tinh nhân tạo để cung cấp nguồn
  giống heo ngoại tại chỗ, có tỷ lệ nạc cao, tầm vóc, trọng lượng lớn. Nhờkỹ thuật
  chọn giống và công thức lai thương phẩm trên nền heo ngoại được sử dụng phổ
  biến, đàn giống được cải thiện, kỹ thuật chuồng trại heo được nuôi lồng, sử dụng
  thức ăn công nghiệp, kỹ thuật kiểm soát dịch bệnh, sử dụng hầm ủ biogas do đó
  4
  giá trị mà chăn nuôi mang lại rất lớn, nền kinh tế của người dân cũng phần nào
  được cải thiện. [20], [28]
  1.1.3. Tình hình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ thịt heo hiện nay
  Những năm qua, sản lượng thịt trong chăn nuôi ở Việt Nam vẫn không
  ngừng tăng trưởng (trung bình tăng xấp xỉ 7,4%/ năm từ năm 2002 đến 2011).
  Năm 2011, Việt Nam sản xuất khoảng 4,1 triệu tấn thịt hơi, trong đó thịt heo là 2,4
  triệu tấn. Do đó, cho thấy rằng thịt heo vẫn chiếm số lượng lớn hơn so với nguồn
  thịt từ các động vật khác. [34]
  Bảng 1.1Bảng sản lượng thịt heo của Việt Nam
  Năm Số lượng heo (ngàn con) Sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng
  (ngàn tấn)
  2000 20,194 1,418
  2001 21,800 1,515
  2002 23,170 1,654
  2003 24,885 1,795
  2004 26,144 2,010
  2005 27,435 2,288
  2006 26,855 2,505
  2007 26,561 2,663
  2008 26,702 2,783
  Sơ bộ 2009 27,628 2,909
  Nguồn: Tổng cục Thống kê
  5
  1.1.4. Tình hìnhtiêu thụ thịttrên thế giới và ở Việt Nam[24]
  Nhu cầu tiêu thụ thịt trên thế giới ngày càng tăng cao, khoảng năm 1964-1966, trên thế giới tiêu thụ thịt bình quân 24,2 kg/người/năm, đến năm 1997-1999
  mức tiêu thụ bình quân tăng lên 36,4 kg/người/năm, riêng các nước đang phát triển
  một người tiêu thụ đến 88,2 kg/năm. Dự báo đến năm 2030 lượng thịt tiêu thụ bình
  quân trên thế giới tăng lên 45,3 kg/người/năm và các nước phát triển lượng thịt
  tiêu thụ bình quân lên đến 100,1 kg/người/năm.
  Ở Việt Nam tiêu thụ thịt dưới mức bình quân của thế giới. Năm 2000, người

  Việt Nam tiêu thụ thịt chỉ có 18kg/người/năm, đến 2010 tăng lên 34kg/người/năm,
  trong đó thịt heo được tiêu thụ chủ yếu.
  Bảng 1.2Bảng tiêu thụ thịtbình quân trên thế giới [24]


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng việt
  62
  1. Khiếu Thị Kim Anh (2009), Đánh giá tình trạng ô nhiễm vi khuẩn chỉ
  điểm vệ sinh thực phẩm trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ và kinh doanh trên
  địa bàn Hà Nội, Hà Nội.
  2. Nguyễn Thuần Anh (2012), Bài giảng an toàn thực phẩm,Đại học Nha
  Trang.
  3. Bộ Y Tế, cục an toàn vệ sinh thực phẩm (2007), Kỷ yếu hội nghị khoa học
  vệ sinh an toàn thực phẩm,NXB Y học.
  4. Bộ Y Tế (2011), “Chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 2011-2020 và tầm
  nhìn 2030”, Hà Nội.
  5. Cục Thống Kê tỉnh Khánh Hòa (2003), Niên giám thống kê tóm tắt.
  6. Chính Phủ (2005), “Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005quy
  định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh thú y”, Hà Nội.
  7. Nguyễn Lệ Hà, Đỗ Trọng Phụng (2008) Công nghệ đồ hộp thủy sản và gia
  súc gia cầm,NXB khoa học kỹ thuật.
  8. Trần Thị Hạnh, Nguyễn Tiến Thành, Ngô Văn Bắc, Trương Thị Hương
  Giang, Trương Thị Quý Dương (2009), Tỷ lệ nhiễm Salmonella spp tại cơ sở giết
  mổ lợn công nghiệp và thủ công, Khoa học kỹ thuật thú y, tập XVI, số 2.
  9. Lê Minh Sơn, Phạm Văn Tuân (2003), “Tạp chí nông nghiệp và phát triển
  nông thôn”.
  10. Phạm Hồng Ngọc Thùy (2011) Bài giảng nguyên liệu thực phẩm và công
  nghệ sau thu hoạch,Đại học Nha Trang.
  11. Tổng Cục Thống Kê,Vụ Thống Kê tổng hợp (2009), Tư liệu kinh tế xã
  hội 63 tỉnh, thành phố, NXB Thống kê.
  12. Tổng cục thống kê (2010), Niên giám thống kê,NXB Thống kê.
  63
  13. Nguyễn Ngọc Tuân (2002), Vệ sinh thịt, NXN Nông Nghiệp tp HCM,
  2002.
