Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  ĐỒ ÁN Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần xây dựng VINACONEX SỐ 17

  viploannguyen89 loannguyen89 is offline (5 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  7
 5. Công cụ
 6. Lời mở đầu 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 4
  1.1 . Đối tượng, nhiệm vụ, nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền 4
  1.2. Kế toán tiền mặt tại quỹ 5
  1.2.1. Thủ tục chứng từ và kế toán chi tiết 5
  1.2.2. Tài khoản sử dụng 6
  1.2.3. Phương pháp hạch toán 7
  1.2.4. Sơ đồ hạch toán tiền mặt 11
  1.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng 12
  1.3.1. Thủ tục chứng từ và kế toán chi tiết 12
  1.3.2. Tài khoản sử dụng 13
  1.3.3. Phương pháp hạch toán 14
  1.3.4. Sơ đồ hạch toán tiền gửi ngân hàng 17
  1.4. Kế toán tiền đang chuyển
  1.4.1. Thủ tục chứng từ và kế toán chi tiết 19
  1.4.2. Tài khoản sử dụng 19
  1.4.3. Phương pháp hạch toán 20
  1.4.4. Sơ đồ hạch toán tiền đang chuyển 21
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX SỐ 17 22
  2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX SỐ 17
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 22
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
  2.1.2.1. Chức năng 24
  2.1.2.2. Nhiệm vụ 24
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lí và sản xuất tại công ty
  2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý
  1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lí 25
  2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 26
  2.1.3.2. Tổ chức bộ máy sản xuất tại công ty 29
  2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 31
  2.1.4.1. Nhân tố bên ngoài
  2.1.4.2. Các nhân tố bên trong 34
  2.1.5. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua 34
  2.1.6. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 38
  2.1.6.1. Lĩnh vực hoạt động 38
  2.1.6.2. Chính sách phát triển nguồn nhân lực 39
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX SỐ 17 40
  2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 17 40
  2.2.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty.
  2.2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng kế toán viên 40
  2.2.2. Tổ chức công tác kế toán
  2.2.2.1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty 42
  2.2.2.2. Tổ chức sổ kế toán tại công ty 43
  2.2.2.3. Các loại sổ sử dụng trong công ty 44
  2.2.3. Khái quát chung về công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty
  2.2.3.1. Đơn vị tiền tệ sử dụng tại công ty 45

  2.2.3.2. Các trường hợp thu tiền 45
  2.2.3.3. Các trường hợp chi tiền 46
  2.2.4. Kế toán tiền mặt tại quỹ của công ty 46
  2.2.4.1. Số liệu chung của tháng 3 năm 2010 46
  2.2.4.2. Kế toán tăng tiền mặt 47
  2.2.4.3. Kế toán giảm tiền mặt 57
  2.2.5. Kế toán tiền gửi ngân hàng của công ty 74
  2.2.5.1. Số liệu chung của tháng 3 năm 2010
  2.2.5.2. Kế toán tăng tiền gửi ngân hàng 75
  2.2.5.3. Kế toán giảm tiền gửi ngân hàng 81
  2.3. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 17. 96
  2.3.1. Những mặt đạt được 96
  2.3.2. Những mặt còn tồn tại 97
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 17. 99
  Biện pháp 1
  Biện pháo 2
  Biện pháp 3
  KẾT LUẬN 102
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103
  Trả lời · 10-04-2011 lúc 17:53
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  viploannguyen89 loannguyen89 is offline (5 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Xem 1,815 Mua 7 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã gửi
  5
  Tài liệu đã bán
  26
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  233021
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. P
  phuonganhct.vo · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  tai sao trong bai khong thay phan phu luc
  Trả lời · 30-04-2012 lúc 23:12 #2
 9. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  599284
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. M
  mommeo · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Toàn tài liệu chuẩn, down nhanh kẻo lỡ
  Trả lời · 23-02-2013 lúc 10:20 #3
 11. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  903464
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)