Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Kh chương trình giảng dạy môn mĩ thuật thcs

  guinness guinness is offline (2,121 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. 1. Kế hoạch dạy học
  - Trong mỗi năm học, cấp Trung học cơ sở có 37 tuần thực học.
  - Môn Mĩ thuật cả năm học có 35 tiết / 37 tuần (riêng ở lớp 9 học trong 1 học kì là 18 tiết). Thời gian 2 tuần còn lại (đối với lớp 6, 7, 8) và 1 tuần (đối với lớp 9) không bố trí tiết dạy (nhà trường, GV có thể bổ trí ôn tập, ngoại khóa .).
  - Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, khả năng tiếp thu của học sinh, GV có thể tự điều chỉnh nội dung các bài học và các bài kiểm tra cho phù hợp (trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng).
  - Ở lớp 9, theo chương trình quy định, môn Mĩ thuật chỉ học 1 học kì; việc dạy và kết thúc môn học trong học kì I hoặc học kì II do trường chọn nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của trường. Do ở lớp 9 chỉ học 1 học kì nên kết quả đánh giá, xếp loại học kì của môn học cũng chính là kết quả, đánh giá xếp loại của cả năm học.
  2. Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá
  a. Đổi mới phương pháp dạy học:
  Chương trình Giáo dục phổ thông quy định:­“Mĩ thuật là một môn văn hóa bắt buộc. Tất cả học sinh đều được học để có một trình độ văn hóa Mĩ thuật phổ thông trong nền học vấn chung ở Tiểu học và Trung học cơ sở”.
  Dạy học môn Mĩ thuật ở giáo dục phổ thông là dạy cho tất cả học sinh với mục tiêu giáo dục thẩm mĩ, chưa đặt ra mục tiêu đào tạo họa sĩ hoặc người làm mĩ thuật chuyên nghiệp. Cùng với các môn học khác, môn Mĩ thuật góp phần hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn, lâu dài về mặt thẩm mĩ, trang bị một số kiến thức mĩ thuật cơ bản, cần thiết, mang tính phổ thông với mục tiêu giáo dục toàn diện, đồng thời phát hiện những học sinh có năng khiếu, tạo điều kiện cho các em phát triển.
  GV cần kết hợp một cách linh họat, sáng tạo các phương pháp dạy học cùng với việc sử dụng trang thiết bị dạy học đảm bảo vừa đạt mục tiêu dạy học vừa phù hợp với đối tượng và điều kiện của từng trường.
  Tăng cường rèn luyện thực hành mĩ thuật theo các hình thức khác nhau như: học nhóm, cá nhân, học trên lớp và trong thực tế . Đặc biệt chú trọng yêu cầu bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng, hình thành năng lực cảm thụ nghệ thuật, giáo dục tình cảm hứng thú thẩm mĩ, thái độ tích cực, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức cố gắng vươn lên trong học tập cho học sinh.

  Ngoài học tập trên lớp, GV cần tổ chức cho học sinh học tập, thực hành ở ngoài lớp học, tham quan, tìm hiểu các công trình văn hóa của địa phương, các nghệ nhân, các cơ sở sản xuất thủ công, mĩ nghệ truyền thống (gốm sứ, mây tre, dệt, thêu đan, tranh tượng .). Khuyến khích, động viên học sinh tự tin, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động văn hóa ở trong và ngoài nhà trường.
  Phát huy thế mạnh và đặc trưng của môn học, góp phần thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
  b. Đổi mới kiểm tra, đánh giá:
  - Trong một học kì kiểm tra 4 lần / học sinh bao gồm: kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kì.
  Trả lời · 15-12-2012 lúc 19:13
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  guinness guinness is offline (2,121 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 368 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  2,186
  Tài liệu đã gửi
  2121
  Tài liệu đã bán
  3632
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  839695
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)