  Tài liệu tiếng anh
  14. Ingram. M and Simonsen B. (1980), “Meat and meat products”,
  Microbial Ecology of foods, Published by Academic Press, New York.
  15. James E. Bartlett, Joe W. Kotrlik, Chadwick C. Higgins, “Organizational
  Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research”.
  16. Reid C. M. (1991), “Escherichia Coli-Microbiological methods for the
  meat industry”, New Zealand Public.
  Tài liệu Internet
  17.http://baigiang.violet.vn/present/show/entry_id/861471
  18.http://www.baocongthuong.com.vn/p0c225s226n19873/nguoi-tieu-dung-truoc-nguy-co-thit-lon-nhiem-hoa-chat.htm
  19.http://www.baokhanhhoa.com.vn/Phongsu/201203/dieu-dung-thi-truong-thit-heo-2142031/
  20.http://www.baomoi.com/Soc-Trang-co-dan-heo-giong-tot-nhat-mien-Tay/82/3917166.epi
  21.http://dantri.com.vn/c7/s7-549988/2011-ngo-doc-thuc-pham-giam-ngo-doc-tap-the-tang-dot-bien.htm
  22.http://www.dinhduong.com.vn/story/gia-tri-dinh-du-ng-va-ac-iem-ve-sinh-cua-thit
  23.http://www.congthuongbackan.gov.vn/2012/03/bao-dam-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-nhiem-vu-trong-yeu-nam-2012/
  24. http://www.cesti.gov.vn/th-gi-i-d-li-u/th-t-heo-va-nhu-c-u-ti-u-d-ng.html
  64
  25. http://www.cesti.gov.vn/th-gi-i-d-li-u/th-t-heo-tr-n-th-gi-i.html
  26.http://www.khanhhoa.gov.vn/?ArticleId=72e71e31-6f46-4415-863f-422d571d714e
  27.http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/tranghanoi/tinc
  hung/ch-n-ch-nh-ho-t-ng-gi-t-m-gia-suc-noi-nhi-u-chuy-n-bi-n-it-1.348576
  28.http://www.quangbinh.gov.vn/3cms/?cmd=130&art=1191984947643&cat
  =1179730730197
  29.http://www.thesaigontimes.vn/Home/nongsan/cho-sieuthi/78109/
  30.http://thuvienphapluat.vn/archive/Cong-van-1525-BNN-QLCL-quy-dinh-Ractopamin-trong-thuc-pham-vb139557.aspx
  31. http://vietbao.vn/Suc-khoe/Ung-thu-di-tu-mieng/20679355/248/
  32. http://vietbao.vn/Kinh-te/Da-kiem-soat-duoc-chat-tao-nac/55447631/88/
  33. http://vietfeed.wordpress.com/
  34.http://viendinhduong.vn/news/vi/385/142/0/a/tinh-hinh-ngo-doc-thuc-pham-nam-2006---2010.aspx
  35.http://vfa.gov.vn/content/article/tang-cuong-cac-bien-phap-kiem-soat-viec-su-dung-chat-cam-nhom-beta-agonist-trong-chan-nuoi-186.vfa
  36.http://vnexpress.net/gl/doi-song/2012/03/nhieu-mau-thit-lon-tp-hcm-nhiem-chat-doc/
  37.http://vtc.vn/321-328138/suc-khoe/ba-tinh-phat-hien-co-mau-thit-chua-chat-tao-nac.htm
  38.http://vtc.vn/649-331252/suc-khoe/an-toan-thuc-pham/ha-noi-phat-hien-thit-lon-nhiem-chat-tao-nac.htm
  65
  39.http://vfa.gov.vn/content/article/tinh-hinh-ngo-doc-thuc-pham-trong-thoi-gian-vua-qua-196.vfa
  40.http://vfa.gov.vn/content/article/so-vu-ngo-doc-thuc-pham-thang-1-52012-197.vfa
  41. http://vfa.gov.vn
  42.http://www.ffa.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout
  =blog&id=101&Itemid=367&lang=vi
  43.http://xttm.agroviet.gov.vn/XTTM/vi-VN/74/56/209/61802/Default.aspx
  Trả lời · 12-03-2013 lúc 18:24
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Bronze Memberkundunvt3 kundunvt3 is offline (11,819 tài liệu)
  Bronze Member
  5
  Xem 1,110 Mua 5 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Bronze Member
  5
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gởi
  12,082
  Tài liệu đã gửi
  11819
  Tài liệu đã bán
  10184
  Tài liệu đã mua
  115
  Mã số thành viên
  388746
  Tài khoản thưởng
  3210 đ
 8. H
  heobong1 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  thanks chủ thớt nhiều
  Trả lời · 13-03-2013 lúc 20:31 #2
 9. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  727071
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. V
  vi.phantt · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Đúng tài liệu mình cần, cỡ nào cũng mua
  Trả lời · 29-03-2013 lúc 10:34 #3
 11. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  944874
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. P
  phanhue2004 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Kilobooks toàn tài liệu độc
  Trả lời · 21-05-2013 lúc 10:32 #4
 13. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  987668
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. V
  vanllee · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Cảm ơn bạn, cho mình xem tham khảo nhé
  Trả lời · 06-09-2013 lúc 20:17 #5
 15. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1055692
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)