Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất

  V
  VNvodjch VNvodjch is offline (1,701 tài liệu)
  N.N.T.K
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  9
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU
  Phần 1: HỆ THỐNG HÓA NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐỀ TÀI KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

  1.1 Lý luận chung về đối tượng nghiên cứu
  1.1.1 Khái niệm và phân loại nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ
  1.1.2 Tính giá nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ
  1.1.3. Nhiệm vụ, yêu cầu
  1.2 Chế độ kế toán tài chính hiện hành của Việt nam về kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ
  1.2.1. Chứng từ sử dụng
  1.2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ
  1.2.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ
  1.3 Kế toán quốc tế và các nước phát triển về kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ ( Kế toán các nước Bắc Mỹ)
  1.3.1. Tính giá
  1.3.2. Phương pháp hạch toán: cũng sử dụng hai phương pháp

  Phần 2: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KÊ TOÁN VIỆT NAM VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

  2.1 Nhận xét, đánh giá
  2.1.1 Ưu điểm
  2.1.2 Nhược điểm
  2.2 Ý kiến nhằm hoàn thiệt kế toán Việt Nam về kế toán nguyên vật liêu, công cụ dụng cụ theo chế độ hiền hành

  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trả lời · 03-06-2011 lúc 15:14
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  V
  VNvodjch VNvodjch is offline (1,701 tài liệu)
  N.N.T.K
  3
  Xem 1,493 Mua 9 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  V
  N.N.T.K
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1,790
  Tài liệu đã gửi
  1701
  Tài liệu đã bán
  1820
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  201090
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  Lời mở đầu
  Hiện nay nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, chế độ hạch toán kinh tế, kinh doanh độc lập đã được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp.Hạch toán kế toán là một phần không thể tách rời trong hệ thống quản lý của mỗi doanh nghiệp, nó cung cấp thông tin kinh tế và giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chi phối các quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp.
  Nguyên vật liệu là một trong các yếu tố cơ bản không thể thiếu của mọi quá trình sản xuất và thường chiếm một tỷ trọng đáng kế trong cơ cấu chi phí sản xuất. Mặt khác, nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp bao gồm nhiều loại, nhiều thứ rất phức tạp và thường xuyên thay đổi nên chi phí về vật liệu nếu không được quản lý và hạch toán chặt chẽ sẽ gây ra các tổn thất về kinh tế. Một trong những yếu tố nhằm đạt lợi nhuận cao là tính đúng, tính đủ tránh lãng phí, mất mát vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh, góp phần giảm bớt chi phí nâng cao hiệu quả quản lý , hạ gía thành sản phẩm.
  Tổ chức công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu là điều kiện để nâng cao chất lượng sản phẩm , tiết kiệm chi phí tăng năng suất lao động, giúp các doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất đúng tiến độ. Do vậy, việc nghiên cứu cải tiến hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp là một vấn đề hết sức cần thiết.
  Nhận thấy vai trò quan trọng của nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất, em đã chọn nghiên cứu đề tài Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất
  Bài viết gồm hai phần:
  - Phần 1: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đề tài kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ
  - Phần 2: Nhận xét, đánh giá và ý kiến hoàn thiện chế độ kế toán Việt Nam về kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ

  Phần 1: HỆ THỐNG HÓA NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐỀ TÀI KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ
  1.1 Lý luận chung về đối tượng nghiên cứu
  1.1.1 Khái niệm và phân loại nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ
  Vật liệu là những đối tượng lao động được thể hiện dưới dạng vật hóa, chỉ tham gia vào một chu kì sản xuất kinh doanh nhất định và toàn bộ giá trị vật liệu được chuyển hết một lần vào chi phí kinh doanh trong kì. Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất, dưới tác động của lao động, vật liệu bị tiêu hao toàn bộ hoặc thay đổi hình thái vật chất ban đầu.
  Nguyên liệu, vật liệu của doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến dùng cho mục đích sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nguyên liệu, vật liệu được phân loại như sau:
  - Nguyên liệu, vật liệu chính: là những loại nguyên liệu và vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất thì cấu thành thực thể vật chất, thực thể chính của sản phẩm. Vì vậy khái niệm nguyên liệu, vật liệu chính gắn liền với từng dịch vụ không đặt ra khái niệm vật liệu chính, vật liệu phụ. Nguyên liệu, vật liệu chính cũng bao gồm cả nửa thành phẩm mua ngoài mới mục đích tiếp tục quá trình sản xuất, chế tạo ra thành phẩm.
  - Vật liệu phụ: là những loại vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất, không cấu thành thực thể chính của sản phẩm nhưng có thể kết hợp với vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bên ngoài, tăng thêm chất lượng của sản phẩm hoặc tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm được thực hiện bình thường, hoặc phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật, bảo quản đóng gói, phục vụ cho quá trình lao động.
  - Nhiên liệu: là những thứ có tác dụng cung cấp nhiệt lượng trong quá trình sản xuất, kinh doanh tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm diễn ra bình thường. Nhiên liệu có thể tồn tại ở thể lỏng, thể rắn và thể khí.
  - Phụ tùng thay thế: là những vật tư dùng để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, công cụ, dụng cụ sản xuất
  - Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: là những loại vật liệu và thiết bị được sử dụng cho công nghệ xây dựng cơ bản. Đối với thiết bị xây dựng cơ bản bao gồm cả thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ, khí cụ và vật kết cấu dùng để lắp đặt vào công trình xây dựng cơ bản.
  Trả lời · 08-07-2011 lúc 23:54 #2
 9. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 10. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  Tài liệu tham khảo
  1. Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhà xuất bản thống kê
  2. Giáo trình kế toán tài chính I. Viện đại học Mở. Nhà xuất bản thống kê
  3. Giáo trình Kế toán quốc tế. Đại học Kinh té quốc dân. Nhà xuất bản thống kê
  4. http://www.tapchiketoan.com/
  Trả lời · 08-07-2011 lúc 23:55 #3
 11. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 12. Y
  yenhong90 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Tài liệu hay thế mà giá phải chăng nữa
  Trả lời · 20-01-2013 lúc 10:06 #4
 13. Y
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  880394
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. V
  viaipi12 · Thành Viên KiloBooks · 8 bài gởi
  Toàn tài liệu chuẩn, down nhanh kẻo lỡ
  Trả lời · 02-04-2013 lúc 17:09 #5
 15. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gởi
  8
  Tài liệu đã mua
  36
  Mã số thành viên
  442230
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)