Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống (tài liệu hiếm, đạt tiêu chuẩn)

  L
  longquan longquan is offline (96 tài liệu)
  Thành Viên Chính Thức
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. lời nói đầu
  Cùng việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống. Hội nghị đã thống nhất nhận định: Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhất, được nhiều người hưởng ứng và đánh giá là một hoạt động nổi bật trong công tác tư tưởng vừa qua.

  Việc tổ chức Hội thị Báo cáo viên giỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh là bước cao điểm của đợt tuyên truyền đã thúc đẩy phong trào sinh hoạt chính trị thật sự mang tính quảng bá và lan tỏa sâu rộng trong Đảng, trong quần chúng nhân dân.

  Kết quả của đợt sinh hoạt chính trị lần này khẳng định tính đúng đắn về chủ trương chỉ đạo của Đảng và tính chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, nhất là trước yêu cầu chủ động hội nhập kinh tế thế giới. Qua đợt sinh hoạt đã có gần 50% tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể xây dựng chương trình hành động thực hiện theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Thời gian tới Đảng bộ thành phố tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với chương trình giáo dục đạo đức cho cán bộ đảng viên và thực hiện Chỉ thị 15 của Thành uỷ về cuộc vận động tu dưỡng đạo đức "3 xây, 3 chống", với phương châm hướng mạnh vào cơ sở, vào đối tượng, vào cuộc sống gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng, từng đoàn thể và nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Các tổ chức cơ sở Đảng coi trọng việc đưa Tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn; gắn việc học tập với thực hiện các chương trình hành động nhằm đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện phong trào "sống và làm việc theo gương Bác Hồ" ./.
  Trả lời · 01-06-2011 lúc 12:52
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  L
  longquan longquan is offline (96 tài liệu)
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Xem 1,086 Mua 1 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  L
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gởi
  96
  Tài liệu đã gửi
  96
  Tài liệu đã bán
  31
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  302625
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)