Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ trong quá trình sản xuất kinh doanh

  Y
  youngkay youngkay is offline (13,575 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  28
 3. Chia sẻ
  26
 4. Thông tin
  32
 5. Công cụ
 6. 1.1.1. Khái niệm
  Nguyên vật, vật liệu là tài sản lưu động được mua sắm, dự trữ để phục vụ cho quá trình sản xuất bằng tài lưu động.
  Công cụ, dụng cụ là tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định và công cụ, dụng cụ thường tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh.
  1.1.2. Đặc điểm
  Nguyên liệu, vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất cấu thành nên thực hành sản phẩm, nguyên liệu, vật liệu có những đặc điểm khác với các loại tài sản khác.
  + Khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, vật liệu bị tiêu hao toàn bộ, không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu và chuyển toàn bộ giá trị 1 lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
  + Nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Do vậy tăng cường công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu tốt sẽ đảm bảo sử dụng có hiệu qủa tiết kiệm nguyên vật liệu nhằm họ thấp chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm.
  + Nhà quản lý phải quản lý nguyên vật liệu ở tất cả các khâu mua, bảo quản, sử dụng và dự trữ.
  Công cụ, dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất là những tư liệu lao động có giá trị nhỏ hoặc thời gian sử dụng ngắn không đủ điều kiện để trở thành tài sản cố định (thời gian sử dụng nhỏ hơn 1 năm và có giá trị nhỏ hơn 5 triệu).
  Trả lời · 30-12-2011 lúc 13:52
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Y
  youngkay youngkay is offline (13,575 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 7,577 Mua 32 Bình luận 28

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Y
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Aug 2011
  Bài gởi
  13,572
  Tài liệu đã gửi
  13575
  Tài liệu đã bán
  30040
  Tài liệu đã mua
  10
  Mã số thành viên
  374662
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. L
  luumanhbg2013 · 1 bài gởi
  Moa moa moa, cảm ơn bạn nhiều nhen :x
  Trả lời · 18-01-2013 lúc 09:19 #2
 9. L
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  882395
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. D
  dat hanh · 1 bài gởi
  xin cảm ơn nhìu về tài liệu này
  Trả lời · 20-01-2013 lúc 22:45 #3
 11. D
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  884785
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. N
  ngayve01 · Thành Viên KiloBooks · 16 bài gởi
  Bạn còn tài liệu nào liên quan nữa không?
  Trả lời · 11-04-2013 lúc 12:10 #4
 13. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gởi
  16
  Tài liệu đã gửi
  7
  Tài liệu đã bán
  10
  Tài liệu đã mua
  14
  Mã số thành viên
  578027
  Tài khoản thưởng
  40 đ
 14. G
  giaanhlangho · 1 bài gởi
  Thư viện thật chất lượng
  Trả lời · 14-05-2013 lúc 13:17 #5
 15. G
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  994280
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. G
  gumiho123 · 1 bài gởi
  pass môn cuôi luôn nè
  Trả lời · 11-03-2014 lúc 17:47 #6
 17. G
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1146050
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. Phượng Zusiko · Facebook User · Bac Ninh, Vietnam · 1 bài gởi
  qua được môn này rồi. Tks kilo
  Trả lời · 13-04-2014 lúc 00:03 #7
 19. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1162204
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. kingking2014 · Facebook User · Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam · 1 bài gởi
  Xin cám ơn các bạn nhiều mình đang cần lắm ^^
  Trả lời · 24-04-2014 lúc 20:20 #8
 21. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1167188
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. H
  hong scars · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Chúc thư viện kilobooks ngày càng phát triển
  Trả lời · 02-07-2014 lúc 10:29 #9
 23. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2014
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  1181137
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. N
  nguyenthibichchikt · 1 bài gởi
  thank you very much ơn này xin nghi lòng tạc dạ
  Trả lời · 21-07-2014 lúc 14:49 #10
 25. N
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1184228
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  khái niệm nguyên vật liệu

