Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam thực trạng và giải pháp

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  18
 3. Chia sẻ
  33
 4. Thông tin
  60
 5. Công cụ
 6. LỜI MỞ ĐẦU

  Trước ngưỡng cửa của thế XXI, loài người bị cuốn hút vào một quá trình mang tính chất quốc tế bao trùm hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, đó là quá trình toàn cầu hoá mà cốt lõi của nó là toàn cầu hoá kinh tế. Đây là một xu thế khách quan tác động một cách toàn diện đến mọi dân tộc. Nó đặt mỗi quốc gia trước những thời cơ và cả thách thức to lớn. Việt nam chúng ta cũng không phảI là một ngoại lệ. Chính vì vậy từ khi chúng ta tiến hành đổi mới (1986) nước ta đã nỗ lực không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Chúng ta đã ngặt háI được nhiều thành công trong việc hội nhập kinh tế quốc tế như việc trở thành viên chính thức của liên minh ASEAN (1996), tham gia khu vực mậu dịch tự do AFTA, ký kết hiệp định thương mại Việt-Mỹ. Việc hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra cho việt nam những thời cơ và thách thức lớn. Chính vì vậy việc nghiên cứu, tìm hiểu về hội nhập kinh tế quốc tế là việc hết sức cần thiết để chúng ta có thể tận dụng chiệt để những cơ hội và vượt qua được những thách thức. để việt nam không chỉ chánh được nguy cơ tụt hậu so với quốc tế mà còn phát triển sánh vai cùng 5 châu.
  Do trình độ còn hạn chế và vấn đề là rộng lớn, phức tạp nên trong quá trình phân tích trình bầy còn nhiều thiếu sót và hạn chế nên em mong được sự chỉ dậy của các thầy cô trong bộ môn.

  Đề tài: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam thực trạng và giải pháp

  A. ĐẶT VẤN ĐỀ

  Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế khách quan.trong hơn một thập kỷ lại đây xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới có sự ra tăng mạnh mẽ gắn liền với sự phát triển của khoa học-công nghệ; xu thế chuyển từ đối đầu sang đối thoại, thế giới chuyển sang thời kỳ mới - hoà bình,hợp tác và phát triển; sự gia tăng hàng loạt vấn đề toàn cầu như môi trường, dân số .Sự gia tăng mạnh mẽ của toàn cầu hoá kinh tế đặt ra yêu cầu khách quan đòi hỏi các quốc gia phải có chiến lược hội nhập phù hợp vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Trong bối cảnh này không thể phát triển nếu không mở cửa hội nhập. Tuy vậy, hội nhập, một mặt sẽ đón nhận được những cơ hội cho phát triển, song mặt khác cũng phải đối mặt với hàng loạt thách thức do chính xu thế toàn cầu hoá đặt ra.
  Việt Nam đang trong quá trình đổi mới chuyển sang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc đẩy mạnh tham gia hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực là một nội dung, một khía cạnh quan trọng của công cuộc đổi mới hiện nay. Do vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu sâu về chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là một vấn đề không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng.
  Mặc dù hội nhập có cả tích cực và tiêu cực, song đối với việt nam để có thể thực hiện được quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá, đòi hỏi chúng ta, nói như thủ tướng phan văn khải, cần phải”chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế “. Hội nhập chủ động sẽ là phương châm hợp lý bảo đảm cho chúng ta hoà nhập với cộng đồng thế giới mà không bị hoà tan.
  Trả lời · 23-09-2010 lúc 10:16
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 12,469 Mua 60 Bình luận 18

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  MỤC LỤC TÀI LIỆU

  LỜI MỞ ĐẦU

  A. ĐẶT VẤN ĐỀ
  B. NỘI DUNG
  I. TÍNH TẤT YẾU CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

  1. Khái quát về hội nhập kinh tế quốc tế
  2. Tính tất yếu

  II. THỰC TRẠNG HỘI NHẬP KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

  1. Thực trạng kinh tế của Việt Nam
  2. Nhìn lại quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trong những năm gần đây
  3. Một số thuận lợi và khó khăn đặt ra đối với việc “đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới”
  a. Những thuận lợi cơ bản
  b. Những khó khăn, thách thúc chủ yếu đặt ra cho việc đẩy nhanh quá trình hội nhập
  1. Những quan điểm chỉ đạo trong chủ động hội nhập kinh tế quốc tế
  2. Giải pháp chủ động hội nhập có hiệu quả
  C: KẾT THÚC VẤN ĐỀ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trả lời · 23-09-2010 lúc 10:17 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Q
  quangnga8791 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  nội dung đồ án perfect
  Trả lời · 24-01-2013 lúc 21:40 #3
 11. Q
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  874597
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. D
  dnhdvhl · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
  Trả lời · 07-03-2013 lúc 15:16 #4
 13. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  917466
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. 0
  0302466612 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  nội dung đồ án perfect
  Trả lời · 01-06-2013 lúc 10:02 #5
 15. 0
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1002275
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. H
  HuynhDanyeu · Thành Viên KiloBooks · 25 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 11-09-2013 lúc 11:28 #6
 17. H
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  25
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  956011
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. L
  linh94 · Thành Viên KiloBooks · 22 bài gởi
  Cảm ơn bạn, cho mình xem tham khảo nhé
  Trả lời · 25-10-2013 lúc 19:44 #7
 19. L
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  22
  Tài liệu đã mua
  22
  Mã số thành viên
  645871
  Tài khoản thưởng
  150 đ
 20. P
  phong vũ · Thành Viên KiloBooks · 27 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá
  Trả lời · 30-10-2013 lúc 14:34 #8
 21. P
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  27
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  837144
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. K
  khiemhong · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
  Trả lời · 04-11-2013 lúc 16:24 #9
 23. K
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1090635
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. H
  haquynhanhhlu · Thành Viên KiloBooks · 7 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
  Trả lời · 03-12-2013 lúc 21:46 #10
 25. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2013
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  1052832
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12 >>
 • Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

  Các từ khoá được tìm kiếm:

  thực trạng hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam

  tiểu luận hội nhập kinh tế quốc tế

  tiểu luận thực trạng hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam hiện nay http:www.kilobooks.comhoi-nhap-kinh-te-quoc-te-cua-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-4889 phan tich cac giai phap co ban de viet nam hoi nhap kinh te quoc te tot thực trạng vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế thực trạng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta trong thời gian qua tiểu luận hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam phan tich cac giai phap co ban de viet nam hoi nhap kinh te quoc te tieu luan thach thuc hoi nhap kinh te va giai phap tiểu luận thời cơ và thách thức trong hội nhập quốc tế thuc trang hoi nhap kinh te quoc te thuc trang cua viec hoi nhap kinh te quoc te cua viet nam thuc trang hoi nhap kinh te quoc te o viet nam thực trạng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta tiểu luận hội nhập quốc tế tiểu luận hội nhập kinh tế quốc tế thực trạng kinh tế việt nam trong thời kì hội nhập bai tieu luan de taihoi nhap kinh te Thực trạng Hội nhập kinh tế Thực trạng hội nhập kinh tế ở việt nam giai phap co ban de hoi nhap kinh te quoc te cua viet nam thực trang hội nhập kinh tế ở việt nam giai phap hoi nhap cua vn giải pháp cơ bản để việt nam hội nhập

  Từ khóa (tags)