Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Hướng Dẫn Ôn Thi Môn Triết Học Mác - LêNin

  Lượt xem 13,173
 1. A
  Admin · Quản Lý Trưởng · Private · 805 bài gởi
  I. Lịch Sử Triết Học:

  Câu 1: Triết học là gì ? Vấn đề cơ bản của triết học. Phương pháp nhận thức thế giới của Triết Học.

  Câu 2: Những nét cơ bản của Triết Học Ấn Độ cổ đại xung quanh các vấn đề: khởi nguyên của thế giới, con người và nhận thức.

  Câu 3: Những đặc điểm của Triết Học Trung Hoa cổ đại về các vấn đề: khởi nguyên của thế giới, vấn đề cơ bản của Triết Học, con người và nhận thức.

  Câu 4: Phân tích cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong Triết Học cổ đại Hi Lạp thông qua hai đường lối Triết Học: Đêmôcrit và Platôn. Những giá trị triết học nổi bật của Arixtốt.

  Câu 5: Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm từ thế kể XVII đến thế kỉ XVIII thông qua các triết gia tiêu biểu như Bêcơn, Hốpbơ, Đêcáctơ, Xpinôda, Lôccơ, Béceli, Hium.

  Câu 6: Trình bày những tư tưởng cơ bản trong phép biện chứng duy tâm của Hêghen và chủ trương duy vật nhân bản của phoiơbắc. Sự ảnh hưởng của những hệ thống triết học trên đối với sự hình thành triết học Mác.

  Câu 7: Triết học Mác - Lênin ra đời là một tất yếu lịch sử và là một bước ngoặc cách mạng trong Triết học.

  II. Chủ nghĩa duy vật biện chứng về thế giới:

  Câu 8: Phân tích nội dung và ý nghĩa định nghĩa vật chất của Lênin.

  Câu 9: Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về nguồn gốc và bản chất của ý thức. Ý nghĩa của việc nắm vững vấn đề này.

  Câu 10: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận của việc nắm vững vấn đề này trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.

  Câu 11: Trình bày 2 nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật và ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề đó.

  Câu 12: Nội dung và ý nghĩa của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.

  Câu 13: Phân tích mâu thuẫn bên trong và mâu thuẫn bên ngoài, mâu thuẫn cơ bản và không cơ bản. Ý nghĩa thực tiễn của việc nắm vững vấn đề này.

  Câu 14: Phân tích mâu thuẫn chủ yếu, mâu thuẫn đối kháng và mâu thuẫn không đối kháng. Ý nghĩa của việc nắm vững vấn đề này.

  Câu 15: Nội dung và ý nghĩa của quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại.

  Câu 16: Nội dung và ý nghĩa của quy luật phủ định của phủ định

  Câu 17: Mối quan hệ hiện chứng giữa cái chung và cái riêng, ý nghĩa phương pháp luận của nó.

  Câu 18: Mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức, ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề.

  Câu 19: Sự thống nhất biện chứng giữa bản chất và hiện tượng, ý nghĩa phương pháp luận.

  Câu 20: Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả, ý nghĩa phương pháp luận của nó.

  Câu 21: Mối quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu nhiên, ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề đó.

  Câu 22: Mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực, ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề này.

  Câu 23: Con đường biện chứng của quá trình nhận thức chân lý, nhận thức hiện thực khách quan.

  Câu 24: Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn.

  Câu 25: Chân lý theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

  III. Chủ nghĩa duy vật biện chứng về xã hội.

  Câu 26: Sản xuất của cải vật chất là cơ sở của đời sống xã hội và vai trò của phương thức sản xuất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội.

  Câu 27: Nội dung quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Sự vận dụng quy luật này ở nước ta.

  Câu 28: Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ở nước ta trong thời kì quá độ.

  Câu 29: Hình thái kinh tế - xã hội. Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên.

  Câu 30: Giai cấp là gì ? Vai trò của đấu tranh giai cấp trong xã hội có giai cấp. Tính tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp trong thời kì quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

  Câu 31: Nguồn góc và bản chất của nhà nước. Tính tất yếu và đặc điểm của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

  Câu 32: Tiến bộ xã hội; những tiêu chuẩn khách quan và động lực của sự tiến bộ xã hội.

  Câu 33: Bản chất con người. Mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể; giữa cá nhân và xã hội.

  Câu 34: Vai trò của quần chúng nhân dân và vĩ nhân - lãnh tụ đối với sự phát triển của xã hội.

  Câu 35: Mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội.

  Để tải tài liệu vui lòng nhấn vào link dưới. Tài liệu được gửi bởi chipcoi:
  Hướng dẫn ôn thi môn Triết học Mác - Lênin
  Trả lời · 11-04-2009 lúc 17:01
  #1
 2. A
  Quản Lý Trưởng
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  805
  Tài liệu đã gửi
  68
  Tài liệu đã bán
  2923
  Tài liệu đã mua
  23
  Mã số thành viên
  1
  Tài khoản thưởng
  1400 đ
 3. M
  myluvht · 1 bài gởi
  cám ơn nha. . .
  Trả lời · 20-09-2009 lúc 12:14 #2
 4. M
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài gởi
  1
  Mã số thành viên
  3967
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 5. A
  airblade2008 · 1 bài gởi
  thank nhiuuuuuuuuuuuu
  Trả lời · 17-11-2009 lúc 14:46 #3
 6. A
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2009
  Bài gởi
  1
  Mã số thành viên
  12818
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 7. B
  bomsay · 1 bài gởi
  co giao su nao co the tra loi minh mot cach thuyet phuc rang: Tại sao các nước TB không thực hiện cách mạng để tiến lên XHCN, tiến lên XH Cộng Sản.Thanks nhiều nếu bác nào thật sự quan tâm
  Trả lời · 30-11-2009 lúc 09:05 #4
 8. B
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2009
  Bài gởi
  1
  Mã số thành viên
  13811
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 9. K
  kbhm · 1 bài gởi
  0^n the' nay` thy` chet ah??????
  Trả lời · 01-12-2009 lúc 10:11 #5
 10. K
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  1
  Mã số thành viên
  13968
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 11. P
  pemin · 1 bài gởi
  tai sao tui ko xem duoc phan tra loi cau hoi on tap mon triet nhi?co ai bet bao voi
  Trả lời · 12-12-2009 lúc 20:52 #6
 12. P
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  1
  Mã số thành viên
  15141
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)