  Khai niem nguyen vat lieu

  đặc điểm của nguyên vật liệu

  khai niem va phan loai nguyen vat lieu

  khái niệm công cụ dụng cụ

  http:www.kilobooks.comkhai-niem-dac-diem-nguyen-vat-lieu-va-cong-cu-dung-cu-trong-qua-trinh-san-xuat-kinh-doanh-179499

  khai niem nguyen vat lieu la gi

  khái niệm đặc điểm nguyên vật liệu

  đặc điểm của công cụ dụng cụ

  khái niệm về nguyên vật liệu

  khai niem cong cu dung cu

  dac diem cong cu dung cu

  khái niệm nguyên vật liệu công cụ dụng cụ

  dac diem cua nguyen vat lieu trinh bay khai niem nguyen vat lieu va phan loai khai niem dac diem nguyen vat lieu khái niệm nguyên vật liệu là gì khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu khái niệm kế toán nguyên vật liệu đặc điểm công cụ dụng cụ đặc điểm nguyên vật liệu Dac diem cua cong cu dung cu đặc điểm của nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ dac diem cong cu dubg cu dinh nghia nguyen vat lieu

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  Dac diem cua cong cu dung cu khai niem va dac diem cong cu dung cu Khai niem nguyên vat lieu khai niem vat lieu dac diem đặc điểm của công cụ dụng cụ khai niem ve nguyen vat lieu cong cu dung cu khai niem dac diem ve nguyen vat lieu đặc điểm nguyên vật liệu Vai tro cua nguyen vat lieu khái niệm đặc điểm nguyên vật liệu khai nien nguyen vat lieu cong cu dung cu khái niệm công cụ dụng cụ đặc điểm công cụ dụng cụ dac diem cong cu dung cu khái niệm nguyên vật liệu Khai niem nguyen vat lieu khái niệm nguyên vật liệu khái niêm đặc điểm nguyên vật liệu khái niệm công cụ dụng cu khai niem cong cu dung cu khai niem nguyen vat lieu vs cong cu dung cu dac diem nguyen vat lieu cong cu dung cu khái niệm kế toán nguyên vật liệu khai niem nguyen vat lieu cong cu dung cu đặc điểm của nguyên vật liệu dac diem cua vat lieu khaj njem nguyen vat ljeu khái niệm đặc điểm công cụ dụng cụ khai niem NVL khái niệm về NVL khai niệm về NVL khái niệm về nguyên vật liệu Đăc điêm cua công cu dung cu đăc điểm của công cụ dụng cụ khái niệm công cụ dụng cụ là gì dac diem nguyen vat lieu khai niem nguyen lieu khái niệm nguyên liệu khai niem va phan loai nguyen vat lieu khái niệm nguyên vật liệu là gì khai niem dac diem nguyen vat lieu khai niem ve cong cu dung cu khai niem dac diem nguyen vat lieu cong cu dung cu khai niem cong cu dac diem cua nguyen vat lieu cong cu dung cu trinh bay khai niem nguyen vat lieu va phan loai khai niem dac diem cong cu dung cu khai niem nguyen vat lieu la gi khai niem ve nguyen lieu dac diem cua nguyen vat lieu khai niem nguyen vat lieu trong ke toan khai niem va dac diem cua cong cu dung cu khai niem nguyên vật liệu trinh bay khai nien va ohan loai nguyen vat lieu trinh bay khai niem va phan loai nguyen vat lieu dinh nghia nguyen vat lieu đặc điểm công cụ dung cụ là gì khái niệm của nguyên vật liệu định nghĩa về nguyên vật liệu dac diem cong cu dubg cu KHAI NIEM CONG CỤ DUNG CỤ khái niệm và phân loại nguyên vật liệu khai niem dac diem vat lieu theo quan niem ke toan neu khai niem chung ve vat lieu va dung cu ve

  Xem các từ khóa (tags) khác